SpedeScript ohjelmointikieli
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

README.md

SpedeScript ohjelmointikieli

Jo edesmenneen suurmiehen, Pertti Olavi "Spede" Pasasen ja alitajuisesti ArnoldC:n innoittama mullistava ohjelmointikieli:

Ensimmäinen ohjelmointikieli jossa koodin oikeellisuus ei ole ohjelmoijan vaan kääntäjän vastuulla! *

Toistaiseksi aika raakile koska ei ole a) osaamista b) aikaa c) kiinnostusta viedä tätä teenpäin. Jos itselläsi on viljalti aikaa ja kiinnostusta niin vie ihmeessä eteenpäin. Osaamisella ei niin väliä, ei toki haittaakaan. Forkkaa tai jotain.

Kielen ydinajatus on että se on helppo oppia, koska niin paljon hoituu samoilla keywordeilla - ei tarvitse käyttää aikaa ja niiden muisteluun. SpedeScript sopii erinomaisesti savolaisen koulukunnan mukaisen arkkitehtuurin omaavien kvanttitietokoneiden ohjelmointiin. Esimerkiksi tekoäly- ja lohkoketjutoteutuksiin se on omiaan ja on aito vaihtoehto Microsoftin Q# -kielelle.

SpedeScript Esimerkki

#include "spedescriptlib.hpp"

suottaapi x olla_vuan (2)

suattaapi uuno_turhapuro olla_vuan ("Uuno")
suattaapi kauppaneuvos_tuura olla_vuan ("Tuura")

suottaapi olla
 nimittain (x)
  suattaapi_olla_etta (1)
   helvata (uuno_turhapuro)
  suattaapi_olla_etta (2)
   helvata (kauppaneuvos_tuura)
  vuan_suattaapi_olla
   voe_rahma
 eheheh
eheheh

Lisenssi

SpedeScript on vapaasti käytössä savolaisen softalisenssin (SSL) määräämissä puitteissa.

* https://www.reddit.com/r/Suomi/comments/82d6rd/spedescript_ohjelmointikieli/dva1y60/