Skip to content
Modern JavaScript Tutorial in Turkish
HTML JavaScript CSS
Branch: master
Clone or download
sahinyanlik Merge pull request #35 from berat/master
İmport ve Export + Dinamik İmport çevirileri tamamlandı.
Latest commit 3763875 Nov 10, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
1-js
2-ui fixed Oct 27, 2019
3-frames-and-windows minor Jun 19, 2019
4-binary Move images PNG to SVG Jul 29, 2019
5-network Move images PNG to SVG Jul 29, 2019
6-data-storage Move images PNG to SVG Jul 29, 2019
7-animation Move images PNG to SVG Jul 29, 2019
8-web-components Move images PNG to SVG Jul 29, 2019
9-regular-expressions Move images PNG to SVG Jul 29, 2019
script renovations Feb 21, 2015
.gitattributes Create .gitattributes Oct 2, 2018
.gitignore minor Mar 15, 2015
AUTHORING.md translate Apr 14, 2019
LICENSE.md minor May 11, 2019
README.md Read.me tercüme edildi. Sep 29, 2019
changes.sketch renovations Apr 5, 2015
css.md css Jun 14, 2019
figures.sketch figure changed Jun 25, 2019
todo.md minor Apr 10, 2019

README.md

Türkçe Modern JavaScript Eğitimi

Bu kaynak https://javascript.info sitesinin Türkçe çevirisini içermektedir.

Şu şekilde yardımda bulunabilirsiniz:

 • Türkçe çeviri gelişimini adresinden görebilirsiniz
 • Çevirmek istediğiniz tiklenmemiş makaleyi seçin
 • Bu makale başlığını yorum olarak konuya yazın, örneğin : JavaScript'e giriş.
  • Bot bunu anlayıp konuda bunu işaretleyecek ve böylece herkes bilecek hangi konuda çalıştığınızı.
  • Yorumunuz sadece başlığı içermelidir.
 • Repoyu kopyalayın, çevirin ve Pull Request talebinde bulunun.
  • PR başlığı yazılan makale ile aynı olmalıdır. Böylece bot bu PR'ı konuya yazabilir

Lütfen proje yöneticilerinin değişiklikleri incelemesi ve merge etmesine zaman tanıyın.

Eğer cevap vermiyorlar ise, ve siz yöneticiliğe geçmek istiyorsanız, ana repo üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Başkalarına çeviri yaptığınızı bildirerek onların da bize katılmalarını isteyebilirsiniz

🎉 Teşekkürler!

İsminiz ve paylaşımınız proje yayınlandığında "Proje Hakkında" bölümünde yer alacaktır.

Not: Tercüme edilen dillerin listesi https://javascript.info/translate adresinden erişilebilir.

Yapı

Makale veya görev farketmeksizin her bölüm kendine ait klasörde bulunur. Klasör N-url şeklinde N-sırası ( makaleler sıralıdır ) ve url sitedeki url yazımıdır.

Klasörler aşağıdaki dosyalardan oluşur:

 • Bölüm için index.md,
 • Makale için article.md,
 • Görev için task.md ve çözüm var ise solution.md.

Dosya # Title Header başında diyez ile başlar ve bu metnin hepsi Markdown-benzeri bir format ile yazılmalıdır. Böylece basit metin editörleri ile yazabilirsiniz.

Makale için gerekli ek kaynaklar ve örnekler de aynı klasörde yer alır.

Tercüme İpuçları

Lütfen paragraf ve satır boşluklarını olduğu gibi bırakın. Yeni satır eklemeyin veya var olanı silmeyin. Bu ileride İngilizce versiyonundan çevirirken değişiklikleri bulma konusunda kolaylık sağlar.

Eğer İngilizce versiyonunun da geliştirilebileceğini düşünüyorsanız. Lütfen Pull Request yapın. Çok memnun oluruz!

Terimler

 • Bazı özel terimler çevirilemez. Örneğin "Function Declaration" olduğu gibi bırakılabilir.
 • resolved promise, slash, regexp gibi diğer terimler sözlükle bulunabilir.
  • Eğer sözlükte yoksa bunların tercümelerini MDN adresinden bulabilirsiniz.

Kod bloğu içerisindeki metinler

 • Yorumları tercüme edin.
 • Örnek metinleri ve kullanıcı mesajlarını tercüme edin.
 • Değişkenleri, sınıfları, tanımlamaları tercüme etmeyiniz.
 • Kodun tercümeden sonra çelıştığına emin olun :)

Örnek:

// Example
const text = "Hello, world";
document.querySelector('.hello').innerHTML = text;

DO (translate comment):

// Örnek
const text = 'Merhaba Dünya';
document.querySelector('.hello').innerHTML = text;

DON'T (translate class):

// Örnek
const text = 'Merhaba Dünya';
// ".hello" Bir sınıf
// BUNU TERCÜME ETMEYİNİZ
document.querySelector('.hola').innerHTML = text;

Dış Linkler

Eğer dış kaynak linkleri Wikipedia ise ve iyi bir kaynak olarak görüyorsanız buna link verebilirsiniz.

Örnek:

[JavaScript](https://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript) is a programming language.

OK (en -> es):

[JavaScript](https://tr.wikipedia.org/wiki/JavaScript) bir programlama dilidir.

MDN'de eğer bir bölümü tercüme edilmiş ise buraya link verebilirsiniz.

Eğer hiç bir çevirisi yoksa linki olduğu gibi bırakın.

Metadata

Bazı dosyalar, genelde görevler, --- şeklinde YAML metedata'ya sahiptir.

importance: 5

Lütfen buradaki "importance" ( ve diğer metadataları ) tercüme etmeyiniz.

Çapa

Bazı başlıklar sonunda [#çapa]'ya sahiptir.

## Ayırma operatörü [#spread-operator]

Lütfen bunu tercüme etmeyiniz veya silmeyiniz. Burası URL'i ayarlamak için yazılmıştır.

You can’t perform that action at this time.