Skip to content
Ohjeita Markdownin käyttöön tieteellisessä kirjoittamisessa
Branch: gh-pages
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
_drafts
_includes
_layouts
_ohjeet
_tyokalut
public
.gitignore
404.html
CNAME
Gemfile
LICENSE.md
README.md
_config.yml
atom.xml
index.md
ohjeet.md
osallistu.md
robots.txt
tyokaluja.md
tyonkulku.md

README.md

Ohjeita Markdown-merkintäkielen käyttöön tieteellisessä kirjoittamisessa

Tämä sivusto dokumentoi esimerkkejä ja ohjeita Markdown-merkintäkielen käyttämiseen tieteellisessä kirjoittamisessa.

Haluatko osallistua tämän sivuston kehittämiseen? Voit lisätä kansioon _ohjeet tai _tyokalut uuden markdown-muotoillun tiedoston ja se ilmestyy automaattisesti sivuston listaukseen. Voit vapaasti määritellä mitkä tekijänoikeudet tekstiä koskevat. Jos et määrittele tekijänoikeuksia, käytetään tekstiisi sivuston oletuksena toimivaa CC BY-SA -lisenssiä.

Huomasitko jonkin virheen? Avaa uusi issue tai tee korjaus itse ja lähetä pull request.

You can’t perform that action at this time.