Skip to content

janit/spedescript

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

SpedeScript ohjelmointikieli

Jo edesmenneen suurmiehen, Pertti Olavi "Spede" Pasasen ja alitajuisesti ArnoldC:n innoittama mullistava ohjelmointikieli:

Ensimmäinen ohjelmointikieli jossa koodin oikeellisuus ei ole ohjelmoijan vaan kääntäjän vastuulla! *

Toistaiseksi aika raakile koska ei ole a) osaamista b) aikaa c) kiinnostusta viedä tätä teenpäin. Jos itselläsi on viljalti aikaa ja kiinnostusta niin vie ihmeessä eteenpäin. Osaamisella ei niin väliä, ei toki haittaakaan. Forkkaa tai jotain.

Kielen ydinajatus on että se on helppo oppia, koska niin paljon hoituu samoilla keywordeilla - ei tarvitse käyttää aikaa ja niiden muisteluun. SpedeScript sopii erinomaisesti savolaisen koulukunnan mukaisen arkkitehtuurin omaavien kvanttitietokoneiden ohjelmointiin. Esimerkiksi tekoäly- ja lohkoketjutoteutuksiin se on omiaan ja on aito vaihtoehto Microsoftin Q# -kielelle.

SpedeScript Esimerkki

#include "spedescriptlib.hpp"

suottaapi x olla_vuan (2)

suattaapi uuno_turhapuro olla_vuan ("Uuno")
suattaapi kauppaneuvos_tuura olla_vuan ("Tuura")

suottaapi olla
 nimittain (x)
  suattaapi_olla_etta (1)
   helvata (uuno_turhapuro)
  suattaapi_olla_etta (2)
   helvata (kauppaneuvos_tuura)
  vuan_suattaapi_olla
   voe_rahma
 eheheh
eheheh

Lisenssi

SpedeScript on vapaasti käytössä savolaisen softalisenssin (SSL) määräämissä puitteissa.

* https://www.reddit.com/r/Suomi/comments/82d6rd/spedescript_ohjelmointikieli/dva1y60/