Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.

README.md

Optimizacijske metode

Launch in Binder

Repozitorij z gradivi pri predmetu Operacijske raziskave (1. letnik finančne matematike)

Delovni zvezki in programi

Zapiski z vaj

  • Vaje na daljavo iz leta 2020
  • Vaje na daljavo iz leta 2021

About

Repozitorij z gradivi pri predmetu Optimizacijske metode

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published