janmarek edited this page Oct 5, 2010 · 14 revisions

Texyla je javascriptový modulární přizpůsobitelný non-wysiwyg editor obsahu webových stránek specializovaný na Texy! syntaxi. Je nabízen pod licencí MIT nebo GPL.

Editor Texyla byl vytvořen za účelem usnadnění tvorby obsahu na webu při využití Texy! syntaxe. Jako nejužitečnější vlastnosti editoru označit základní formátování, klávesové zkratky a správce souborů. Někdy může být užitečné i transformace textu (z kapitálek na malá písmenka apod.).

Editor je modulární a dostatečně nastavitelný, aby mohl být použit jak v administračních sekcích, tak i v diskuzích a fórech (např. http://forum.nette.org/, http://www.blueforum.cz/).

Screenshot

Dokumentace

Jak Texyla funguje

Texyla je především javascript, který kolem HTML prvku textarea vytvoří ovládací prvky pro vkládání kousků Texy! syntaxe, otevírání pomocných oken, tlačítko pro zobrazení náhledu a další.

Druhou částí je implementace backendu, tzn. skriptu pro náhled rozepsaného textu a skripty pro ovládání správce souborů. Na tyto části mohou mít weby zcela rozdílné požadavky, takže je ponecháno na webmasterech, jak si je implementují. V distribuci jsou k tomu dva příklady, ze kterých mohou vycházet (čisté PHP a příklad využívající Nette Framework).

Modulární systém

Texyla se skládá z poměrně úsporného jádra a pluginů. V jádře je obsaženo vše pro vytvoření základního uživatelského rozhranní, API pro manipulaci s výběrem a textem v textaree, jednoduché formátovací funkce a API pro tvorbu pluginů.

API pro tvorbu pluginů

Tvorbu pluginů umožňuje několik funkcí umožňujících přidání tlačítka, lokalizaci, rozšíření možných nastavení editoru, rozšíření prototypu „třídy“ Texyla, spuštení kódu po vytvoření editoru. Další možnosti přidává window plugin určený na vytváření popup oken založených na jQuery UI Dialog pluginu.

Vzhled

Vzhled editoru je ovlivněn vkládanými CSS soubory, nehází tak implementátorovi klacky pod nohy v podobě inline stylů apod. CSS soubory si můžete upravit dle svého přání. Kde je to možné, tam jsou také použity třídy CSS frameworku jQuery UI. Editor Texyla je tak obarven podle aktuálně vloženého tématu vzhledu. Ty je možné si vybrat či vytvořit na webu http://jqueryui.com/themeroller/. Dále je možné v nastavení editoru změnit cestu, kde budou hledány ikony. To ale obnáší vytvořit si novou sadu ikonek, proto to asi nebude příliš používaná funkce.

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.