Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
31 lines (25 sloc) 1.55 KB
layout title date categories tags author
post
Nowy blog na temat języka JavaScript i nie tylko
2014-07-29 03:57:43 -0700
javascript front-end
jcubic

Jest to pierwszy post na blogu Głównie JavaScript. Od czasu do czasu będę zamieszczał wpisy na tematy związane głównie z Front-Endem, czyli CSS, HTML i JavaScript, ale mogą pojawić się także posty na inne tematy. Treścią bloga będzie głównie JavaScript i na nim postarm się skupić. Będę omawiał podstawowe jak i zaawansowane aspekty tworzenia aplikacji internetowych, skupiając się na warstwie Front-End.

Jestem programistą, pracującym głównie w języku JavaScript aktualnie pracuje dla firmy WhenToManage korzystając między innymi z Angular.js, jQuery, czy twitter bootstrap. Jestem autorem kilku projeków Open Source takich jak: jQuery Terminal, sysend.js, jQuery Splitter, czy nie związene z JavaScript-em Clarity.

Źródła strony korzystające z systemu Jekyll są dostępne na githubie. Wszystko co będzie opublikowane na blogu będzie udostępnione na licencji licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe