Permalink
Switch branches/tags
releng-R2-2.077_006 releng-R2-2.047_004 releng--R2-2.043_001 Marpa-R2-5.043_043 Marpa-R2-4.000000 Marpa-R2-3.001_002 Marpa-R2-3.001_001 Marpa-R2-3.000000 Marpa-R2-2.104000 Marpa-R2-2.102000 Marpa-R2-2.100000 Marpa-R2-2.098000 Marpa-R2-2.096000 Marpa-R2-2.094000 Marpa-R2-2.092000 Marpa-R2-2.090000 Marpa-R2-2.088000 Marpa-R2-2.086000 Marpa-R2-2.084000 Marpa-R2-2.082000 Marpa-R2-2.080000 Marpa-R2-2.078000 Marpa-R2-2.076000 Marpa-R2-2.074000 Marpa-R2-2.072000 Marpa-R2-2.070000 Marpa-R2-2.068000 Marpa-R2-2.066000 Marpa-R2-2.064000 Marpa-R2-2.062000 Marpa-R2-2.060000 Marpa-R2-2.058000 Marpa-R2-2.056000 Marpa-R2-2.054000 Marpa-R2-2.052000 Marpa-R2-2.050000 Marpa-R2-2.048000 Marpa-R2-2.046000 Marpa-R2-2.044000 Marpa-R2-2.042000 Marpa-R2-2.040000 Marpa-R2-2.038000 Marpa-R2-2.036000 Marpa-R2-2.034000 Marpa-R2-2.032000 Marpa-R2-2.030000 Marpa-R2-2.028000 Marpa-R2-2.026000 Marpa-R2-2.024000 Marpa-R2-2.022000 Marpa-R2-2.020000 Marpa-R2-2.018000 Marpa-R2-2.016000 Marpa-R2-2.014000 Marpa-R2-2.012000 Marpa-R2-2.010000 Marpa-R2-2.008000 Marpa-R2-2.006000 Marpa-R2-2.004000 Marpa-R2-2.105_000 Marpa-R2-2.103_010 Marpa-R2-2.103_009 Marpa-R2-2.103_008 Marpa-R2-2.103_007 Marpa-R2-2.103_004 Marpa-R2-2.101_000 Marpa-R2-2.099_000 Marpa-R2-2.097_003 Marpa-R2-2.097_002 Marpa-R2-2.097_001 Marpa-R2-2.095_000 Marpa-R2-2.093_000 Marpa-R2-2.091_001 Marpa-R2-2.091_000 Marpa-R2-2.089_001 Marpa-R2-2.087_002 Marpa-R2-2.087_001 Marpa-R2-2.087_000 Marpa-R2-2.085_008 Marpa-R2-2.085_007 Marpa-R2-2.085_006 Marpa-R2-2.085_005 Marpa-R2-2.085_004 Marpa-R2-2.085_003 Marpa-R2-2.085_002 Marpa-R2-2.085_000 Marpa-R2-2.083_001 Marpa-R2-2.081_001 Marpa-R2-2.079_015 Marpa-R2-2.079_014 Marpa-R2-2.079_013 Marpa-R2-2.079_012 Marpa-R2-2.079_011 Marpa-R2-2.079_010 Marpa-R2-2.079_009 Marpa-R2-2.079_008 Marpa-R2-2.079_007 Marpa-R2-2.079_004 Marpa-R2-2.079_003 Marpa-R2-2.079_002
Nothing to show
Commits on Feb 8, 2013
 1. Speedup of valuator: t+

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 8, 2013
 2. Speedup of valuator: t+

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 8, 2013
 3. Speedup of valuator: t+

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 8, 2013
 4. Speedup of valuator: t+

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 8, 2013
 5. Speedup of valuator: t+

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 8, 2013
 6. Speedup of valuator: t+

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 8, 2013
 7. Speedup of valuator: t+

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 8, 2013
 8. Speedup of valuator: t+

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 8, 2013
 9. Speedup of valuator: t+

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 8, 2013
 10. Speedup of valuator: t+

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 8, 2013
Commits on Feb 7, 2013
 1. Speedup of valuator: t+

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 7, 2013
 2. Speedup of valuator: t+

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 7, 2013
 3. Speedup of valuator: t+

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 7, 2013
 4. Speedup of valuator: t+

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 7, 2013
 5. Speedup of valuator: t+

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 7, 2013
 6. Speedup of valuator: t+

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 7, 2013
 7. Speedup of valuator: t+

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 7, 2013
 8. Speedup of valuator: t+

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 7, 2013
 9. Speedup of valuator: t+

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 7, 2013
 10. Speedup of valuator: t+

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 7, 2013
 11. Speedup of valuator: t+

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 7, 2013
 12. Speedup of valuator: t+

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 7, 2013
 13. Speedup of valuator: t+

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 7, 2013
 14. Speedup of valuator: t+

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 7, 2013
 15. Speedup of valuator: t+

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 7, 2013
 16. Speedup of valuator: t+

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 7, 2013
 17. Speedup of valuator: t+

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 7, 2013
Commits on Feb 6, 2013
 1. Updated Changes file; bumped version to 2.047_000

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 6, 2013
 2. Merge remote-tracking branch 'origin/releng-R2-2.046000' into trunk-r2

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 6, 2013
  Used "ours" strategy.
 3. Bump version to 2.046000 for indexed release

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 6, 2013
 4. Update Changes file

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 6, 2013
 5. Bumped version to 2.045_003

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 6, 2013
 6. Speedup of valuator: t+

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 6, 2013
 7. Speedup of valuator: t+

  Jeffrey Kegler
  Jeffrey Kegler committed Feb 6, 2013