Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
DB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

matchApp

Projekt studencki

matchApp to aplikacja webowa - serwis randkowy "Match".


Projekt jest podzielony na dwie warstwy - warstwa aplikacji działającej postronie serwera (REST API) oraz warstwa aplikacji działającej po stronie klienta. Obie warstwy projektują oraz produjuą dwa oddzielne zespoły. W finalnym etapie prac nastąpi pęłna integracja pomiędzy backendem a frontendem.

Jak odpalić aplikację po stronie klienta?

Aplikacja po stronie klienta jest oparta o AngularJS. Wykorzystany został generator Yeoman.

Lokalizacja w repozytorium: /frontEnd

Aby odpalić aplikację lokalnie, w trybie developerskim należy zainstalować na komputerze NodeJS. Po poprawnej instalacji i uruchomieniu terminala/konsoli po wpisaniu następującej komendy powinniśmy dostać informację o zainstalowanej wersji Node

node -v

Następnym krokiem jest instalacja Node Package Manager (npm). W terminalu/konsoli należy wpisać

npm install npm -g

Następnie za pomocą npm należy zainstalować następujące rzeczy:

npm install -g bower

npm install -g grunt-cli

Teraz można przejść do instalcji wszelkich dependencies w projekcie. Odpalamy więc polecenia

npm install

bower install

Jeżeli wszysto zostało wykonane poprawnie można odpalić lokalnie serwer za pomocą grunta poleceniem: grunt serve. Serwer domyślnie zostanie uruchomiony na localhoscie, na porcie 9000.

Jak odpalić PHP RESTful API?

Aplikacja działająca po stronie serwera jest zbudowana w języku PHP w oparciu o framework Slim. Jest to prosty framework, pozwalający szybko budować RESTowe API, pozostawiając developerowi dużą swobodę jeżeli chodzi o strukturę aplikacji.

Do zarządzania zależnościami użytymi w projekcie (dependecies) użyty został Composer. Aby pobrać zależności należy mieć zainstalowany serwer Apache (np. XAMPP), php dodane jako zmienną środowiskową i w konsoli uruchomić (będąc w folderze phpApi) następujące polecenie:

php -r "readfile('https://getcomposer.org/installer');" | php

Spowoduje to pobranie Composera lokalnie do projektu. W repozytorium przechowywany jest jedynie plik composer.json, gdzie zapisane są wszystkie zależności, ale do jego wykorzystania będzie nam potrzebny Composer. Kiedy już go mamy to możemy uruchomić polecenie instalacji zlaeżności

composer.phar install

I gotowe, wszystko czego projekt potrzebuje zostało pobrane. Działa to na podobnej zasadzie co npm czy bower.

Aby uruchomić docelową aplikację na komputerze polecam skonfigurować virtualhosta lokalnie. Zalecam, dla pełnej itegracji z api użyć adresu "match.local".

About

No description, website, or topics provided.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published