Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1705 lines (1367 sloc) 41.2 KB
# Danish translations for PACKAGE package.
# Copyright (C) 2012 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Anders Bech Mellson <>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-03-30 11:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-04-01 09:25+0100\n"
"Last-Translator: Anders Bech Mellson <>\n"
"Language-Team: Danish\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: Editor.java:366
msgid "No files were added to the sketch."
msgstr "Ingen filer blev tilføjet til sketchen."
#: Editor.java:369 Sketch.java:996
msgid "One file added to the sketch."
msgstr "En fil tilføjet til sketchen."
#: Editor.java:373
#, java-format
msgid "{0} files added to the sketch."
msgstr "{0} filer tilføjet til sketchen."
#: Editor.java:484
msgid "File"
msgstr "Fil"
#: Editor.java:486 EditorToolbar.java:41
msgid "New"
msgstr "Ny"
#: Editor.java:494 Base.java:903
msgid "Open..."
msgstr "Åben..."
#: Editor.java:503
msgid "Sketchbook"
msgstr "Sketchbook"
#: Editor.java:509
msgid "Examples"
msgstr "Eksempler"
#: Editor.java:514 Editor.java:1977
msgid "Close"
msgstr "Luk"
#: Editor.java:522 Editor.java:2017 Editor.java:2421 EditorToolbar.java:41
#: EditorToolbar.java:46
msgid "Save"
msgstr "Gem"
#: Editor.java:530
msgid "Save As..."
msgstr "Gem Som..."
#: Editor.java:538 EditorToolbar.java:41
msgid "Upload"
msgstr "Upload"
#: Editor.java:546 EditorToolbar.java:46
msgid "Upload Using Programmer"
msgstr "Upload Med Programmer"
#: Editor.java:556
msgid "Page Setup"
msgstr "Sideopsætning"
#: Editor.java:564
msgid "Print"
msgstr "Print"
#: Editor.java:576 Preferences.java:287
msgid "Preferences"
msgstr "Indstillinger"
#: Editor.java:586 Base.java:782
msgid "Quit"
msgstr "Afslut"
#: Editor.java:600
msgid "Sketch"
msgstr "Sketch"
#: Editor.java:602
msgid "Verify / Compile"
msgstr "Verificer / Kompiler"
#: Editor.java:629
msgid "Import Library..."
msgstr "Importer Bibliotek..."
#: Editor.java:634
msgid "Show Sketch Folder"
msgstr "Vis Sketch Mappen"
#: Editor.java:643
msgid "Add File..."
msgstr "Tilføj Fil..."
#: Editor.java:656
msgid "Tools"
msgstr "Værktøjer"
#: Editor.java:662 EditorToolbar.java:41 EditorToolbar.java:46
msgid "Serial Monitor"
msgstr "Seriel Overvågning"
#: Editor.java:682
msgid "Board"
msgstr "Kort"
#: Editor.java:690
msgid "Serial Port"
msgstr "Seriel Port"
#: Editor.java:695
msgid "Programmer"
msgstr "Programmer"
#: Editor.java:699
msgid "Burn Bootloader"
msgstr "Brænd Bootloader"
#: Editor.java:923
msgid "serialMenu is null"
msgstr "serialMenu er null"
#: Editor.java:927 Editor.java:934
msgid "name is null"
msgstr "navn er null"
#: Editor.java:986
msgid "error retrieving port list"
msgstr "kunne ikke hente port liste"
#: Editor.java:1002
msgid "Help"
msgstr "Hjælp"
#: Editor.java:1041
msgid "Getting Started"
msgstr "Kom Godt I Gang"
#: Editor.java:1049
msgid "Environment"
msgstr "Miljø"
#: Editor.java:1057
msgid "Troubleshooting"
msgstr "Fejlfinding"
#: Editor.java:1065
msgid "Reference"
msgstr "Reference"
#: Editor.java:1073 Editor.java:2728
msgid "Find in Reference"
msgstr "Find i Reference"
#: Editor.java:1083
msgid "Frequently Asked Questions"
msgstr "Ofte Stillede Spørgsmål"
#: Editor.java:1091
msgid "Visit Arduino.cc"
msgstr "Besøg Arduino.cc"
#: Editor.java:1094
msgid "http://arduino.cc/"
msgstr "http://arduino.cc/"
#: Editor.java:1102
msgid "About Arduino"
msgstr "Om Arduino"
#: Editor.java:1116
msgid "Edit"
msgstr "Rediger"
#: Editor.java:1119 Editor.java:1341
msgid "Undo"
msgstr "Fortryd"
#: Editor.java:1124 Editor.java:1126 Editor.java:1376
msgid "Redo"
msgstr "Omgør"
#: Editor.java:1135 Editor.java:2652
msgid "Cut"
msgstr "Klip"
#: Editor.java:1143 Editor.java:2660
msgid "Copy"
msgstr "Kopier"
#: Editor.java:1151 Editor.java:2668
msgid "Copy for Forum"
msgstr "Kopier for Forum"
#: Editor.java:1163 Editor.java:2676
msgid "Copy as HTML"
msgstr "Kopier som HTML"
#: Editor.java:1175 Editor.java:2684
msgid "Paste"
msgstr "Indsæt"
#: Editor.java:1184 Editor.java:2692
msgid "Select All"
msgstr "Vælg Alt"
#: Editor.java:1194 Editor.java:2702
msgid "Comment/Uncomment"
msgstr "Kommenter/Udkommenter"
#: Editor.java:1202 Editor.java:2710
msgid "Increase Indent"
msgstr "Forhøj Indryk"
#: Editor.java:1210 Editor.java:2718
msgid "Decrease Indent"
msgstr "Formindsk Indryk"
#: Editor.java:1220
msgid "Find..."
msgstr "Find..."
#: Editor.java:1235
msgid "Find Next"
msgstr "Find Næste"
#: Editor.java:1245
msgid "Find Previous"
msgstr "Find Forrige"
#: Editor.java:1255
msgid "Use Selection For Find"
msgstr "Brug Det Valgte For At Finde"
#: Editor.java:1816
msgid "First select a word to find in the reference."
msgstr "Vælg først et ord for at finde dets reference."
#: Editor.java:1823
#, java-format
msgid "No reference available for \"{0}\""
msgstr "Ingen reference tilgængelig for \"{0}\""
#: Editor.java:1826
#, java-format
msgid "{0}.html"
msgstr "{0}.html"
#: Editor.java:1843 Sketch.java:1612
msgid "Compiling sketch..."
msgstr "Kompilerer sketch..."
#: Editor.java:1864 Editor.java:1881
msgid "Done compiling."
msgstr "Færdig med at kompilere."
#: Editor.java:1973
#, java-format
msgid "Save changes to \"{0}\"? "
msgstr "Gem ændringer til \"{0}\"? "
#: Editor.java:2006
msgid ""
"<html> <head> <style type=\"text/css\">b { font: 13pt \"Lucida Grande\" }p "
"{ font: 11pt \"Lucida Grande\"; margin-top: 8px }</style> </head><b>Do you "
"want to save changes to this sketch<BR> before closing?</b><p>If you don't "
"save, your changes will be lost."
msgstr ""
"<html> <head> <style type=\"text/css\">b { font: 13pt \"Lucida Grande\" }p "
"{ font: 11pt \"Lucida Grande\"; margin-top: 8px }</style> </head><b>Vil du "
"gemme ændringer i denne sketch<BR> før nedlukning?</b><p>Hvis du ikke "
"gemmer, går dine ændringer tabt."
#: Editor.java:2017 Editor.java:2098 Editor.java:2418 Sketch.java:589
#: Sketch.java:741 Sketch.java:1046 Preferences.java:78
msgid "Cancel"
msgstr "Afbryd"
#: Editor.java:2017
msgid "Don't Save"
msgstr "Gem Ikke"
#: Editor.java:2089
msgid "Bad file selected"
msgstr "Forkert fil valgt"
#: Editor.java:2090
msgid ""
"Processing can only open its own sketches\n"
"and other files ending in .ino or .pde"
msgstr ""
"Processing kan kun åbne sine egne sketches\n"
"og andre filer der slutter med .ino eller .pde."
#: Editor.java:2098 Editor.java:2418 Sketch.java:589 Sketch.java:741
#: Sketch.java:1046 Preferences.java:79
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: Editor.java:2100
#, java-format
msgid ""
"The file \"{0}\" needs to be inside\n"
"a sketch folder named \"{1}\".\n"
"Create this folder, move the file, and continue?"
msgstr ""
"Denne fil \"{0}\" skal være i en\n"
"sketch mappe med navnet \"{1}\".\n"
"Opret mappe, flyt filen, og gå videre?"
#: Editor.java:2109
msgid "Moving"
msgstr "Flytter"
#: Editor.java:2120 Editor.java:2131 Editor.java:2141 Editor.java:2159
#: Sketch.java:479 Sketch.java:485 Sketch.java:500 Sketch.java:507
#: Sketch.java:530 Sketch.java:547 Base.java:1861 Preferences.java:248
msgid "Error"
msgstr "Fejl"
#: Editor.java:2122
#, java-format
msgid "A folder named \"{0}\" already exists. Can't open sketch."
msgstr "En mappe med navn \"{0}\" eksisterer allerede. Kan ikke åbne sketch."
#: Editor.java:2132
msgid "Could not create the sketch folder."
msgstr "Kunne ikke oprette sketch mappen."
#: Editor.java:2141
msgid "Could not copy to a proper location."
msgstr "Kunne ikke kopiere til en ordentlig sti."
#: Editor.java:2159
msgid "Could not create the sketch."
msgstr "Kunne ikke lave sketchen."
#: Editor.java:2166
#, java-format
msgid "{0} | Arduino {1}"
msgstr "{0} | Arduino {1}"
#: Editor.java:2223 Editor.java:2261
msgid "Saving..."
msgstr "Gemmer..."
#: Editor.java:2228 Editor.java:2264
msgid "Done Saving."
msgstr "Færdig med at gemme."
#: Editor.java:2270
msgid "Save Canceled."
msgstr "Gem Afbrudt."
#: Editor.java:2296
#, java-format
msgid ""
"Serial port {0} not found.\n"
"Retry the upload with another serial port?"
msgstr ""
"Seriel port {0} ikke fundet.\n"
"Prøv uploaden igen med en anden seriel port?"
#: Editor.java:2331
msgid "Uploading to I/O Board..."
msgstr "Uploader til I/O Kort..."
#: Editor.java:2348 Editor.java:2384
msgid "Done uploading."
msgstr "Upload færdig."
#: Editor.java:2356 Editor.java:2392
msgid "Upload canceled."
msgstr "Upload afbrudt."
#: Editor.java:2420
msgid "Save changes before export?"
msgstr "Gem ændringer før eksport?"
#: Editor.java:2435
msgid "Export canceled, changes must first be saved."
msgstr "Eksport afbrudt, ændringer skal gemmes først."
#: Editor.java:2457
msgid "Burning bootloader to I/O Board (this may take a minute)..."
msgstr "Brænder bootloader til I/O Kort (dette kan godt tage et minuts tid)..."
#: Editor.java:2463
msgid "Done burning bootloader."
msgstr "Færdig med at brænde til bootloader."
#: Editor.java:2465 Editor.java:2469 Editor.java:2473
msgid "Error while burning bootloader."
msgstr "Fejl under brænding til bootloader."
#: Editor.java:2500
msgid "Printing..."
msgstr "Udskriver..."
#: Editor.java:2517
msgid "Done printing."
msgstr "Udskrift færdig."
#: Editor.java:2520
msgid "Error while printing."
msgstr "Fejl under udskrift."
#: Editor.java:2524
msgid "Printing canceled."
msgstr "Udskrift annulleret"
#: Editor.java:2572
#, java-format
msgid "Bad error line: {0}"
msgstr "Grim fejl linje: {0}"
#: Editor.java:2641
msgid "Open URL"
msgstr "Åben URL"
#: UpdateCheck.java:53
msgid "http://www.arduino.cc/latest.txt"
msgstr "http://www.arduino.cc/latest.txt"
#: UpdateCheck.java:103
msgid ""
"A new version of Arduino is available,\n"
"would you like to visit the Arduino download page?"
msgstr ""
"Der er en ny version af Arduino,\n"
"vil du gerne besøge Arduino's download side?"
#: UpdateCheck.java:108 Preferences.java:76
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#: UpdateCheck.java:108 Preferences.java:77
msgid "No"
msgstr "Nej"
#: UpdateCheck.java:111
msgid "Update"
msgstr "Opdater"
#: UpdateCheck.java:118
msgid "http://www.arduino.cc/en/Main/Software"
msgstr "http://www.arduino.cc/en/Main/Software"
#: FindReplace.java:80
msgid "Find:"
msgstr "Find:"
#: FindReplace.java:81
msgid "Replace with:"
msgstr "Erstat med:"
#: FindReplace.java:96
msgid "Ignore Case"
msgstr "Ignorer store/små bogstaver"
#: FindReplace.java:105
msgid "Wrap Around"
msgstr "Omkreds"
#: FindReplace.java:120 FindReplace.java:131
msgid "Replace All"
msgstr "Erstat Alle"
#: FindReplace.java:121 FindReplace.java:130 Sketch.java:1050
msgid "Replace"
msgstr "Erstat"
#: FindReplace.java:122 FindReplace.java:129
msgid "Replace & Find"
msgstr "Erstat & Find"
#: FindReplace.java:123 FindReplace.java:128
msgid "Previous"
msgstr "Forrige"
#: FindReplace.java:124 FindReplace.java:127
msgid "Find"
msgstr "Find"
#: SerialMonitor.java:93
msgid "Send"
msgstr "Send"
#: SerialMonitor.java:110
msgid "Autoscroll"
msgstr "Autoscroll"
#: SerialMonitor.java:112
msgid "No line ending"
msgstr "Ingen slutning på linjen"
#: SerialMonitor.java:112
msgid "Newline"
msgstr "Ny linje"
#: SerialMonitor.java:112
msgid "Carriage return"
msgstr "Transport retur"
#: SerialMonitor.java:112
msgid "Both NL & CR"
msgstr "Både NL & CR"
#: SerialMonitor.java:130 SerialMonitor.java:133
msgid " baud"
msgstr " baud"
#: Serial.java:120
#, java-format
msgid ""
"Serial port ''{0}'' already in use. Try quitting any programs that may be "
"using it."
msgstr ""
#: Serial.java:124
#, java-format
msgid "Error touching serial port ''{0}''."
msgstr ""
#: Serial.java:173
#, java-format
msgid ""
"Serial port ''{0}'' already in use. Try quiting any programs that may be "
"using it."
msgstr ""
"Seriel port ''{0}'' er allerede i brug. Prøv at slutte andre programmer "
"der måske bruger den."
#: Serial.java:180
#, java-format
msgid "Error opening serial port ''{0}''."
msgstr "Fejl ved åbning af seriel port ''{0}''."
#: Serial.java:193
#, java-format
msgid ""
"Serial port ''{0}'' not found. Did you select the right one from the Tools > "
"Serial Port menu?"
msgstr ""
"Serial port ''{0}'' ikke fundet. Valgte du den rigtige i Tools > "
"Serial Port menuen?"
#: Serial.java:450
#, java-format
msgid ""
"readBytesUntil() byte buffer is too small for the {0} bytes up to and "
"including char {1}"
msgstr ""
"readBytesUntil() byte buffer er for lille til at {0} bytes op til og med "
"char {1}"
#: Serial.java:592
#, java-format
msgid "Error inside Serial.{0}()"
msgstr "Fejl i Serial.{0}()"
#: tools/AutoFormat.java:91
msgid "Auto Format"
msgstr "Autoformatering"
#: tools/AutoFormat.java:913 tools/format/src/AutoFormat.java:54
msgid "No changes necessary for Auto Format."
msgstr "Ingen ændring nødvendig for autoformatering."
#: tools/AutoFormat.java:919
msgid "Auto Format Canceled: Too many right parentheses."
msgstr "Autoformatering afbrudt: For mange højre parenteser."
#: tools/AutoFormat.java:922
msgid "Auto Format Canceled: Too many left parentheses."
msgstr "Autoformatering afbrudt: For mange venstre parenteser."
#: tools/AutoFormat.java:928
msgid "Auto Format Canceled: Too many right curly braces."
msgstr "Autoformatering afbrudt: For mange højre krøllede parenteser."
#: tools/AutoFormat.java:931
msgid "Auto Format Canceled: Too many left curly braces."
msgstr "Autoformatering afbrudt: For mange venstre krøllede parenteser."
#: tools/AutoFormat.java:941
msgid "Auto Format finished."
msgstr "Autoformatering færdig."
#: tools/FixEncoding.java:41 tools/FixEncoding.java:58
#: tools/FixEncoding.java:79
msgid "Fix Encoding & Reload"
msgstr "Fiks kodning & genindlæs?"
#: tools/FixEncoding.java:57
msgid "Discard all changes and reload sketch?"
msgstr "Ignorer alle ændringer og genindlæs sketch?"
#: tools/FixEncoding.java:77
msgid ""
"An error occurred while trying to fix the file encoding.\n"
"Do not attempt to save this sketch as it may overwrite\n"
"the old version. Use Open to re-open the sketch and try again.\n"
msgstr ""
"Der opstod en fejl mens filens kodning blev forsøgt fikset.\n"
"Gem ikke denne sketch da den måske vil overskrive\n"
"den gamle version. Genåbn i stedet sketchen og prøv igen.\n"
#: tools/Archiver.java:48
msgid "Archive Sketch"
msgstr "Arkiver Sketch"
#: tools/Archiver.java:59
msgid "yyMMdd"
msgstr "ddMMyyyy"
#: tools/Archiver.java:74
msgid "Couldn't archive sketch"
msgstr "Kunne ikke arkivere sketch"
#: tools/Archiver.java:75
msgid ""
"Archiving the sketch has been canceled because\n"
"the sketch couldn't save properly."
msgstr ""
"Arkiveringen af sketchen er blevet afbrudt fordi\n"
"sketchen ikke kunne blive gemt korrekt."
#: tools/Archiver.java:109
msgid "Archive sketch as:"
msgstr "Arkiver sketch som:"
#: tools/Archiver.java:139
msgid "Archive sketch canceled."
msgstr "Arkivering af sketch afbrudt."
#: SketchCode.java:83
#, java-format
msgid "Error while loading code {0}"
msgstr "Fejl ved læsning af kode {0}"
#: SketchCode.java:258
#, java-format
msgid ""
"\"{0}\" contains unrecognized characters.If this code was created with an "
"older version of Processing,you may need to use Tools -> Fix Encoding & "
"Reload to updatethe sketch to use UTF-8 encoding. If not, you may need "
"todelete the bad characters to get rid of this warning."
msgstr ""
"\"{0}\" indeholder uigenkendelige karakterer. Hvis koden er lavet med en "
"ældre version af Processing, skal du måske bruge Tools -> Fix Encoding & "
"Reload for at opdatere sketchen til at bruge UTF-8 kodning. Hvis det ikke er tilfældet "
"skal du fjerne den forkerte karakter for at fjerne denne advarsel."
#: Sketch.java:278 Sketch.java:307 Sketch.java:581 Sketch.java:970
msgid "Sketch is Read-Only"
msgstr "Sketch er Read-Only"
#: Sketch.java:279 Sketch.java:308 Sketch.java:582 Sketch.java:971
msgid ""
"Some files are marked \"read-only\", so you'll\n"
"need to re-save the sketch in another location,\n"
"and try again."
msgstr ""
"Nogen filer er markeret \"read-only\", så du skal\n"
"gemme sketchen på en anden sti,\n"
"og prøve igen."
#: Sketch.java:286
msgid "Name for new file:"
msgstr "Navn til ny fil:"
#: Sketch.java:298
msgid "Sketch is Untitled"
msgstr "Sketch har intet navn"
#: Sketch.java:299
msgid ""
"How about saving the sketch first \n"
"before trying to rename it?"
msgstr ""
"Hvad med at gemme sketchen først \n"
"inden du forsøger at omdøbe den?"
#: Sketch.java:359 Sketch.java:366 Sketch.java:377
msgid "Problem with rename"
msgstr "Problem med at omdøbe"
#: Sketch.java:360
msgid "The name cannot start with a period."
msgstr "Navnet kan ikke starte med et punktum."
#: Sketch.java:368
#, java-format
msgid "\".{0}\" is not a valid extension."
msgstr "\".{0}\" er ikke en gyldig udvidelse."
#: Sketch.java:378
msgid ""
"The main file can't use an extension.\n"
"(It may be time for your to graduate to a\n"
"\"real\" programming environment)"
msgstr ""
"Main filen kan ikke bruge en udvidelse.\n"
"(Måske det er på tide for dig at gå til et\n"
"\"real\" programmerings miljø)"
#: Sketch.java:400 Sketch.java:414 Sketch.java:423 Sketch.java:863
msgid "Nope"
msgstr "Niks"
#: Sketch.java:402
#, java-format
msgid "A file named \"{0}\" already exists in \"{1}\""
msgstr "En fil med navn \"{0}\" eksisterer allerede i \"{1}\""
#: Sketch.java:415
msgid "You can't have a .cpp file with the same name as the sketch."
msgstr "Du kan ikke have en .cpp fil med det samme navn som sketchen"
#: Sketch.java:425
msgid ""
"You can't rename the sketch to \"{0}\"\n"
"because the sketch already has a .cpp file with that name."
msgstr ""
"Du kan ikke omdøbe sketchen til \"{0}\"\n"
"fordi sketchen allerede har en .cpp fil med det navn."
#: Sketch.java:459
msgid "Cannot Rename"
msgstr "Kan ikke omdøbe"
#: Sketch.java:461
#, java-format
msgid "Sorry, a sketch (or folder) named \"{0}\" already exists."
msgstr "Desværre, der findes allerede en sketch (eller en mappe) med navnet \"{0}\"."
#: Sketch.java:479
msgid "Could not rename the sketch. (0)"
msgstr "Kunne ikke omdøbe sketchen. (0)"
#: Sketch.java:487 Sketch.java:532
#, java-format
msgid "Could not rename \"{0}\" to \"{1}\""
msgstr "Kunne ikke omdøbe \"{0}\" til \"{1}\""
#: Sketch.java:500
msgid "Could not rename the sketch. (1)"
msgstr "Kunne ikke omdøbe sketchen. (1)"
#: Sketch.java:507
msgid "Could not rename the sketch. (2)"
msgstr "Kunne ikke omdøbe sketchen. (2)"
#: Sketch.java:544
msgid "createNewFile() returned false"
msgstr "createNewFile() returnerede falskt"
#: Sketch.java:591
msgid "Are you sure you want to delete this sketch?"
msgstr "Er du sikker på du vil slette denne sketch?"
#: Sketch.java:592
#, java-format
msgid "Are you sure you want to delete \"{0}\"?"
msgstr "Er du sikker på du vil slette \"{0}\"?"
#: Sketch.java:595 EditorHeader.java:314
msgid "Delete"
msgstr "Slet"
#: Sketch.java:620
msgid "Couldn't do it"
msgstr "Kunne ikke gøre det"
#: Sketch.java:621
#, java-format
msgid "Could not delete \"{0}\"."
msgstr "Kunne ikke slette \"{0}\"."
#: Sketch.java:651
msgid "removeCode: internal error.. could not find code"
msgstr "removeCode: intern fejl... kunne ikke finde koden"
#: Sketch.java:724
msgid "Sketch is read-only"
msgstr "Sketch er read-only"
#: Sketch.java:725
msgid ""
"Some files are marked \"read-only\", so you'll\n"
"need to re-save this sketch to another location."
msgstr ""
"Nogle filer er \"read-only\", så du skal\n"
"gemme denne sketch til en anden sti."
#: Sketch.java:743
msgid ""
"In Arduino 1.0, the default file extension has changed\n"
"from .pde to .ino. New sketches (including those created\n"
"by \"Save-As\" will use the new extension. The extension\n"
"of existing sketches will be updated on save, but you can\n"
"disable this in the Preferences dialog.\n"
"\n"
"Save sketch and update its extension?"
msgstr ""
"I Arduino 1.0, har standard filudvidelsen ændret sig\n"
"fra .pde til .ino. Nye sketches (inklusiv dem du gemmer\n"
"via \"Save-As\" vil bruge den nye udvidelse. Udvidelsen\n"
"på eksisterende sketches vil blive opdateret når de gemmes igen, men du kan\n"
"slå denne feature fra i Indstillinger."
#: Sketch.java:750
msgid ".pde -> .ino"
msgstr ".pde -> .ino"
#: Sketch.java:829
msgid "Save sketch folder as..."
msgstr "Gem sketch mappe som..."
#: Sketch.java:865
msgid ""
"You can't save the sketch as \"{0}\"\n"
"because the sketch already has a .cpp file with that name."
msgstr ""
"Du kan ikke gemme sketchen som \"{0}\"\n"
"fordi der er allerede en .cpp fil med det navn."
#: Sketch.java:886
msgid "How very Borges of you"
msgstr "Er du Jorge Luis Borges?"
#: Sketch.java:887
msgid ""
"You cannot save the sketch into a folder\n"
"inside itself. This would go on forever."
msgstr ""
"Du kan ikke gemme sketchen i en mappe\n"
"inde i sig selv. Dette ville skabe et uendeligt loop."
#: Sketch.java:979
msgid "Select an image or other data file to copy to your sketch"
msgstr "Vælg et billede eller en anden data fil til at kopiere ind i din sketch"
#: Sketch.java:1047
#, java-format
msgid "Replace the existing version of {0}?"
msgstr "Erstat den eksisterende version af {0}?"
#: Sketch.java:1069 Sketch.java:1092
msgid "Error adding file"
msgstr "Fejl ved tilføjelse af fil"
#: Sketch.java:1070
#, java-format
msgid "Could not delete the existing ''{0}'' file."
msgstr "Kunne ikke slette den allerede eksisterende ''{0}'' fil."
#: Sketch.java:1078
msgid "You can't fool me"
msgstr "Du kan ikke snyde mig"
#: Sketch.java:1079
msgid ""
"This file has already been copied to the\n"
"location from which where you're trying to add it.\n"
"I ain't not doin nuthin'."
msgstr ""
"Denne fil er allerede kopieret til den\n"
"sti hvor du prøver at tilføje den.\n"
"Jeg gør ikke mere ved den sag."
#: Sketch.java:1093
#, java-format
msgid "Could not add ''{0}'' to the sketch."
msgstr "Kunne ikke tilføje ''{0}'' til sketchen."
#: Sketch.java:1396 Sketch.java:1427
msgid "Build folder disappeared or could not be written"
msgstr "Build mappen forsvandt eller kunne ikke skrives til"
#: Sketch.java:1411
msgid "Could not find main class"
msgstr "Kunne ikke finde main klassen"
#: Sketch.java:1436
#, java-format
msgid "Uncaught exception type: {0}"
msgstr "Ikke håndteret fejl: {0}"
#: Sketch.java:1468
#, java-format
msgid "Problem moving {0} to the build folder"
msgstr "Problem med at flytte {0} til build mappen"
#: Sketch.java:1626
msgid "Uploading..."
msgstr "Uploader..."
#: Sketch.java:1649
#, java-format
msgid "Binary sketch size: {0} bytes (of a {1} byte maximum)"
msgstr "Binær sketch størrelse: {0} bytes (af en {1} byte maksimum)"
#: Sketch.java:1654
msgid "Couldn't determine program size: {0}"
msgstr "Kunne ikke afgøre programmet størrelse: {0}"
#: Sketch.java:1659
msgid ""
"Sketch too big; see http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size for "
"tips on reducing it."
msgstr ""
"sketchen er for stor; se http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size for "
"tips til at reducere størrelsen."
#: Sketch.java:1719
msgid "Missing the */ from the end of a /* comment */"
msgstr "Mangler */ fra afslutningen af en /* kommentar */"
#: Sketch.java:1761
msgid "Sketch Disappeared"
msgstr "Sketch Forsvandt"
#: Sketch.java:1762
msgid ""
"The sketch folder has disappeared.\n"
" Will attempt to re-save in the same location,\n"
"but anything besides the code will be lost."
msgstr ""
"Sketchmappen er forsvundet.\n"
"Prøver at gemme igen på samme sti,\n"
"men alt andet end koden vil gå tabt."
#: Sketch.java:1775
msgid "Could not re-save sketch"
msgstr "Kunne ikke gemme sketch igen"
#: Sketch.java:1776
msgid ""
"Could not properly re-save the sketch. You may be in trouble at this point,\n"
"and it might be time to copy and paste your code to another text editor."
msgstr ""
"Kunne ikke gemme sketchen igen. Du er måske i problemer nu,\n"
"og det er nok på tide at kopiere din kode over i en anden tekst editor."
#: Sketch.java:2025
msgid ""
"The sketch name had to be modified. Sketch names can only consist\n"
"of ASCII characters and numbers (but cannot start with a number).\n"
"They should also be less less than 64 characters long."
msgstr ""
"Sketch navnet blev ændret fordi navnet på en sketch kun kan indeholde\n"
"ASCII karakterer og tal (men ikke starte med et tal).\n"
"Derudover må det også kun være 64 karakterer langt."
#: debug/AvrdudeUploader.java:96
msgid "Forcing reset using 1200bps open/close on port "
msgstr ""
#: debug/AvrdudeUploader.java:151
msgid ""
"Couldn’t find a Leonardo on the selected port. Check that you have the "
"correct port selected. If it is correct, try pressing the board's reset "
"button after initiating the upload."
msgstr ""
#: debug/Uploader.java:52
msgid "https://developer.berlios.de/bugs/?group_id=3590"
msgstr "https://developer.berlios.de/bugs/?group_id=3590"
#: debug/Uploader.java:54 debug/Compiler.java:43
#, java-format
msgid "Compiler error, please submit this code to {0}"
msgstr "Kompileringsfejl, vær venlig at sende koden til {0}"
#: debug/Uploader.java:209
#, java-format
msgid ""
"the selected serial port {0} does not exist or your board is not connected"
msgstr ""
"den valgte seriel port {0} eksisterer ikke eller også er kortet ikke tilsluttet"
#: debug/Uploader.java:213
msgid ""
"Device is not responding, check the right serial port is selected or RESET "
"the board right before exporting"
msgstr ""
"Enhed svarer ikke, tjek at den rigtige seriel port er valgt eller RESET "
"kortet lige før du eksporterer"
#: debug/Uploader.java:223
msgid ""
"Problem uploading to board. See http://www.arduino.cc/en/Guide/"
"Troubleshooting#upload for suggestions."
msgstr ""
"Problem under upload til kort. Se http://www.arduino.cc/en/Guide/"
"Troubleshooting#upload for forslag."
#: debug/Uploader.java:227
msgid ""
"Wrong microcontroller found. Did you select the right board from the Tools "
"> Board menu?"
msgstr ""
"Forkert microcontroller fundet. Valgte du det rigtige kort i Tools "
"< Board menu?"
#: debug/Compiler.java:41
msgid "http://code.google.com/p/arduino/issues/list"
msgstr "http://code.google.com/p/arduino/issues/list"
#: debug/Compiler.java:81
msgid "No board selected; please choose a board from the Tools > Board menu."
msgstr "Der er ikke valgt noget kort, vælg et i menuen Tools > Board menu."
#: debug/Compiler.java:425
#, java-format
msgid "{0} returned {1}"
msgstr "{0} returnerede {1}"
#: debug/Compiler.java:429
msgid "Error compiling."
msgstr "Fejl ved kompilering."
#: debug/Compiler.java:468
msgid "Please import the SPI library from the Sketch > Import Library menu."
msgstr "Importer venligst SPI biblioteket fra Sketch > Import Library menuen"
#: debug/Compiler.java:469
msgid ""
"\n"
"As of Arduino 0019, the Ethernet library depends on the SPI library.\n"
"You appear to be using it or another library that depends on the SPI "
"library.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Efter Arduino 0019, er Ethernet biblioteket afhængig af SPI biblioteket.\n"
"Du lader til at bruge det eller noget andet der er afhængigt af SPI "
"biblioteket.\n"
"\n"
#: debug/Compiler.java:474
msgid "The 'BYTE' keyword is no longer supported."
msgstr "'BYTE' er ikke længere et understøttet nøgleord."
#: debug/Compiler.java:475
msgid ""
"\n"
"As of Arduino 1.0, the 'BYTE' keyword is no longer supported.\n"
"Please use Serial.write() instead.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Efter Arduino 1.0, er 'BYTE' nøgleordet ikke længere understøttet.\n"
"Brug venligst Serial.write() i stedet.\n"
"\n"
#: debug/Compiler.java:480
msgid "The Server class has been renamed EthernetServer."
msgstr "Server klassen er omdøbt EthernetServer."
#: debug/Compiler.java:481
msgid ""
"\n"
"As of Arduino 1.0, the Server class in the Ethernet library has been renamed "
"to EthernetServer.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Efter Arduino 1.0, er Server klassen i Ethernet biblioteket blevet omdøbt til "
"EthernetServer.\n"
"\n"
#: debug/Compiler.java:486
msgid "The Client class has been renamed EthernetClient."
msgstr "Client klassen er omdøbt EthernetClient."
#: debug/Compiler.java:487
msgid ""
"\n"
"As of Arduino 1.0, the Client class in the Ethernet library has been renamed "
"to EthernetClient.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Efter Arduino 1.0, er Client klassen i Ethernet biblioteket blevet omdøbt til "
"EthernetClient.\n"
"\n"
#: debug/Compiler.java:492
msgid "The Udp class has been renamed EthernetUdp."
msgstr "Udp klassen er blevet omdøbt EthernetUdp."
#: debug/Compiler.java:493
msgid ""
"\n"
"As of Arduino 1.0, the Udp class in the Ethernet library has been renamed to "
"EthernetUdp.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Efter Arduino 1.0, er Udp klassen i Ethernet biblioteket blevet omdøbt til "
"EthernetUdp.\n"
"\n"
#: debug/Compiler.java:498
msgid "Wire.send() has been renamed Wire.write()."
msgstr "Wire.send() er blevet omdøbt Wire.write()."
#: debug/Compiler.java:499
msgid ""
"\n"
"As of Arduino 1.0, the Wire.send() function was renamed to Wire.write() for "
"consistency with other libraries.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Efter Arduino 1.0, er Wire.send() funktionen blevet omdøbt til Wire.write() "
"for bedre konsistens med andre biblioteker.\n"
"\n"
#: debug/Compiler.java:504
msgid "Wire.receive() has been renamed Wire.read()."
msgstr "Wire.receive() er blevet omdøbt Wire.read()."
#: debug/Compiler.java:505
msgid ""
"\n"
"As of Arduino 1.0, the Wire.receive() function was renamed to Wire.read() "
"for consistency with other libraries.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Efter Arduino 1.0, er Wire.receive() funktionen blevet omdøbt til Wire.read() "
"for bedre konsistens med andre biblioteker.\n"
"\n"
#: debug/Compiler.java:510
msgid "'Mouse' only supported on the Arduino Leonardo"
msgstr ""
#: debug/Compiler.java:515
msgid "'Keyboard' only supported on the Arduino Leonardo"
msgstr ""
#: EditorConsole.java:152
msgid "Console Error"
msgstr "Konsol Fejl"
#: EditorConsole.java:153
msgid ""
"A problem occurred while trying to open the\n"
"files used to store the console output."
msgstr ""
"Der opstod et problem under indlæsning af\n"
"filerne brugt til at gemme konsollens output."
#: Base.java:184
msgid "Non-fatal error while setting the Look & Feel."
msgstr "Ikke livstruende fejl under indstilling af udseende og fornemmelse."
#: Base.java:185
msgid "The error message follows, however Arduino should run fine."
msgstr "Fejlbesked følger, Arduino skulle køre videre uden problemer."
#: Base.java:220
msgid "Problem Setting the Platform"
msgstr "Problem med at indstille platformen"
#: Base.java:221
msgid ""
"An unknown error occurred while trying to load\n"
"platform-specific code for your machine."
msgstr "En ukendt fejl opstod under indlæsning\n"
"platform-specifik kode til din maskine."
#: Base.java:232
msgid "Please install JDK 1.5 or later"
msgstr "Installer venligst JDK 1.5 eller nyere"
#: Base.java:233
msgid ""
"Arduino requires a full JDK (not just a JRE)\n"
"to run. Please install JDK 1.5 or later.\n"
"More information can be found in the reference."
msgstr "Arduino kræver en fuld installation af JDK (ikke kun JRE)\n"
"for at køre. Installer venligst JDK 1.5 eller nyere.\n"
"Mere information forefindes i reference dokumentationen."
#: Base.java:257
msgid "Sketchbook folder disappeared"
msgstr "Sketchbook mappen forsvandt"
#: Base.java:258
msgid ""
"The sketchbook folder no longer exists.\n"
"Arduino will switch to the default sketchbook\n"
"location, and create a new sketchbook folder if\n"
"necessary. Arduino will then stop talking about\n"
"himself in the third person."
msgstr "Sketchbook mappen eksisterer ikke længere.\n"
"Arduino skifter til standard placeringen\n"
"og laver en ny sketchbook mappe hvis nødvendigt.\n"
"Derefter vil Arduino stoppe med at omtale\n"
"sig selv i tredje person."
#: Base.java:532
msgid "Time for a Break"
msgstr "Tid til en pause"
#: Base.java:533
msgid ""
"You've reached the limit for auto naming of new sketches\n"
"for the day. How about going for a walk instead?"
msgstr "Du har nået grænsen for auto navngivning af nye sketches\n"
"for i dag. Hvad med at gå en tur i stedet?"
#: Base.java:537
msgid "Sunshine"
msgstr "Solskin"
#: Base.java:538
msgid "No really, time for some fresh air for you."
msgstr "Seriøst, tid til noget frisk luft til dig."
#: Base.java:633
msgid "Open an Arduino sketch..."
msgstr "Åben en Arduino sketch..."
#: Base.java:772
msgid ""
"<html> <head> <style type=\"text/css\">b { font: 13pt \"Lucida Grande\" }p "
"{ font: 11pt \"Lucida Grande\"; margin-top: 8px }</style> </head><b>Are you "
"sure you want to Quit?</b><p>Closing the last open sketch will quit Arduino."
msgstr ""
"<html> <head> <style type=\"text/css\">b { font: 13pt \"Lucida Grande\" }p "
"{ font: 11pt \"Lucida Grande\"; margin-top: 8px }</style> </head><b>Er du "
"sikker på at du vil afslutte?</b><p>Hvis du lukker den sidste sketch, så afslutter Arduino."
#: Base.java:970
msgid "Contributed"
msgstr "Tilføjede"
#: Base.java:1095
msgid "Sketch Does Not Exist"
msgstr "Sketch eksisterer ikke"
#: Base.java:1096
msgid ""
"The selected sketch no longer exists.\n"
"You may need to restart Arduino to update\n"
"the sketchbook menu."
msgstr ""
"Den valgte sketch eksisterer ikke længere.\n"
"Prøv at genstarte Arduino for at opdatere\n"
"sketchbook menuen."
#: Base.java:1125
#, java-format
msgid ""
"The sketch \"{0}\" cannot be used.\n"
"Sketch names must contain only basic letters and numbers\n"
"(ASCII-only with no spaces, and it cannot start with a number).\n"
"To get rid of this message, remove the sketch from\n"
"{1}"
msgstr ""
"Denne sketch \"{0}\" kan ikke bruges.\n"
"En sketchs navn må kun indeholde simple bogstaver og tal\n"
"(ASCII uden mellemrum, det må ikke starte med et tal).\n"
"For at fjerne denne besked, så flyt sketchen fra\n"
"{1}"
#: Base.java:1132
msgid "Ignoring sketch with bad name"
msgstr "Ignorerer sketch med illegalt navn"
#: Base.java:1202
#, java-format
msgid ""
"The library \"{0}\" cannot be used.\n"
"Library names must contain only basic letters and numbers.\n"
"(ASCII only and no spaces, and it cannot start with a number)"
msgstr ""
"Biblioteket \"{0}\" kan ikke bruges.\n"
"Et biblioteks navn må kun indeholde simple bogstaver og tal\n"
"(ASCII uden mellemrum, det må ikke starte med et tal).\n"
#: Base.java:1207
msgid "Ignoring bad library name"
msgstr "Ignorerer illegalt biblioteksnavn"
#: Base.java:1432
msgid "Problem getting data folder"
msgstr "Problem med at hente data mappe"
#: Base.java:1433
msgid "Error getting the Arduino data folder."
msgstr "Fejl under indlæsning af Arduino data mappen."
#: Base.java:1440
msgid "Settings issues"
msgstr "Fejl med indstillinger"
#: Base.java:1441
msgid ""
"Arduino cannot run because it could not\n"
"create a folder to store your settings."
msgstr ""
"Arduino kan ikke køre fordi den ikke kunne\n"
"lave en mappe til at gemme dine indstillinger."
#: Base.java:1602
msgid "You forgot your sketchbook"
msgstr "Du glemte din sketchbook."
#: Base.java:1603
msgid ""
"Arduino cannot run because it could not\n"
"create a folder to store your sketchbook."
msgstr ""
"Arduino kan ikke køre fordi den ikke kunne\n"
"lave en mappe til at gemme din sketchbook."
#: Base.java:1623
msgid "Select (or create new) folder for sketches..."
msgstr "Vælg (eller lav ny) mappe til sketches..."
#: Base.java:1647
msgid "Problem Opening URL"
msgstr "Problem Med At Åbne URL"
#: Base.java:1648
#, java-format
msgid ""
"Could not open the URL\n"
"{0}"
msgstr ""
"Kunne ikke åbne URL'en\n"
"{0}"
#: Base.java:1671
msgid "Problem Opening Folder"
msgstr "Problem Med At Åbne Mappe"
#: Base.java:1672
#, java-format
msgid ""
"Could not open the folder\n"
"{0}"
msgstr ""
"Kunne ikke åbne mappen\n"
"{0}"
#: Base.java:1785
msgid "Guide_MacOSX.html"
msgstr "Guide_MacOSX.html"
#: Base.java:1787
msgid "Guide_Windows.html"
msgstr "Guide_Windows.html"
#: Base.java:1789
msgid "http://www.arduino.cc/playground/Learning/Linux"
msgstr "http://www.arduino.cc/playground/Learning/Linux"
#: Base.java:1794
msgid "index.html"
msgstr "index.html"
#: Base.java:1799
msgid "Guide_Environment.html"
msgstr "Guide_Environment.html"
#: Base.java:1804
msgid "environment"
msgstr "miljø"
#: Base.java:1804
msgid "platforms.html"
msgstr "platforms.html"
#: Base.java:1809
msgid "Guide_Troubleshooting.html"
msgstr "Guide_Troubleshooting.html"
#: Base.java:1814
msgid "FAQ.html"
msgstr "FAQ.html"
#: Base.java:1826
msgid "Message"
msgstr "Besked"
#: Base.java:1842
msgid "Warning"
msgstr "Advarsel"
#: Base.java:2196
#, java-format
msgid "Could not remove old version of {0}"
msgstr "Kunne ikke fjerne den gamle version af {0}"
#: Base.java:2206
#, java-format
msgid "Could not replace {0}"
msgstr "Kunne ikke erstatte {0}"
#: Base.java:2247 Base.java:2270
#, java-format
msgid "Could not delete {0}"
msgstr "Kunne ikke slette {0}"
#: EditorHeader.java:292
msgid "New Tab"
msgstr "Ny Tab"
#: EditorHeader.java:300
msgid "Rename"
msgstr "Omdøb"
#: EditorHeader.java:326
msgid "Previous Tab"
msgstr "Forrige Tab"
#: EditorHeader.java:340
msgid "Next Tab"
msgstr "Næste Tab"
#: EditorToolbar.java:41 EditorToolbar.java:46
msgid "Verify"
msgstr "Verificer"
#: EditorToolbar.java:41
msgid "Open"
msgstr "Åben"
#: EditorToolbar.java:46
msgid "New Editor Window"
msgstr "Nyt Editor Vindue"
#: EditorToolbar.java:46
msgid "Open in Another Window"
msgstr "Åben i et Andet Vindue"
#: Platform.java:167
msgid "No launcher available"
msgstr "Ingen åbner tilgængelig"
#: Platform.java:168
msgid ""
"Unspecified platform, no launcher available.\n"
"To enable opening URLs or folders, add a \n"
"\"launcher=/path/to/app\" line to preferences.txt"
msgstr ""
"Uspecificeret platform, ved ikke hvordan det skal åbnes.\n"
"For at kunne åbne URL'er eller mapper, tilføj en \n"
"\"launcher=/path/to/app\" linje i preferences.txt"
#: Theme.java:52
msgid ""
"Could not read color theme settings.\n"
"You'll need to reinstall Processing."
msgstr ""
"Kunne ikke læse farve tema indstillinger.\n"
"Du skal geninstallere Processing."
#: Preferences.java:80
msgid "Browse"
msgstr "Gennemse"
#: Preferences.java:83
msgid "System Default"
msgstr ""
#: Preferences.java:84
msgid "Arabic"
msgstr ""
#: Preferences.java:85
msgid "Aragonese"
msgstr ""
#: Preferences.java:86
msgid "Catalan"
msgstr ""
#: Preferences.java:87
msgid "Chinese Simplified"
msgstr ""
#: Preferences.java:88
msgid "Chinese Traditional"
msgstr ""
#: Preferences.java:89
msgid "Danish"
msgstr ""
#: Preferences.java:90
msgid "Dutch"
msgstr ""
#: Preferences.java:91
msgid "English"
msgstr ""
#: Preferences.java:92
msgid "Estonian"
msgstr ""
#: Preferences.java:93
msgid "Filipino"
msgstr ""
#: Preferences.java:94
msgid "French"
msgstr ""
#: Preferences.java:95
msgid "Galician"
msgstr ""
#: Preferences.java:96
msgid "German"
msgstr ""
#: Preferences.java:97
msgid "Greek"
msgstr ""
#: Preferences.java:98
msgid "Hindi"
msgstr ""
#: Preferences.java:99
msgid "Hungarian"
msgstr ""
#: Preferences.java:100
msgid "Indonesian"
msgstr ""
#: Preferences.java:101
msgid "Italian"
msgstr ""
#: Preferences.java:102
msgid "Japanese"
msgstr ""
#: Preferences.java:103
msgid "Korean"
msgstr ""
#: Preferences.java:104
msgid "Latvian"
msgstr ""
#: Preferences.java:105
msgid "Lithuaninan"
msgstr ""
#: Preferences.java:106
msgid "Marathi"
msgstr ""
#: Preferences.java:107
msgid "Norwegian"
msgstr ""
#: Preferences.java:108
msgid "Persian"
msgstr ""
#: Preferences.java:109
msgid "Polish"
msgstr ""
#: Preferences.java:110 Preferences.java:111
msgid "Portuguese"
msgstr ""
#: Preferences.java:112
msgid "Romanian"
msgstr ""
#: Preferences.java:113
msgid "Russian"
msgstr ""
#: Preferences.java:114
msgid "Spanish"
msgstr ""
#: Preferences.java:115
msgid "Tamil"
msgstr ""
#: Preferences.java:218
msgid ""
"Could not read default settings.\n"
"You'll need to reinstall Arduino."
msgstr ""
"Kunne ikke indlæse standard indstillinger.\n"
"Du skal geninstallere Arduino."
#: Preferences.java:250
#, java-format
msgid "Could not read preferences from {0}"
msgstr "Kunne ikke indlæse indstillinger fra {0}"
#: Preferences.java:269
msgid "Error reading preferences"
msgstr "Fejl ved læsning af indstillinger"
#: Preferences.java:271
#, java-format
msgid ""
"Error reading the preferences file. Please delete (or move)\n"
"{0} and restart Arduino."
msgstr ""
"Fejl ved indlæsning af indstillingsfilen. Slet venligst (eller flyt)\n"
"{0} og genstart Arduino."
#: Preferences.java:307
msgid "Sketchbook location:"
msgstr "Sketchbook sti:"
#: Preferences.java:322
msgid "Select new sketchbook location"
msgstr "Vælg ny sketchbook sti"
#: Preferences.java:345
msgid "Editor language: "
msgstr ""
#: Preferences.java:350 Preferences.java:366
msgid " (requires restart of Arduino)"
msgstr " (kræver genstart af Arduino)"
#: Preferences.java:362
msgid "Editor font size: "
msgstr "Editor font størrelse: "
#: Preferences.java:379
msgid "Show verbose output during: "
msgstr "Vis tydeligt output under: "
#: Preferences.java:381
msgid "compilation "
msgstr "kompilation"
#: Preferences.java:383
msgid "upload"
msgstr "upload"
#: Preferences.java:392
msgid "Verify code after upload"
msgstr ""
#: Preferences.java:401
msgid "Use external editor"
msgstr "Brug ekstern editor"
#: Preferences.java:411
msgid "Check for updates on startup"
msgstr "Tjek for opdateringer under start"
#: Preferences.java:420
msgid "Update sketch files to new extension on save (.pde -> .ino)"
msgstr "Opdater sketch filer til den nye udvidelse når der gemmes (.pde -> .ino)"
#: Preferences.java:431
msgid "Automatically associate .ino files with Arduino"
msgstr "Tilknyt automatisk .ino filer med Arduino"
#: Preferences.java:441
msgid "More preferences can be edited directly in the file"
msgstr "Flere indstillinger kan redigeres direkte i denne fil"
#: Preferences.java:470
msgid "(edit only when Arduino is not running)"
msgstr "(rediger kun når Arduino ikke kører)"
#: Preferences.java:617
#, java-format
msgid "ignoring invalid font size {0}"
msgstr "ignorerer ugyldig font størrelse {0}"