Drupal.cz community site repository
PHP HTML JavaScript CSS Shell Perl
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
acquia-utils
docroot
library
.gitignore
README
README.acquia
drushrc.php
dump.sh
scrub.sql

README

This is a repository for Drupal.cz community code. You probably don't need it unless you are working on a task to help Drupal.cz with new updates.

Toto je repozitář pro kód webu Drupal.cz. Pravděpodobně ho nepotřebujete, pokud nepomáháte na projektu Drupal.cz webu. 

Jak rozjet lokální verzi Drupal.cz?
===================================

1) Vytvořte si clone tohoto repositáře
2) Stáhněte si nejnovější verzi databáze Drupal.cz na adrese http://www.drupal.cz/drupal_cz.sql.bz2
3) Web rozjeďte
4) Udělejte potřebné změny a vygenerujte patch či commitněte do vašeho vlastního forku

Pravidla vývoje
===============

- Při vývoji dodržujte Drupal coding standards: http://drupal.org/coding-standards
- Všechny komentáře a commit messages pište v angličtině.
- Veškeré změny v databázi musí být součástí update.php či feature.
- Pro velké změny používejte Features

Jak udělat deploy? (Pro maintainery)
====================================

Dokumentace zde https://docs.google.com/a/acquia.com/document/d/1wY4IMbYJnbENQPIu0iIRqtBpI-v4JAPezt2NRMZANEg/edit#heading=h.lg7xxsfx9r1d