Nettsidene til javaBin
CSS JavaScript HTML Ruby
Switch branches/tags
Nothing to show
Permalink
Failed to load latest commit information.
_data
_en
_includes
_layouts
_posts
_sass
assets
fonts
helteliste
img
js
style
.gitignore
CNAME
Gemfile
README.md
_config.yml
docker-compose.yml
eng.html
feed.xml
index.html
package.json
policy.html

README.md

Redesign av javaBins hjemmesider

Dette er et oppsett der vi bruker Jekyll til å generere sidene. Jekyll er et verktøy som er laget i Ruby for å gjøre det enkelt å lage "dynamiske" sider. Generering av sider foregår ved at Jekyll wrapper et forhåndsdefinert design rundt innlegg.

Oppsett

Fil og mappestrukturen som er i bruk, er standard Jekyll-struktur.

  • _data: inneholder ekstra datafiler
  • _layouts: inneholder layouts som poster skal wrappes i. Man kan definere flere layouts ved å tagge dem forskjellig
  • _posts: inneholder poster, typisk bloggposter, men de kan brukes som man vil. Filene kan være rene HTML-filer eller Markdown
  • _site: inneholder statisk output som vises til sluttbruker
  • css: inneholder css. Dette er en egendefinert mappe og SASS brukes for å få struktur på filene
  • img: egendefinert mappe som inneholder bilder

Oppgaver som må gjøres

  • Utvikle et godt design
  • Finne gode bilder
  • Sette opp en fargepalett

Generering av sider

Sidene blir automatisk generert på GitHub, men lokalt på maskinen brukes jekyll serve