Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
31 lines (22 sloc) 1.03 KB
TERMINOLOGICKY SLOVNICEK
Prosim prekladatele, aby obsah tohoto souboru sledovali.
pripadne komentovali nebo doplnovali vlastni navrhy:
https://github.com/met/diveintohtml5/blob/master/slovnicek.txt
---------------------------------------------------------------------
CO PREFEROVAT?
---------------------------------------------------------------------
storage - úložiště
email - *e-mail* nikoliv email
DOM - *v DOMu* místo v DOM, tj. skloňovat
offline - offline (tj. nepřekládat)
HTML elements - elementy HTML vs *prvky HTML* // JESTE DEBATUJEME S JIRKOU KOSKEM, ktery doporucuje "elementy HTML"
Jakého rodu je HTML - "ten HTML něco definoval" nebo "to HTML definovalo" ???
canvas - canvas vs platno ???
Web Workers - ???
placeholder - ???
cache manifest (file) - ???
cache/caching - cache/cachování vs keš/kešování ???
---------------------------------------------------------------------
FRÁZE Z KNIHY
---------------------------------------------------------------------
Ask Professor Markup - Zeptejte se profesora Značky
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.