Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
executable file 261 lines (255 sloc) 15 KB
<html>
<body background="n64bakgr.gif"=<text="red"><h1>Tjena här är Thomas och Jonnys coola HEMSIDA!!!!!!!!!!
<embed src="z1intro.mid"
<head>
<img src="Rareware.jpg"><img src="n64.gif"><img src="banjo29.jpg">
<h3>Här är en bild på ett bra TV-spelsföretag!!!!!!!!!!!!!!, och konsolen den som den gör Tv-spel till,<br>
och spelet Banjo Kazooie som RareWare har gjort till konsolen.
<p>
<p>
<h3>NAMN: Jonny Strömberg<br>
ÅLDER:12<br>
INTRESSEN:Innebandy, Fotboll, TV-spel, Datorer och Slalom<br>
FAVORITLAG:Innebandy=IBK SUNDSVALL(sundsvalls stolthet) :Fotboll=Manchester United :Ishocky=MoDo<br>
FAVORITMATRÄTTER:Pizza, Hamburgare och Tackos
<p>
<p>
<h3>NAMN:Thomas Helin<br>
ÅLDER:11<br>
INTRESSEN:INNEBANDY, Snowboard<br>
FAVORITLAG:Innebandy=IBK SUNDSVALL(sundsvall stoltet):Fotboll=Manchester United :Ishocky=Djurgården<br>
FAVORITMATRÄTTER:Hamburgare, Pan Pizza
<p>
<p>
<img src="ibk.bmp">
<h4>Här är vi i vårt innebandy lag för 2år sedan, Jonny står och Thomas sitter på knä.
<p>
<p>
<img src="snow9.jpg"><br>
<h4>Det här är Thomas.<br>
<h7> Äh, vi bara skämtade ha ha ha ha ha!!!!!!!!!
<p>
<p>
<img src="jonnk.bmp"><br>
<h4>Det här är jonny.<br>
<h7>Äh, vi bara skämtade ha ha ha ha ha!!!!!!!!!!!!
<p>
<p>
<p>
<h3>Här berettar vi om spelen Legend of Zelda - The Ocarina of Time och Banjo-Kazooie
<h4>Det har gått sex år sedan Legend of Zelda - A Link´sof Past.Under tiden har visseligen Game Boy-speletLink´s Awakening släppts, men trots att det också ärväldigt bra går det inte riktigt att jämföra med de tidigare tre betydligt färjstarkare äventyren till NES ochSuper NES.Det ären uppföljare som Legeng of Zelda - The Ocarina of Time som vi så länge väntat på, längtat efter och drömt om under dessa sex år. En av behållningarna med Super Mario 64 var fantisera om hur det nya Zelda-spelet skulle kunna se ut.När Mario rusar runt i slottet och letar efter Bowser kunde man föreställa sig hur Link skulle vandre omkring i Hyrules grottor i jakten på den onde Ganon. För visst är det han som har ställt till det för invånarna i Hy- rule även den här gången.I hopp om att bli ännu starkare och ännu mäktigare är Gan on på jakt efter Triforce som finns gömd någonstans i la- ndet.Vad han inte är med- veten om är att prinsessan Zelda vet var Triforce finnsoch att hon har berättat det för den unge kriga-ren Link som nu tänker hitta den magiska kraftenföre Ganon och på så sätt rädda Hyrules folk.InnanLink kan börja leta på allvar måste han dock hittatre heliga stenar som förvandlar en magisk okarina till en annan tid.A Link to Past utspelade sig i två parallella världar;den ljusa och den mörka.I The Ocarina of Timehanlar det om två parallella tidsepoker.Med hjälp av sitt magiska flöjtliknande föremål kan Link ta sigtill tidens tone och förflytta sig bakått i tiden. Till skillnad från Squares Chrono Tigger - där huv-udpersonerna flög både till stenåldern och in i fra-mtiden men hela tiden förblev lika gamla - blir Link plötsligt mycket yngre när han reser bakåt i tiden.Något innebär att han exempel inte kan användasig av samma tunga svärd och tilbåge, utan tvingasbekämpa måster med hjälp av en dolk och en slangbella.Men det finns även fördelar med att varaliten.Den ungre Link är smidigare än den äldre ochkan ta sig fram relativt obehidrat där hans större jaginte får plats För första gången i ett Zelda-spel kan Link ta sigfram på andra sätt än till fots.Tidigare har han visse- rligen kunnat använda flöjten för att förflytta sig från en spe- cifik plats till en annan, men med hjälp av en häst so finns i The Ocarina of Time kan nu Link rida omkring helt fritt i Hyrule när hans ben inte längre orkar bära honom. Shigeru Miyamoto och hans EAD-team har på papperet arbetat med The Ocarina of Time över två år, men tanken på att skapa ett tredimensionellt äventyrsspel har Shigeru haft ända sedan han börj- ade producera den fösta delen i serien för över tio år sedan.Då till- ät inte tekniken honom att förverkliga sina drömmar och spelet fich förbli relativt platta men ändå fantastika äventyr som han börjat de- signa och som senare döptes till Legegend of Zelda.Idag har utvecklingen av 3D-spel gått så långt, mycket tack vare Shigerus eget Super Mario 64, att det tredimensionella Hyrule som han en gång bara fantiserade om faktiskt går att skapa.Och nu dröjer det inte länge förrän alla hans drömmar om Zelda äntligen blir verkliga.<br>
<img src="zelda07.jpg"><img src="zelda26.jpg"><img src="zelda17.jpg"><br>
<h4>Här är Link med sin häst.<img src="horse.jpg"><br>
<p>
<h4>I spelet färdas man bakåt i tiden och i sama ögonblick blir Link
också yngre här har vi bilder på Link när han är stor och liten.<img src="link.jpg"><h4>Normal Link : Liten Link<img src="link-young.jpg"><br>
<img src="gannon.jpg">Här är Gannon : Och här lite andra bossar<img src="dekubaba.jpg"><img src="dekunut.jpg"><img src="armos.jpg"><br>
<p><A HREF="z1intro.mid">Det här är uppnings musicen i the Legend of Zelda<FONT SIZE=+1> </FONT></A></p>
<p>
<p><A HREF="<p><A HREF="z1under.mid"><FONT SIZE=+1>Det här är music från under världen i the Legend of Zelda</FONT></A></p>
<p><A HREF="zelda1.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 1</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda10.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 2</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda11.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 4</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda12.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 5</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda17.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 6</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda18.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 7</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda19.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 8</FONT</A></p>
<p><A HREF="zlda6416.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 9</FONT</A></p>
<p><A HREF="zlda6427.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 10</FONT</A></p>
<p><A HREF="zlda6423.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 11</FONT</A></p>
<p><A HREF="zeldat08.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 12</FONT</A></p>
<p><A HREF="zeldat0k.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 13</FONT</A></p>
<p><A HREF="zeldat10.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 14</FONT</A></p>
<p><A HREF="zeldpic4.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 15</FONT</A></p>
<p><A HREF="zeldpic5.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 16</FONT</A></p>
<p><A HREF="zlda6410.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 17</FONT</A></p>
<p><A HREF="zlda6413.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 18</FONT</A></p>
<p><A HREF="zeldarek.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 19</FONT</A></p>
<p><A HREF="zeldat01.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 20</FONT</A></p>
<p><A HREF="zeldat02.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 21</FONT</A></p>
<p><A HREF="zeldat03.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 22</FONT</A></p>
<p><A HREF="zeldat04.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 23</FONT</A></p>
<p><A HREF="zeldat06.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 24</FONT</A></p>
<p><A HREF="zeldat07.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 25</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda644.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 26</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda645.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 27</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda7.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 28</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda8.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 29</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda8776.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 30</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda9.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 31</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda998.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 32</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda4.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 33</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda5.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 34</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda6.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 35</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda64.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 36</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda641.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 37</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda642.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 38</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda643.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 39</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda25.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 40</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda26.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 41</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda29.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 42</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda3.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 43</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda30.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 44</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda31.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 45</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda32.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 46</FONT</A></p>
<p><A HREF="zeld0.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 47</FONT</A></p>
<p><A HREF="zeld11.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 48</FONT</A></p>
<p><A HREF="zeld12.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 49</FONT</A></p>
<p><A HREF="zeld13.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 50</FONT</A></p>
<p><A HREF="zeld14.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 51</FONT</A></p>
<p><A HREF="zeld2.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 52</FONT</A></p>
<p><A HREF="zeld3.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 53</FONT</A></p>
<p><A HREF="zel19.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 54</FONT</A></p>
<p><A HREF="zel20.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 55</FONT</A></p>
<p><A HREF="zel21.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 56</FONT</A></p>
<p><A HREF="zel22.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 57</FONT</A></p>
<p><A HREF="zel7.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 58</FONT</A></p>
<p><A HREF="zel8.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 59</FONT</A></p>
<p><A HREF="zel9.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 60</FONT</A></p>
<p><A HREF="zas.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 61</FONT</A></p>
<p><A HREF="zel1.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 62</FONT</A></p>
<p><A HREF="zel10.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 63</FONT</A></p>
<p><A HREF="zel11.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 64</FONT</A></p>
<p><A HREF="zel15.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 65</FONT</A></p>
<p><A HREF="zel17.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 66</FONT</A></p>
<p><A HREF="z2.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 67</FONT</A></p>
<p><A HREF="z21.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 68</FONT</A></p>
<p><A HREF="z22.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 69</FONT</A></p>
<p><A HREF="z23.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 70</FONT</A></p>
<p><A HREF="z5.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 71</FONT</A></p>
<p><A HREF="z9.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 72</FONT</A></p>
<p><A HREF="z99.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 73</FONT</A></p>
<p><A HREF="z11.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 74</FONT</A></p>
<p><A HREF="z12.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 75</FONT</A></p>
<p><A HREF="z14.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 76</FONT</A></p>
<p><A HREF="z15.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 77</FONT</A></p>
<p><A HREF="z19.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 78</FONT</A></p>
<p><A HREF="y-6.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 79</FONT</A></p>
<p><A HREF="y-7.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 80</FONT</A></p>
<p><A HREF="y-8.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 81</FONT</A></p>
<p><A HREF="z.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 82</FONT</A></p>
<p><A HREF="z1.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 83</FONT</A></p>
<p><A HREF="z10.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 84</FONT</A></p>
<p><A HREF="y-24.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 85</FONT</A></p>
<p><A HREF="y-25.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 86</FONT</A></p>
<p><A HREF="y-26.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 87</FONT</A></p>
<p><A HREF="y-27.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 88</FONT</A></p>
<p><A HREF="y-3.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 89</FONT</A></p>
<p><A HREF="y-4.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 90</FONT</A></p>
<p><A HREF="y-5.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 91</FONT</A></p>
<p><A HREF="y-18.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 92</FONT</A></p>
<p><A HREF="y-19.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 93</FONT</A></p>
<p><A HREF="y-2.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 94</FONT</A></p>
<p><A HREF="y-20.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 95</FONT</A></p>
<p><A HREF="y-21.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 96</FONT</A></p>
<p><A HREF="y-22.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 97</FONT</A></p>
<p><A HREF="y-23.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 98</FONT</A></p>
<p><A HREF="y-11.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 99</FONT</A></p>
<p><A HREF="y-12.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 100</FONT</A></p>
<p><A HREF="y-13.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 101</FONT</A></p>
<p><A HREF="y-14.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 102</FONT</A></p>
<p><A HREF="y-15.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 103</FONT</A></p>
<p><A HREF="y-16.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 104</FONT</A></p>
<p><A HREF="y-17.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 105</FONT</A></p>
<p><A HREF="y-1.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 106</FONT</A></p>
<p><A HREF="y-10.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 107</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda64.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 108</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda641.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 109</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda642.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 110</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda643.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 111</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda25.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 112</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda26.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 113</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda29.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 114</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda3.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 115</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda30.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 116</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda31.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 117</FONT</A></p>
<p><A HREF="zelda32.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 118</FONT</A></p>
<p><A HREF="zeld0.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 119</FONT</A></p>
<p><A HREF="zeld11.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 120</FONT</A></p>
<p><A HREF="zeld12.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 121</FONT</A></p>
<p><A HREF="zeld13.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 122</FONT</A></p>
<p><A HREF="zeld14.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 123</FONT</A></p>
<p><A HREF="zeld2.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 124</FONT</A></p>
<p><A HREF="zeld3.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 125</FONT</A></p>
<p><A HREF="zel19.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 126</FONT</A></p>
<p><A HREF="zel20.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 127</FONT</A></p>
<p><A HREF="zel21.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 128</FONT</A></p>
<p><A HREF="zel22.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 129</FONT</A></p>
<p><A HREF="zel7.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 130</FONT</A></p>
<p><A HREF="zel8.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 131</FONT</A></p>
<p><A HREF="zel9.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 132</FONT</A></p>
<p><A HREF="zas.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 133</FONT</A></p>
<p><A HREF="zel1.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 134</FONT</A></p>
<p><A HREF="zel10.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 135</FONT</A></p>
<p><A HREF="zel11.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 136</FONT</A></p>
<p><A HREF="zel15.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 137</FONT</A></p>
<p><A HREF="zel17.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 138</FONT</A></p>
<p><A HREF="z2.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 139</FONT</A></p>
<p><A HREF="z21.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 140</FONT</A></p>
<p><A HREF="z22.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 141</FONT</A></p>
<p><A HREF="z23.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 142</FONT</A></p>
<p><A HREF="z5.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 143</FONT</A></p>
<p><A HREF="z9.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 144</FONT</A></p>
<p><A HREF="z99.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 145</FONT</A></p>