Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Drupal.cz community site repository
PHP HTML JavaScript CSS Other

Merge pull request #19 from Squelle/master

taxonomy_manager module added, for easier taxonomy cleanup
latest commit 8652e6f736
@jakubsuchy authored

README

This is a repository for Drupal.cz community code. You probably don't need it unless you are working on a task to help Drupal.cz with new updates.

Toto je repozitář pro kód webu Drupal.cz. Pravděpodobně ho nepotřebujete, pokud nepomáháte na projektu Drupal.cz webu. 

Jak rozjet lokální verzi Drupal.cz?
===================================

1) Vytvořte si clone tohoto repositáře
2) Stáhněte si nejnovější verzi databáze Drupal.cz na adrese http://www.drupal.cz/drupal_cz.sql.bz2
3) Web rozjeďte
4) Udělejte potřebné změny a vygenerujte patch či commitněte do vašeho vlastního forku

Pravidla vývoje
===============

- Při vývoji dodržujte Drupal coding standards: http://drupal.org/coding-standards
- Všechny komentáře a commit messages pište v angličtině.
- Veškeré změny v databázi musí být součástí update.php či feature.
- Pro velké změny používejte Features

Jak udělat deploy? (Pro maintainery)
====================================

Dokumentace zde https://docs.google.com/a/acquia.com/document/d/1wY4IMbYJnbENQPIu0iIRqtBpI-v4JAPezt2NRMZANEg/edit#heading=h.lg7xxsfx9r1d
Something went wrong with that request. Please try again.