Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: d91540ecd1
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

31 lines (22 sloc) 1.055 kb
TERMINOLOGICKY SLOVNICEK
Prosim prekladatele, aby obsah tohoto souboru sledovali.
pripadne komentovali nebo doplnovali vlastni navrhy:
https://github.com/met/diveintohtml5/blob/master/slovnicek.txt
---------------------------------------------------------------------
CO PREFEROVAT?
---------------------------------------------------------------------
storage - úložiště
email - *e-mail* nikoliv email
DOM - *v DOMu* místo v DOM, tj. skloňovat
offline - offline (tj. nepřekládat)
HTML elements - elementy HTML vs *prvky HTML* // JESTE DEBATUJEME S JIRKOU KOSKEM, ktery doporucuje "elementy HTML"
Jakého rodu je HTML - "ten HTML něco definoval" nebo "to HTML definovalo" ???
canvas - canvas vs platno ???
Web Workers - ???
placeholder - ???
cache manifest (file) - ???
cache/caching - cache/cachování vs keš/kešování ???
---------------------------------------------------------------------
FRÁZE Z KNIHY
---------------------------------------------------------------------
Ask Professor Markup - Zeptejte se profesora Značky
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.