Fake sms for buss in Stockholm/Sweden for iphone 5/5s ---
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
dist
img
CHANGES
LICENSE
README.md
index.html
manifest.appcache
script.js
style.css

README.md

iRAA

iRAA står för iRemadeAccessAgain och är en webapp till iphone 4/4s/5/5c/5s (iOS7) som skapar biljetter som liknar äkta sms-biljetter som behövs för att åka med kollektivtraffiken i olika städer.

Ansvarsfriskrivning

Att använda iRAA för att olovligen åka i kollektivtrafiken är att betrakta som bedrägeri och/eller urkundsförfalskning, utvecklarna uppmanar användarna att endast använda program och källkod i utbildningssyfte.

Installation av iRAA [från en av ovanstående länkar]

 1. Navigera till en av länkarna med en iphone på iOS7 med Safari
 2. Tryck längst ned i mitten av skärmen (på fyrkanten med en pil i)
 3. Välj "Lägg till på hemskärmen" och döp till valfritt namn
 4. Starta appen och tryck på den runda ringen högst upp till vänster för att komma till info/om-sidan
 5. Vänta tills alla filer laddat ned
 6. Tryck på uppdateringspilen högst upp till vänster för att försäkra dig om att du har den senaste versionen
 7. Grön text = go!

Uppdatering av iRAA [från en av ovanstående länkar]

 1. Starta appen.
 2. Gå till info/om-sidan (ikon uppe till vänster)
 3. Tryck på uppdateringspilen.
 4. Vänta tills alla filer laddats ned.
 5. Tryck på länken som dyker upp för att installera.
 6. Uppdateringen är klar!

Donera

Tack till