Skip to content
Modern JavaScript Tutorial in Uzbek
Branch: master
Clone or download
Latest commit a74134a May 6, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
1-js Yangi ma'lumot kiritildi May 5, 2019
10-misc components Apr 2, 2019
2-ui Replace `Node.JS` with `Node.js` Apr 23, 2019
3-frames-and-windows Fix name of JavaScript Apr 23, 2019
4-binary
5-network Replace `Github` with `GitHub` Apr 23, 2019
6-data-storage
7-animation typos and improved wording Apr 11, 2019
8-web-components #8: fix unordered list Apr 25, 2019
9-regular-expressions minor Apr 25, 2019
script renovations Feb 21, 2015
.gitattributes Create .gitattributes Oct 2, 2018
.gitignore minor Mar 15, 2015
AUTHORING.md translate Apr 14, 2019
LICENSE.md
README.md Yangi ma'lumot kiritildi May 5, 2019
changes.sketch
figures.sketch classes: remove patterns Apr 21, 2019
todo.md

README.md

O'zbek tilida zamonaviy JavaScript darsligi

Ushbu darslik ingliz tilidan tarjima qilinmoqda. Darslinki ingliz tili vesriyasi https://javascript.info-da joylashgan. Tarjimamizda xatolar mavjud bo'lishi mumkin, shunda ularni aniqlasangiz ushbu repozitoriyning Issues[https://#] bo'limida bizga murojaat qilishingizni so'raymiz.

Tarjimalar

Biz darslikni turli tillarda taqdim etishni xohlaymiz, shuning uchun, iltimos bizga o'z tilingizga tarjima qilishga yordam bering. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi havolaga o'ting https://github.com/javascript-tutorial/translate.

Hissalar

Bizning jamoamiz boshqa odamlar bilan hamkorlikda ishlashni xohlaydi. Shuning uchun o'zbek tili tarjimasiga o'z hissangizni qo'shing!

Darslikda biror narsa noto'g'rimi? Yoki kerakli mavzu yo'qmi? Buni bizga tushuntirib, Pull Request (PR) orqali o'z murojaatingizni qoldiring.

Tarjimani siz har bir matn mutaxarririda osonligicha yozishingiz mumkin Darslikni matni oson va qulay Markdown tilida yozilgan. Agar siz darslikni loyihasini veb-sahifa tarzida ko'rmoqchi bo'lsangiz, unda siz mahalliy server tashkil etishingiz kerak. Shu mavzu haqida batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi maqolaga o'ting https://github.com/javascript-tutorial/server.

Tarjima ishtirokchilari ro'yxati https://javascript.info/about#contributors-da mavjud.

Loyihaning tuzilishi

Har bir bob, maqola yoki mashq o'z papkasiga ega.

Papka N-url kabi nomlanadi, bu yerda N - saralash maqsadlari uchun raqamlar, url esa materiallarni URL qismlari.

Materialning turi papka ichidagi fayl bilan belgilanadi:

  • index.md bobni belgilash uchun
  • article.md maqolani belgilash uchun
  • task.md mashqlarni belgilash uchun (yechimi mavjud bo'lsa solution.md faylida joylanadi)

Bu fayllarning har biri # Asosiy sarlavhadan boshlanadi.

...

E'tiboringiz uchun rahmat!

Elbek.

You can’t perform that action at this time.