Drupal.cz community site repository
PHP HTML JavaScript CSS Shell Perl
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
acquia-utils
docroot
library
.gitignore
README
README.acquia
drushrc.php
dump.sh
scrub.sql

README

This is a repository for Drupal.cz community code. You probably don't need it unless you are working on a task to help Drupal.cz with new updates.

Toto je repozitář pro kód webu Drupal.cz. Pravděpodobně ho nepotřebujete, pokud nepomáháte na projektu Drupal.cz webu. 

Jak rozjet lokální verzi Drupal.cz?
===================================

1) Vytvořte si clone tohoto repositáře
2) Stáhněte si nejnovější verzi databáze Drupal.cz na adrese http://www.drupal.cz/drupal_cz.sql.bz2
3) Web rozjeďte
4) Udělejte potřebné změny a vygenerujte patch či commitněte do vašeho vlastního forku

Pravidla vývoje
===============

- Při vývoji dodržujte Drupal coding standards: http://drupal.org/coding-standards
- Všechny komentáře a commit messages pište v angličtině.
- Veškeré změny v databázi musí být součástí update.php či feature.
- Pro velké změny používejte Features

Jak udělat deploy? (Pro maintainery)
====================================

Dokumentace zde https://docs.google.com/a/acquia.com/document/d/1wY4IMbYJnbENQPIu0iIRqtBpI-v4JAPezt2NRMZANEg/edit#heading=h.lg7xxsfx9r1d