Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
R
 
 
 
 
man
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Börsdata API i R

För att använda dig av R-paket borsdata behöver du en Börsdata API nyckel. R-paketet borsdata, R och Rstudio är öppen källkod som du kan ladda ner gratis!

Installera från GitHub:

# install.packages("devtools")
devtools::install_github('jakobjohannesson/borsdata', build_vignettes = TRUE)

Om du saknar devtools, ta bort kommentaren (#) och installera det innan du installerar borsdata.

Introduktion till paketet

vignette("borsdata")

Läs mitt inlägg på min hemsida om hur du kommer igång med Börsdata API.

Beskrivning av alla funktioner finns att tillgå genom:

help(package = "borsdata")

Uppdateringar

  • 09-05-2021 - Optimering av koden, åtgärdat en bugg i samband med att funktionerna som nyttjar KPI:er nyckeltalen används. Hexloggan Börsdata har skapats, dokumentation för varje funktion har skapats.

Kontakta mig

Undrar du något kring paketet? Skicka ett mail till mig: jakob@jakobj.se

Senast uppdaterad 2021-05-09.

About

Börsdata API

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages