Skip to content
Drupal.cz community site repository http://www.drupal.cz
PHP HTML JavaScript CSS Shell Perl
Find file
Latest commit 8652e6f @jakubsuchy Merge pull request #19 from Squelle/master
taxonomy_manager module added, for easier taxonomy cleanup
Failed to load latest commit information.
acquia-utils Initial setup of default Acquia Cloud Git repo
docroot taxonomy_manager module added, for easier taxonomy cleanup
library Add library directory
.gitignore
README
README.acquia Moved the README from docroot to the root
drushrc.php Adding drushrc.php that will skip common tables
dump.sh Dump now forces bzip2
scrub.sql Updated scrub to contain signups

README

This is a repository for Drupal.cz community code. You probably don't need it unless you are working on a task to help Drupal.cz with new updates.

Toto je repozitář pro kód webu Drupal.cz. Pravděpodobně ho nepotřebujete, pokud nepomáháte na projektu Drupal.cz webu. 

Jak rozjet lokální verzi Drupal.cz?
===================================

1) Vytvořte si clone tohoto repositáře
2) Stáhněte si nejnovější verzi databáze Drupal.cz na adrese http://www.drupal.cz/drupal_cz.sql.bz2
3) Web rozjeďte
4) Udělejte potřebné změny a vygenerujte patch či commitněte do vašeho vlastního forku

Pravidla vývoje
===============

- Při vývoji dodržujte Drupal coding standards: http://drupal.org/coding-standards
- Všechny komentáře a commit messages pište v angličtině.
- Veškeré změny v databázi musí být součástí update.php či feature.
- Pro velké změny používejte Features

Jak udělat deploy? (Pro maintainery)
====================================

Dokumentace zde https://docs.google.com/a/acquia.com/document/d/1wY4IMbYJnbENQPIu0iIRqtBpI-v4JAPezt2NRMZANEg/edit#heading=h.lg7xxsfx9r1d
Something went wrong with that request. Please try again.