Skip to content
Permalink
master
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
5041 lines (5041 sloc) 203 KB
{
"characters":[
{
"characterName":"Addam Marbrand",
"characterLink":"/character/ch0305333/",
"actorName":"B.J. Hogg",
"actorLink":"/name/nm0389698/"
},
{
"characterName":"Aegon Targaryen",
"houseName":"Targaryen",
"royal":true,
"parents":[
"Elia Martell",
"Rhaegar Targaryen"
],
"siblings":[
"Rhaenys Targaryen",
"Jon Snow"
],
"killedBy":[
"Gregor Clegane"
]
},
{
"characterName":"Aeron Greyjoy",
"houseName":"Greyjoy",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNzI5MDg0ZDAtN2Y2ZC00MzU1LTgyYjQtNTBjYjEzODczZDVhXkEyXkFqcGdeQXVyNTg0Nzg4NTE@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNzI5MDg0ZDAtN2Y2ZC00MzU1LTgyYjQtNTBjYjEzODczZDVhXkEyXkFqcGdeQXVyNTg0Nzg4NTE@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0540081/",
"actorName":"Michael Feast",
"actorLink":"/name/nm0269923/",
"siblings":[
"Balon Greyjoy",
"Euron Greyjoy"
],
"nickname":"Damphair"
},
{
"characterName":"Aerys II Targaryen",
"houseName":"Targaryen",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMWQzOWViN2ItNDZhOS00MmZlLTkxZTYtZDg5NGUwMGRmYWZjL2ltYWdlL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMWQzOWViN2ItNDZhOS00MmZlLTkxZTYtZDg5NGUwMGRmYWZjL2ltYWdlL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0541362/",
"actorName":"David Rintoul",
"actorLink":"/name/nm0727778/",
"nickname":"The Mad King",
"royal":true,
"killed":[
"Brandon Stark",
"Rickard Stark"
],
"servedBy":[
"Arthur Dayne",
"Jaime Lannister"
],
"parentOf":[
"Daenerys Targaryen",
"Rhaegar Targaryen",
"Viserys Targaryen"
],
"siblings":[
"Rhaella Targaryen"
],
"marriedEngaged":[
"Rhaella Targaryen"
],
"killedBy":[
"Jaime Lannister"
]
},
{
"characterName":"Akho",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BOGE4ZDZmOGUtNGE4Ny00Y2VmLThiOGItMjk3Y2U0ZDY3OWQxXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BOGE4ZDZmOGUtNGE4Ny00Y2VmLThiOGItMjk3Y2U0ZDY3OWQxXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0544520/",
"actorName":"Chuku Modu",
"actorLink":"/name/nm6729880/",
"killedBy":[
"Daario Naharis"
]
},
{
"characterName":"Alliser Thorne",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjAxMjExMjA3M15BMl5BanBnXkFtZTcwMjI1ODg5NA@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjAxMjExMjA3M15BMl5BanBnXkFtZTcwMjI1ODg5NA@@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0246938/",
"actorName":"Owen Teale",
"actorLink":"/name/nm0853583/",
"killed":[
"Jon Snow"
],
"killedBy":[
"Jon Snow"
]
},
{
"characterName":"Alton Lannister",
"houseName":"Lannister",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTU0NTU1NTAzOF5BMl5BanBnXkFtZTcwNzA2NDk4OA@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTU0NTU1NTAzOF5BMl5BanBnXkFtZTcwNzA2NDk4OA@@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0305012/",
"actorName":"Karl Davies",
"actorLink":"/name/nm0203801/",
"killedBy":[
"Jaime Lannister"
]
},
{
"characterName":"Alys Karstark",
"characterLink":"/character/ch0576836/",
"actorName":"Megan Parkinson",
"actorLink":"/name/nm8257864/",
"parents":[
"Harald Karstark"
]
},
{
"characterName":"Amory Lorch",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BOTVmY2M2YmUtY2JkYS00NjIyLWFhYTAtNTNlZmI4ODdiNmE5XkEyXkFqcGdeQXVyMjg2MTMyNTM@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BOTVmY2M2YmUtY2JkYS00NjIyLWFhYTAtNTNlZmI4ODdiNmE5XkEyXkFqcGdeQXVyMjg2MTMyNTM@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0305002/",
"actorName":"Fintan McKeown",
"actorLink":"/name/nm0571654/",
"killed":[
"Yoren"
],
"killedBy":[
"Jaqen H'ghar"
]
},
{
"characterName":"Anguy",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNmRhY2M4YmItNjc2Yi00ZDc0LWE5NmUtNGE5OWE0YTQ2YjY3XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNmRhY2M4YmItNjc2Yi00ZDc0LWE5NmUtNGE5OWE0YTQ2YjY3XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0316930/",
"actorName":"Philip McGinley",
"actorLink":"/name/nm1528121/"
},
{
"characterName":"Archmaester Marwyn",
"characterLink":"/character/ch0578265/",
"actorName":"Jim Broadbent",
"actorLink":"/name/nm0000980/"
},
{
"characterName":"Areo Hotah",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNWFkNTAwNzctOGQ2ZS00OTMyLWE3NDYtOGUwM2E1MzVlYjI0XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNWFkNTAwNzctOGQ2ZS00OTMyLWE3NDYtOGUwM2E1MzVlYjI0XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0507107/",
"actorName":"Deobia Oparei",
"actorLink":"/name/nm0649046/",
"killedBy":[
"Tyene Sand"
],
"serves":[
"Doran Martell"
]
},
{
"characterName":"Armeca",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BZmQyMGVlMDctYWFhMi00YzMyLTlkZDgtOWNmZTY3NmZkYzZlXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BZmQyMGVlMDctYWFhMi00YzMyLTlkZDgtOWNmZTY3NmZkYzZlXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0305014/",
"actorName":"Sahara Knite",
"actorLink":"/name/nm1783582/"
},
{
"characterName":"Arthur",
"characterLink":"/character/ch0305326/",
"actorName":"Nathanael Saleh",
"actorLink":"/name/nm8127149/"
},
{
"characterName":"Arthur Dayne",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BODczZDUxYmQtMzk1MC00ZTUwLTk1MjAtZDJlODViMWFhOGU5XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BODczZDUxYmQtMzk1MC00ZTUwLTk1MjAtZDJlODViMWFhOGU5XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0540097/",
"actorName":"Luke Roberts",
"actorLink":"/name/nm1074361/",
"kingsguard":true,
"killedBy":[
"Howland Reed",
"Eddard Stark"
],
"serves":[
"Aerys II Targaryen"
]
},
{
"characterName":"Arya Stark",
"houseName":"Stark",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTk5MTYwNDc0OF5BMl5BanBnXkFtZTcwOTg2NDg1Nw@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTk5MTYwNDc0OF5BMl5BanBnXkFtZTcwOTg2NDg1Nw@@._V1_SY1000_CR0,0,665,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0158604/",
"actorName":"Maisie Williams",
"actorLink":"/name/nm3586035/",
"siblings":[
"Robb Stark",
"Sansa Stark",
"Bran Stark",
"Rickon Stark"
],
"killed":[
"Red Keep Stableboy",
"Frey Soldier #1",
"Polliver",
"Rorge",
"Ghita",
"Meryn Trant",
"The Waif",
"Black Walder Rivers",
"Lothar Frey",
"Walder Frey",
"Petyr Baelish",
"The Night King",
"White Walker",
"Viserion"
],
"parents":[
"Eddard Stark",
"Catelyn Stark"
],
"guardedBy":[
"Nymeria"
]
},
{
"characterName":"Baby Sam",
"characterLink":"/character/ch0547881/",
"actors":[
{
"actorName":"William Wilson",
"actorLink":"/name/nm8251159/",
"seasonsActive":[
7
]
},
{
"actorName":"James Wilson",
"actorLink":"/name/nm8251160/",
"seasonsActive":[
7
]
}
],
"parents":[
"Samwell Tarly",
"Gilly"
]
},
{
"characterName":"Balon Greyjoy",
"houseName":"Greyjoy",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTUxNjkwODczN15BMl5BanBnXkFtZTcwODMwNTgzNw@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTUxNjkwODczN15BMl5BanBnXkFtZTcwODMwNTgzNw@@._V1_SY1000_CR0,0,637,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0292152/",
"actorName":"Patrick Malahide",
"actorLink":"/name/nm0538869/",
"killedBy":[
"Euron Greyjoy"
],
"parentOf":[
"Yara Greyjoy",
"Theon Greyjoy"
],
"siblings":[
"Euron Greyjoy",
"Aeron Greyjoy"
]
},
{
"characterName":"Baratheon Guard",
"houseName":"Baratheon",
"characterLink":"/character/ch0350989/",
"actorName":"Phil Barnhill",
"actorLink":"/name/nm4207240/"
},
{
"characterName":"Barristan Selmy",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTUyMTE0NjUxNV5BMl5BanBnXkFtZTcwOTA1ODg5NA@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTUyMTE0NjUxNV5BMl5BanBnXkFtZTcwOTA1ODg5NA@@._V1_SX1500_CR0,0,1500,999_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0241346/",
"actorName":"Ian McElhinney",
"actorLink":"/name/nm0568400/",
"killedBy":[
"Sons of the Harpy"
],
"serves":[
"Daenerys Targaryen"
]
},
{
"characterName":"Benjen Stark",
"houseName":"Stark",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjFiY2M5MjgtZmRiMS00ZTAyLTk2Y2UtMjdjZTRkZmVlYTMyXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjFiY2M5MjgtZmRiMS00ZTAyLTk2Y2UtMjdjZTRkZmVlYTMyXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0153996/",
"actorName":"Joseph Mawle",
"actorLink":"/name/nm1152798/",
"parents":[
"Rickard Stark"
],
"siblings":[
"Brandon Stark",
"Lyanna Stark",
"Eddard Stark"
],
"killedBy":[
"Wights"
]
},
{
"characterName":"Beric Dondarrion",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjQwMTEwNTg2MF5BMl5BanBnXkFtZTgwNTAxODYxOTE@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjQwMTEwNTg2MF5BMl5BanBnXkFtZTgwNTAxODYxOTE@._V1_SY1000_CR0,0,665,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0305320/",
"actors":[
{
"actorName":"Richard Dormer",
"actorLink":"/name/nm0233807/",
"seasonsActive":[
3,
6,
7,
8
]
},
{
"actorName":"David Michael Scott",
"actorLink":"/name/nm2364108/",
"seasonsActive":[
1
]
}
],
"killedBy":[
"Sandor Clegane",
"Wights"
]
},
{
"characterName":"Bianca",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BYWJhYjcxYzgtMDlhZi00OGNhLWE0NzAtMWFhMDJlYTZmYzY2XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BYWJhYjcxYzgtMDlhZi00OGNhLWE0NzAtMWFhMDJlYTZmYzY2XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0541364/",
"actorName":"Eline Powell",
"actorLink":"/name/nm4730958/"
},
{
"characterName":"Biter",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjQ1ZWY3NTYtNmYzZS00ZDQyLThhMDItYTQyNmU0ZDg5NWViL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_SY100_SX100_AL_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjQ1ZWY3NTYtNmYzZS00ZDQyLThhMDItYTQyNmU0ZDg5NWViL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0305028/",
"actorName":"Gerard Jordan",
"actorLink":"/name/nm0429956/",
"killedBy":[
"Sandor Clegane"
]
},
{
"characterName":"Black Lorren",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNjg5ZGZjZDUtZmJmNC00MjQ5LWJhZDAtOTc0MzYzNTNkMTZiXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNjg5ZGZjZDUtZmJmNC00MjQ5LWJhZDAtOTc0MzYzNTNkMTZiXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0266524/",
"actorName":"Forbes KB",
"actorLink":"/name/nm1978998/"
},
{
"characterName":"Black Walder Rivers",
"houseName":"Frey",
"characterLink":"/character/ch0014591/",
"actorName":"Tim Plester",
"actorLink":"/name/nm1043031/",
"killed":[
"Catelyn Stark"
],
"killedBy":[
"Arya Stark"
],
"parents":[
"Walder Frey"
]
},
{
"characterName":"Bobono",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BZWRmNWVhNTctOGJlZC00ZjVlLThkY2MtODU3Y2I2Njc1YzZjL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BZWRmNWVhNTctOGJlZC00ZjVlLThkY2MtODU3Y2I2Njc1YzZjL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0541790/",
"actorName":"Leigh Gill",
"actorLink":"/name/nm5279916/"
},
{
"characterName":"Bowen Marsh",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNmRkMDYxYjQtYTBjZi00NDZlLThmNGMtYzlhNGI1ZDE5NTJmXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNmRkMDYxYjQtYTBjZi00NDZlLThmNGMtYzlhNGI1ZDE5NTJmXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0305036/",
"actorName":"Michael Condron",
"actorLink":"/name/nm1638006/",
"killed":[
"Jon Snow"
],
"killedBy":[
"Jon Snow"
]
},
{
"characterName":"Brandon Stark",
"houseName":"Stark",
"killedBy":[
"Aerys II Targaryen"
],
"parents":[
"Rickard Stark"
],
"siblings":[
"Lyanna Stark",
"Benjen Stark",
"Eddard Stark"
]
},
{
"characterName":"Bran Stark",
"houseName":"Stark",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTA1NTg0NTI3MTBeQTJeQWpwZ15BbWU3MDEyNjg4OTQ@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTA1NTg0NTI3MTBeQTJeQWpwZ15BbWU3MDEyNjg4OTQ@._V1_SX1500_CR0,0,1500,999_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0234897/",
"actorName":"Isaac Hempstead Wright",
"actorLink":"/name/nm3652842/",
"royal":true,
"siblings":[
"Robb Stark",
"Sansa Stark",
"Arya Stark",
"Rickon Stark"
],
"parents":[
"Eddard Stark",
"Catelyn Stark"
],
"guardedBy":[
"Summer"
]
},
{
"characterName":"Brea",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTUxMzc4MjE3N15BMl5BanBnXkFtZTgwMDg0Njc5NTE@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTUxMzc4MjE3N15BMl5BanBnXkFtZTgwMDg0Njc5NTE@._V1_SX1777_CR0,0,1777,999_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0539337/",
"actorName":"Gemita Samarra",
"actorLink":"/name/nm5106314/"
},
{
"characterName":"Brienne of Tarth",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTYzNDY4NzgzOV5BMl5BanBnXkFtZTcwNDM5ODg4OQ@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTYzNDY4NzgzOV5BMl5BanBnXkFtZTcwNDM5ODg4OQ@@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0254503/",
"actorName":"Gwendoline Christie",
"actorLink":"/name/nm3729225/",
"kingsguard":true,
"killed":[
"Soldier Tom",
"Stannis Baratheon",
"Bolton Officer"
],
"serves":[
"Renly Baratheon",
"Catelyn Stark",
"Sansa Stark",
"Bran Stark"
],
"servedBy":[
"Podrick Payne"
]
},
{
"characterName":"Bronn",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTY0MzI5MjY1OV5BMl5BanBnXkFtZTcwODM1ODg4OQ@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTY0MzI5MjY1OV5BMl5BanBnXkFtZTcwODM1ODg4OQ@@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0241345/",
"actorName":"Jerome Flynn",
"actorLink":"/name/nm0283492/",
"killed":[
"Vardis Egen",
"Matthos Seaworth",
"Lead Dornish Guard"
],
"marriedEngaged":[
"Lollys Stokeworth"
]
},
{
"characterName":"Brother Ray",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTAwNjU5MTY3NzleQTJeQWpwZ15BbWU4MDIwODkwMTkx._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTAwNjU5MTY3NzleQTJeQWpwZ15BbWU4MDIwODkwMTkx._V1_SY1000_CR0,0,1502,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0541878/",
"actorName":"Ian McShane",
"actorLink":"/name/nm0574534/",
"killedBy":[
"Lem Lemoncloak"
]
},
{
"characterName":"Brynden Tully",
"houseName":"Tully",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BOTg5ZDIwOWUtMjQ1OS00YjgxLThmMDgtOWUwZjQ4MzE3ZDhlXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BOTg5ZDIwOWUtMjQ1OS00YjgxLThmMDgtOWUwZjQ4MzE3ZDhlXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0381563/",
"actorName":"Clive Russell",
"actorLink":"/name/nm0751085/",
"nickname":"Blackfish",
"siblings":[
"Hoster Tully"
]
},
{
"characterName":"Captain of the Archers",
"characterLink":"/character/ch0540864/",
"actorName":"Michael Grennell",
"actorLink":"/name/nm1214477/"
},
{
"characterName":"Catelyn Stark",
"houseName":[
"Stark",
"Tully"
],
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTY2ODc4MTkxMV5BMl5BanBnXkFtZTcwNjM3MTg4OQ@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTY2ODc4MTkxMV5BMl5BanBnXkFtZTcwNjM3MTg4OQ@@._V1_SY1000_CR0,0,915,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0145135/",
"actorName":"Michelle Fairley",
"actorLink":"/name/nm0265610/",
"killed":[
"Joyeuse Erenford"
],
"killedBy":[
"Black Walder Rivers"
],
"parents":[
"Hoster Tully"
],
"parentOf":[
"Robb Stark",
"Sansa Stark",
"Arya Stark",
"Bran Stark",
"Rickon Stark"
],
"siblings":[
"Lysa Arryn",
"Edmure Tully"
],
"marriedEngaged":[
"Eddard Stark",
"Brandon Stark"
]
},
{
"characterName":"Catspaw Assassin",
"characterLink":"/character/ch0305046/",
"actorName":"Lalor Roddy",
"actorLink":"/name/nm0734498/",
"killedBy":[
"Summer"
]
},
{
"characterName":"Cersei Lannister",
"houseName":[
"Lannister",
"Baratheon"
],
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTgzNTAxNjExMl5BMl5BanBnXkFtZTcwMDEwNzI4OQ@@._V1._CR954,56,605,670._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTgzNTAxNjExMl5BMl5BanBnXkFtZTcwMDEwNzI4OQ@@._V1._CR954,56,605,670_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0159526/",
"actorName":"Lena Headey",
"actorLink":"/name/nm0372176/",
"parents":[
"Tywin Lannister"
],
"parentOf":[
"Joffrey Baratheon",
"Myrcella Baratheon",
"Tommen Baratheon"
],
"royal":true,
"siblings":[
"Jaime Lannister",
"Tyrion Lannister"
],
"marriedEngaged":[
"Robert Baratheon"
],
"killed":[
"Lancel Lannister",
"High Sparrow",
"Loras Tyrell",
"Mace Tyrell",
"Margaery Tyrell",
"Kevan Lannister",
"Tyene Sand"
],
"killedBy":[
"Roof collapse"
]
},
{
"characterName":"Child of the Forest",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BOTdjYmYxNjctODU1OC00NzIwLTk0ODktNDc3NzA2MzRhYzIwXkEyXkFqcGdeQXVyNTcxMzMwNTA@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BOTdjYmYxNjctODU1OC00NzIwLTk0ODktNDc3NzA2MzRhYzIwXkEyXkFqcGdeQXVyNTcxMzMwNTA@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0414315/",
"actorName":"Alice Hewkin",
"actorLink":"/name/nm2456829/"
},
{
"characterName":"Citadel Maester",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTg3NDA1Nzc5Nl5BMl5BanBnXkFtZTgwMjIwNTgyOTE@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTg3NDA1Nzc5Nl5BMl5BanBnXkFtZTgwMjIwNTgyOTE@._V1_SY1000_CR0,0,1502,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0478670/",
"actorName":"Frank Hvam",
"actorLink":"/name/nm0404809/"
},
{
"characterName":"Colen of Greenpools",
"characterLink":"/character/ch0350989/",
"actorName":"Darren Killeen",
"actorLink":"/name/nm4007028/"
},
{
"characterName":"Craster",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMzZiNjZiMGItNTQ2Yi00MGU3LWFjMTktNzlmNDFlYzA3MjY3XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMzZiNjZiMGItNTQ2Yi00MGU3LWFjMTktNzlmNDFlYzA3MjY3XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0300218/",
"actorName":"Robert Pugh",
"actorLink":"/name/nm0700059/",
"killedBy":[
"Karl Tanner"
]
},
{
"characterName":"Daario Naharis",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BY2ExMDJmNzMtMDVmZi00MDNlLWI1NzYtOTkxOTdlOWU4YzE4XkEyXkFqcGdeQXVyNTcxMzMwNTA@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BY2ExMDJmNzMtMDVmZi00MDNlLWI1NzYtOTkxOTdlOWU4YzE4XkEyXkFqcGdeQXVyNTcxMzMwNTA@._V1_SY1000_CR0,0,665,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0335040/",
"actors":[
{
"actorName":"Ed Skrein",
"actorLink":"/name/nm4534098/",
"seasonsActive":[
3
]
},
{
"actorName":"Michiel Huisman",
"actorLink":"/name/nm0401264/",
"seasonsActive":[
4,
5,
6
]
}
],
"killed":[
"Mero",
"Prendahl na Ghezn",
"Oznak zo Pahl",
"Mossador",
"Iggo",
"Akho"
],
"serves":[
"Daenerys Targaryen"
]
},
{
"characterName":"Daenerys Targaryen",
"houseName":"Targaryen",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjA4MzIxMTQwMF5BMl5BanBnXkFtZTcwMzY2NDg1Nw@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjA4MzIxMTQwMF5BMl5BanBnXkFtZTcwMzY2NDg1Nw@@._V1_SY1000_CR0,0,810,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0158597/",
"actorName":"Emilia Clarke",
"actorLink":"/name/nm3592338/",
"royal":true,
"parents":[
"Aerys II Targaryen",
"Rhaella Targaryen"
],
"siblings":[
"Rhaegar Targaryen",
"Viserys Targaryen"
],
"killed":[
"Khal Drogo",
"Mirri Maz Duur",
"Doreah",
"Xaro Xhoan Daxos",
"Khal Rhalko",
"Khal Brozho",
"Khal Qorro",
"Khal Forzho",
"Khal Moro",
"Dothraki Bloodrider #1",
"Dothraki Bloodrider #2",
"Randyll Tarly",
"Dickon Tarly",
"Eleanor",
"Eleanor's Daughter",
"Lord Varys"
],
"servedBy":[
"Barristan Selmy",
"Daario Naharis",
"Grey Worm",
"Jorah Mormont",
"Missandei",
"Tyrion Lannister"
],
"parentOf":[
"Rhaego"
],
"marriedEngaged":[
"Khal Drogo"
],
"guardedBy":[
"Drogon",
"Rhaegal",
"Viserion"
],
"killedBy":[
"Jon Snow"
]
},
{
"characterName":"Dagmer Cleftjaw",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BYWRlYzI5ZTQtODU0My00MWUyLWExNTMtNGQ4OTIwYzE2YzFiXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BYWRlYzI5ZTQtODU0My00MWUyLWExNTMtNGQ4OTIwYzE2YzFiXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0304762/",
"actorName":"Ralph Ineson",
"actorLink":"/name/nm0408591/"
},
{
"characterName":"Daisy",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMDk2ODRhNzItOGZhNi00YTUyLThkMzctMDQ2Zjg5MzY1NTI2XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMDk2ODRhNzItOGZhNi00YTUyLThkMzctMDQ2Zjg5MzY1NTI2XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0305015/",
"actorName":"Maisie Dee",
"actorLink":"/name/nm3996678/"
},
{
"characterName":"Davos Seaworth",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNTMwODc0NzI4Ml5BMl5BanBnXkFtZTcwNzY3NDk4OQ@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNTMwODc0NzI4Ml5BMl5BanBnXkFtZTcwNzY3NDk4OQ@@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0255396/",
"actorName":"Liam Cunningham",
"actorLink":"/name/nm0192377/",
"serves":[
"Stannis Baratheon",
"Jon Snow"
],
"parentOf":[
"Matthos Seaworth"
]
},
{
"characterName":"Dickon Tarly",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNzk1YjNlZGQtNTU0MC00OGZmLThhYTQtZDM1ZjI2OGNlZGQxXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNzk1YjNlZGQtNTU0MC00OGZmLThhYTQtZDM1ZjI2OGNlZGQxXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0541363/",
"actors":[
{
"actorName":"Freddie Stroma",
"actorLink":"/name/nm2238815/",
"seasonsActive":[
6
]
},
{
"actorName":"Tom Hopper",
"actorLink":"/name/nm2584392/",
"seasonsActive":[
7
]
}
],
"killedBy":[
"Daenerys Targaryen"
],
"parents":[
"Randyll Tarly",
"Melessa Tarly"
],
"siblings":[
"Samwell Tarly",
"Talla Tarly"
]
},
{
"characterName":"Dongo the Giant",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNTRjNGYxNWItYmRhNS00MDY3LWFmZTItMzYzNTEwMjg3YTA1XkEyXkFqcGdeQXVyNDUzOTQ5MjY@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNTRjNGYxNWItYmRhNS00MDY3LWFmZTItMzYzNTEwMjg3YTA1XkEyXkFqcGdeQXVyNDUzOTQ5MjY@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0510932/",
"actorName":"Ian Whyte",
"actorLink":"/name/nm1613839/",
"killedBy":[
"Night's Watchman"
]
},
{
"characterName":"Donnel Waynwood",
"characterLink":"/character/ch0544229/",
"actorName":"Alisdair Simpson",
"actorLink":"/name/nm1368037/"
},
{
"characterName":"Dontos Hollard",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNzUzYzg5NGUtOWE5Zi00Y2MwLTg2YzQtMDZlOWE1NDZjZmFkXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNzUzYzg5NGUtOWE5Zi00Y2MwLTg2YzQtMDZlOWE1NDZjZmFkXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0305031/",
"actorName":"Tony Way",
"actorLink":"/name/nm0915453/",
"killedBy":[
"Petyr Baelish"
]
},
{
"characterName":"Doran Martell",
"houseName":"Martell",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BZWU5NzJkNWMtYTM4MS00YmE2LWExYmItNDNiOTE3YzI5YzAxXkEyXkFqcGdeQXVyNDUzOTQ5MjY@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BZWU5NzJkNWMtYTM4MS00YmE2LWExYmItNDNiOTE3YzI5YzAxXkEyXkFqcGdeQXVyNDUzOTQ5MjY@._V1_SY1000_CR0,0,913,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0468006/",
"actorName":"Alexander Siddig",
"actorLink":"/name/nm0796502/",
"killedBy":[
"Ellaria Sand"
],
"parentOf":[
"Trystane Martell"
],
"siblings":[
"Elia Martell",
"Oberyn Martell"
]
},
{
"characterName":"Doreah",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjEzNWJmNzYtZjFhYy00NmI5LWFkOWUtOWQ0ZjUzZDYwYjM1XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjEzNWJmNzYtZjFhYy00NmI5LWFkOWUtOWQ0ZjUzZDYwYjM1XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0248504/",
"actorName":"Roxanne McKee",
"actorLink":"/name/nm1861467/",
"killed":[
"Irri"
],
"killedBy":[
"Daenerys Targaryen"
]
},
{
"characterName":"Dothraki Bloodrider #1",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTQ2Mzk1MzczMl5BMl5BanBnXkFtZTgwNDQyODAxODE@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTQ2Mzk1MzczMl5BMl5BanBnXkFtZTgwNDQyODAxODE@._V1_SY1000_CR0,0,1502,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0542918/",
"actorName":"Diogo Sales",
"actorLink":"/name/nm6088160/",
"killedBy":[
"Daenerys Targaryen"
]
},
{
"characterName":"Dothraki Bloodrider #2",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTQ2Mzk1MzczMl5BMl5BanBnXkFtZTgwNDQyODAxODE@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTQ2Mzk1MzczMl5BMl5BanBnXkFtZTgwNDQyODAxODE@._V1_SY1000_CR0,0,1502,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0542918/",
"actorName":"Junade Khan",
"actorLink":"/name/nm2999602/",
"killedBy":[
"Daenerys Targaryen"
]
},
{
"characterName":"Drennan",
"characterLink":"/character/ch0305030/",
"actorName":"David Coakley",
"actorLink":"/name/nm2231505/",
"killedBy":[
"Osha"
]
},
{
"characterName":"Drogon",
"houseName":"Targaryen",
"siblings":[
"Rhaegal",
"Viserion"
],
"guardianOf":[
"Daenerys Targaryen"
],
"killed":[
"Pyat Pree",
"Kraznys mo Nakloz",
"Zalla"
]
},
{
"characterName":"Drowned Priest",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BOGEwMjRhYzgtYjY1YS00MjhlLTllYjYtNWQzOGQxOTE3ZDczXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BOGEwMjRhYzgtYjY1YS00MjhlLTllYjYtNWQzOGQxOTE3ZDczXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0411375/",
"actorName":"Jonathan Ryan",
"actorLink":"/name/nm0752638/"
},
{
"characterName":"Eddard Stark",
"houseName":"Stark",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BODcwMjg0MDQ5MF5BMl5BanBnXkFtZTcwMTk2NDk4OQ@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BODcwMjg0MDQ5MF5BMl5BanBnXkFtZTcwMTk2NDk4OQ@@._V1_SY1000_CR0,0,827,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0154681/",
"actorName":"Sean Bean",
"actorLink":"/name/nm0000293/",
"nickname":"Ned",
"guardianOf":[
"Jon Snow"
],
"siblings":[
"Brandon Stark",
"Benjen Stark",
"Lyanna Stark"
],
"parents":[
"Rickard Stark"
],
"killed":[
"Arthur Dayne",
"Will",
"Lady",
"Gerold Hightower"
],
"allies":[
"Howland Reed",
"Robert Baratheon"
],
"guardedBy":[
"Jon Arryn"
],
"killedBy":[
"Ilyn Payne"
],
"marriedEngaged":[
"Catelyn Stark"
],
"parentOf":[
"Robb Stark",
"Sansa Stark",
"Arya Stark",
"Bran Stark",
"Rickon Stark"
]
},
{
"characterName":"Eddison Tollett",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTY1MjQ4ODAwNV5BMl5BanBnXkFtZTcwMTc5NDk4OQ@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTY1MjQ4ODAwNV5BMl5BanBnXkFtZTcwMTc5NDk4OQ@@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0305008/",
"actorName":"Ben Crompton",
"actorLink":"/name/nm0174005/",
"killedBy":[
"Wight"
]
},
{
"characterName":"Edmure Tully",
"houseName":"Tully",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BYjEzNThlMmQtMDgzYi00MTQ5LTllMzQtNDZjY2JiMTVhNmNkXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BYjEzNThlMmQtMDgzYi00MTQ5LTllMzQtNDZjY2JiMTVhNmNkXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0316931/",
"actorName":"Tobias Menzies",
"actorLink":"/name/nm0580014/",
"marriedEngaged":[
"Roslin Frey"
],
"siblings":[
"Catelyn Stark",
"Lysa Arryn"
]
},
{
"characterName":"Ellaria Sand",
"houseName":"Martell",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNWQ0ZDE5NDUtNDVmZi00ZTI5LTkyOTgtNDhiNjMwZjY3ZjgwXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNWQ0ZDE5NDUtNDVmZi00ZTI5LTkyOTgtNDhiNjMwZjY3ZjgwXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0309687/",
"actorName":"Indira Varma",
"actorLink":"/name/nm0890055/",
"killed":[
"Myrcella Baratheon",
"Doran Martell"
],
"parentOf":[
"Tyene Sand"
],
"marriedEngaged":[
"Oberyn Martell"
]
},
{
"characterName":"Elia Martell",
"houseName":"Martell",
"royal":true,
"marriedEngaged":[
"Rhaegar Targaryen"
],
"parentOf":[
"Rhaenys Targaryen",
"Aegon Targaryen"
],
"killedBy":[
"Gregor Clegane"
],
"siblings":[
"Doran Martell",
"Oberyn Martell"
]
},
{
"characterName":"Eon Hunter",
"characterLink":"/character/ch0305321/",
"actorName":"Barrington Cullen",
"actorLink":"/name/nm4473207/"
},
{
"characterName":"Euron Greyjoy",
"houseName":"Greyjoy",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNzg1MTJhMjMtMmY4Yy00NTU2LTliZWUtNjM4YzAxY2M3ZDBkXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNzg1MTJhMjMtMmY4Yy00NTU2LTliZWUtNjM4YzAxY2M3ZDBkXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0518715/",
"actorName":"Pilou Asbæk",
"actorLink":"/name/nm1561982/",
"killed":[
"Balon Greyjoy",
"Obara Sand",
"Nymeria Sand",
"Rhaegal"
],
"siblings":[
"Balon Greyjoy",
"Aeron Greyjoy"
],
"killedBy":[
"Jaime Lannister"
]
},
{
"characterName":"Faceless Man",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjI4ODYxODI0MF5BMl5BanBnXkFtZTgwMDk4NDY0NTE@._V1_UX214_CR0,0,214,317_AL_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjI4ODYxODI0MF5BMl5BanBnXkFtZTgwMDk4NDY0NTE@._V1_SY1000_CR0,0,665,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0259179/",
"actorName":"Cedric Henderson",
"actorLink":"/name/nm2406775/"
},
{
"characterName":"Farlen",
"characterLink":"/character/ch0305027/",
"actorName":"Peter Ballance",
"actorLink":"/name/nm0050520/"
},
{
"characterName":"Gared",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNGYxZjljZTctZjIxYy00YmUwLTk3MDgtZWIyZjhkNDgwYTZiXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNGYxZjljZTctZjIxYy00YmUwLTk3MDgtZWIyZjhkNDgwYTZiXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0171395/",
"actorName":"Dermot Keaney",
"actorLink":"/name/nm0443825/",
"killedBy":[
"White Walker"
]
},
{
"characterName":"Gatins",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNzIwZmJkNDktZWMwMC00ZGNlLWJkNWYtN2ZmOWEzNDFiNWMyXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNzIwZmJkNDktZWMwMC00ZGNlLWJkNWYtN2ZmOWEzNDFiNWMyXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_SX1777_CR0,0,1777,999_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0523969/",
"actorName":"Ricky Champ",
"actorLink":"/name/nm2307468/",
"killedBy":[
"Sandor Clegane"
]
},
{
"characterName":"Gendry",
"houseName":"Baratheon",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTcxNzYwMTk4MV5BMl5BanBnXkFtZTcwNDg1ODg4OQ@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTcxNzYwMTk4MV5BMl5BanBnXkFtZTcwNDg1ODg4OQ@@._V1_SY1000_CR0,0,846,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0300040/",
"actorName":"Joe Dempsie",
"actorLink":"/name/nm1478079/",
"parents":[
"Robert Baratheon"
],
"killed":[
"Kevin Eldon",
"Laurence Spellman"
]
},
{
"characterName":"Gerold Hightower",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BODc3OTIzYmEtYjk2Yy00NTgwLTk4OWMtMjlmMmJmNDE5OGU2XkEyXkFqcGdeQXVyNjU5MTM2ODI@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BODc3OTIzYmEtYjk2Yy00NTgwLTk4OWMtMjlmMmJmNDE5OGU2XkEyXkFqcGdeQXVyNjU5MTM2ODI@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0540530/",
"actorName":"Eddie Eyre",
"actorLink":"/name/nm6793798/",
"killedBy":[
"Eddard Stark"
]
},
{
"characterName":"Ghost",
"houseName":"Stark",
"siblings":[
"Grey Wind",
"Lady",
"Nymeria",
"Summer",
"Shaggydog"
],
"guardianOf":[
"Jon Snow"
],
"killed":[
"Rast"
]
},
{
"characterName":"Gilly",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTYzOTQxMTA3MF5BMl5BanBnXkFtZTcwODM5NDk4OQ@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTYzOTQxMTA3MF5BMl5BanBnXkFtZTcwODM5NDk4OQ@@._V1_SY1000_CR0,0,760,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0306819/",
"actorName":"Hannah Murray",
"actorLink":"/name/nm2356940/",
"marriedEngaged":[
"Samwell Tarly"
],
"parentOf":[
"Baby Sam"
],
"parents":[
"Craster"
]
},
{
"characterName":"Goldcloak",
"characterLink":"/character/ch0305037/",
"actorName":"Alan Paris",
"actorLink":"/name/nm3354768/"
},
{
"characterName":"Goldcloak",
"characterLink":"/character/ch0305037/",
"actorName":"Sam Callis",
"actorLink":"/name/nm0130538/"
},
{
"characterName":"Goldcloak #1",
"characterLink":"/character/ch0305037/",
"actorName":"Nikovich Sammut",
"actorLink":"/name/nm2089809/"
},
{
"characterName":"Goldcloak #2",
"characterLink":"/character/ch0305037/",
"actorName":"Seamus Kelly",
"actorLink":"/name/nm4440118/"
},
{
"characterName":"Grand Maester Pycelle",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjEyNDA4MzQ3MF5BMl5BanBnXkFtZTcwNTM3ODg4OQ@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjEyNDA4MzQ3MF5BMl5BanBnXkFtZTcwNTM3ODg4OQ@@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0232836/",
"actorName":"Julian Glover",
"actorLink":"/name/nm0002103/",
"killedBy":[
"Little Birds"
]
},
{
"characterName":"Great Master #1",
"characterLink":"/character/ch0525536/",
"actors":[
{
"actorName":"Emilio Doorgasingh",
"actorLink":"/name/nm0233266/",
"seasonsActive":[
4
]
},
{
"actorName":"Gianpiero Cognoli",
"actorLink":"/name/nm2483357/",
"seasonsActive":[
5
]
}
],
"killedBy":[
"Rebel Slaves",
"Viserion",
"Rhaegal"
]
},
{
"characterName":"Great Master #2",
"characterLink":"/character/ch0525536/",
"actors":[
{
"actorName":"Derek Horsham",
"actorLink":"/name/nm2471942/",
"seasonsActive":[
4
]
},
{
"actorName":"Bobby Asghar",
"actorLink":"/name/nm6800489/",
"seasonsActive":[
5
]
}
]
},
{
"characterName":"Great Master #3",
"characterLink":"/character/ch0525536/",
"actorName":"Peter Silverleaf",
"actorLink":"/name/nm0798872/"
},
{
"characterName":"Great Master #4",
"characterLink":"/character/ch0525536/",
"actorName":"Davor Jozinovic",
"actorLink":"/name/nm7318132/"
},
{
"characterName":"Great Master #5",
"characterLink":"/character/ch0525536/",
"actorName":"Ivan Peric",
"actorLink":"/name/nm3005802/"
},
{
"characterName":"Great Master #6",
"characterLink":"/character/ch0525536/",
"actorName":"Hadi Kermani",
"actorLink":"/name/nm7318134/"
},
{
"characterName":"Great Master #7",
"characterLink":"/character/ch0525536/",
"actorName":"Tonci Banov",
"actorLink":"/name/nm7318135/"
},
{
"characterName":"Greatjon Umber",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BN2VjMTM4OTItMDUxMi00N2NiLThhMWMtNGNhMDQ4OGJhOWU0XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BN2VjMTM4OTItMDUxMi00N2NiLThhMWMtNGNhMDQ4OGJhOWU0XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0305010/",
"actorName":"Clive Mantle",
"actorLink":"/name/nm0544139/",
"parentOf":[
"Smalljon Umber"
]
},
{
"characterName":"Gregor Clegane",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTU3OTg2MTM2MF5BMl5BanBnXkFtZTcwNDk1NzE5OQ@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTU3OTg2MTM2MF5BMl5BanBnXkFtZTcwNDk1NzE5OQ@@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0245401/",
"actors":[
{
"actorName":"Ian Whyte",
"actorLink":"/name/nm1613839/",
"seasonsActive":[
2
]
},
{
"actorName":"Conan Stevens",
"actorLink":"/name/nm1947403/",
"seasonsActive":[
1
]
},
{
"actorName":"Hafþór Júlíus Björnsson",
"actorLink":"/name/nm5491087/",
"seasonsActive":[
4,
5,
6,
7,
8
]
}
],
"nickname":"The Mountain",
"serves":[
"Tywin Lannister",
"Cersei Lannister"
],
"killed":[
"Elia Martell",
"Rhaenys Targaryen",
"Aegon Targaryen",
"Hugh of the Vale",
"Oberyn Martell",
"King's Landing Boaster",
"Faith Militant",
"Missandei",
"Qyburn"
],
"killedBy":[
"Sandor Clegane"
]
},
{
"characterName":"Greizhen mo Ullhor",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMmYwNjBkZDItZmQyNi00MjhiLWFhMjYtNzk3YWJmMzJhZTFkXkEyXkFqcGdeQXVyMjg2MTMyNTM@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMmYwNjBkZDItZmQyNi00MjhiLWFhMjYtNzk3YWJmMzJhZTFkXkEyXkFqcGdeQXVyMjg2MTMyNTM@._V1_SY1000_SX1500_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0396531/",
"actorName":"Cliff Barry",
"actorLink":"/name/nm0057965/",
"killedBy":[
"Unsullied"
]
},
{
"characterName":"Grenn",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMzkzOTI0NjM3MV5BMl5BanBnXkFtZTcwMTY3ODg4OQ@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMzkzOTI0NjM3MV5BMl5BanBnXkFtZTcwMTY3ODg4OQ@@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0251496/",
"actorName":"Mark Stanley",
"actorLink":"/name/nm4440305/",
"killed":[
"Mag the Mighty"
],
"killedBy":[
"Mag the Mighty"
]
},
{
"characterName":"Grey Wind",
"houseName":"Stark",
"siblings":[
"Lady",
"Nymeria",
"Summer",
"Shaggydog",
"Ghost"
],
"guardianOf":[
"Robb Stark"
],
"killed":[
"Rennick"
],
"killedBy":[
"Frey Crossbowmen"
]
},
{
"characterName":"Grey Worm",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjk3ZDJlNTQtZDBiMC00ODVhLTlmYmYtYzkxMDA0N2QxNDY0XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjk3ZDJlNTQtZDBiMC00ODVhLTlmYmYtYzkxMDA0N2QxNDY0XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0335038/",
"actorName":"Jacob Anderson",
"actorLink":"/name/nm2760664/",
"killed":[
"Belicho Paenymion",
"Razdal mo Eraz",
"Harry Strickland"
],
"serves":[
"Daenerys Targaryen"
]
},
{
"characterName":"Hallyne",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMDg4YzNjMzMtYzk4OS00NTEwLWE1NWItYjMyODViNTQ4YmUxXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMDg4YzNjMzMtYzk4OS00NTEwLWE1NWItYjMyODViNTQ4YmUxXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0259178/",
"actorName":"Roy Dotrice",
"actorLink":"/name/nm0234541/"
},
{
"characterName":"Handmaid",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMGUwMjczOGQtZjRmOC00NmIyLWE1YmMtZmE2OGEzNzY2Mjg4XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMGUwMjczOGQtZjRmOC00NmIyLWE1YmMtZmE2OGEzNzY2Mjg4XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0537855/",
"actorName":"Sabrina Bartlett",
"actorLink":"/name/nm6301068/"
},
{
"characterName":"Handmaid",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMGUwMjczOGQtZjRmOC00NmIyLWE1YmMtZmE2OGEzNzY2Mjg4XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMGUwMjczOGQtZjRmOC00NmIyLWE1YmMtZmE2OGEzNzY2Mjg4XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0537855/",
"actorName":"Sara Dylan",
"actorLink":"/name/nm2407387/"
},
{
"characterName":"Harald Karstark",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNTE4OTIwNWQtZjNkOC00MzhhLThhYzQtMmU1OTFiZGU3YzMzXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNTE4OTIwNWQtZjNkOC00MzhhLThhYzQtMmU1OTFiZGU3YzMzXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0542917/",
"actorName":"Paul Rattray",
"actorLink":"/name/nm1051151/",
"parents":[
"Rickard Karstark"
],
"parentOf":[
"Alys Karstark"
]
},
{
"characterName":"Harry Strickland",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BZGVkZjRkMzUtMzgzYy00YzcyLThhZmMtNDMxMGNmNGRmNWQyXkEyXkFqcGdeQXVyNDgzNTg0OTA@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BZGVkZjRkMzUtMzgzYy00YzcyLThhZmMtNDMxMGNmNGRmNWQyXkEyXkFqcGdeQXVyNDgzNTg0OTA@._V1_.jpg",
"actorName":"Marc Rissmann",
"actorLink":"/name/nm4704928/",
"killedBy":[
"Grey Worm"
]
},
{
"characterName":"High Priestess",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjA1MzQxOTMwM15BMl5BanBnXkFtZTgwMzkwMzg4ODE@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjA1MzQxOTMwM15BMl5BanBnXkFtZTgwMzkwMzg4ODE@._V1_SY1000_CR0,0,1502,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0539898/",
"actorName":"Souad Faress",
"actorLink":"/name/nm0267256/"
},
{
"characterName":"High Septon",
"characterLink":"/character/ch0508056/",
"actorName":"David Verrey",
"actorLink":"/name/nm0894857/",
"killedBy":[
"Kings Landing Rioters"
]
},
{
"characterName":"High Septon",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNDYyYTc3OTgtMmE1Mi00NDVmLWIyNjYtOTIwNDAyYmVmN2E5XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNDYyYTc3OTgtMmE1Mi00NDVmLWIyNjYtOTIwNDAyYmVmN2E5XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0508056/",
"actorName":"Paul Bentley",
"actorLink":"/name/nm0072855/"
},
{
"characterName":"High Sparrow",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTcyOTk0MjExMF5BMl5BanBnXkFtZTgwODk5Njk5NzE@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTcyOTk0MjExMF5BMl5BanBnXkFtZTgwODk5Njk5NzE@._V1_SY1000_CR0,0,1504,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0476559/",
"actorName":"Jonathan Pryce",
"actorLink":"/name/nm0000596/",
"killedBy":[
"Cersei Lannister"
]
},
{
"characterName":"Hizdahr zo Loraq",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNWQ4YjdmZjItYmExNi00YmNlLWJjZmYtNWEwMmEzNGFjYmFjXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNWQ4YjdmZjItYmExNi00YmNlLWJjZmYtNWEwMmEzNGFjYmFjXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0414458/",
"actorName":"Joel Fry",
"actorLink":"/name/nm2181128/",
"killedBy":[
"Sons of the Harpy"
]
},
{
"characterName":"Hodor",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjEzMzU4MDEyNF5BMl5BanBnXkFtZTcwNDM2ODg4OQ@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjEzMzU4MDEyNF5BMl5BanBnXkFtZTcwNDM2ODg4OQ@@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0238584/",
"actorName":"Kristian Nairn",
"actorLink":"/name/nm3964231/",
"killed":[
"Locke"
],
"killedBy":[
"Wights"
]
},
{
"characterName":"Hoster Tully",
"houseName":"Tully",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNTY3YzMzOWUtNzNjYi00ODYzLThjNjUtNzc4NzFlNmE2NjgyXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNTY3YzMzOWUtNzNjYi00ODYzLThjNjUtNzc4NzFlNmE2NjgyXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0540082/",
"actorName":"Christopher Newman",
"actorLink":"/name/nm0628040/"
},
{
"characterName":"Hot Pie",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BOTQyNTI4NDg4M15BMl5BanBnXkFtZTcwNDk4NDk4OQ@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BOTQyNTI4NDg4M15BMl5BanBnXkFtZTcwNDk4NDk4OQ@@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0273432/",
"actorName":"Ben Hawkey",
"actorLink":"/name/nm3444954/"
},
{
"characterName":"Howland Reed",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BOTdkNjRkMTAtZGMwOS00OTA4LWE5NzktNDIyOTNiOTM0ZjkxXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BOTdkNjRkMTAtZGMwOS00OTA4LWE5NzktNDIyOTNiOTM0ZjkxXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0543132/",
"actorName":"Leo Woodruff",
"actorLink":"/name/nm4547262/",
"allies":[
"Eddard Stark"
],
"killed":[
"Arthur Dayne"
],
"parentOf":[
"Jojen Reed",
"Meera Reed"
]
},
{
"characterName":"Hugh of the Vale",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BODRhNGQwNDgtNDEwNS00MWRlLWJmZTQtMTJlNjNmZTI1ZDk5XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BODRhNGQwNDgtNDEwNS00MWRlLWJmZTQtMTJlNjNmZTI1ZDk5XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0305026/",
"actorName":"Jefferson Hall",
"actorLink":"/name/nm2131630/",
"killedBy":[
"Gregor Clegane"
]
},
{
"characterName":"Illyrio Mopatis",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMzM1OWY0ZmUtNWM5Ny00NzgzLWFhMmUtOWY1Njc3NmNkZmM1XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMzM1OWY0ZmUtNWM5Ny00NzgzLWFhMmUtOWY1Njc3NmNkZmM1XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0172909/",
"actorName":"Roger Allam",
"actorLink":"/name/nm0019885/"
},
{
"characterName":"Ilyn Payne",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BOGY5ZGE1OGUtODYwNS00OTVlLWE1MWItMzI5NDBmYWIwZTI4XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BOGY5ZGE1OGUtODYwNS00OTVlLWE1MWItMzI5NDBmYWIwZTI4XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0246254/",
"actorName":"Wilko Johnson",
"actorLink":"/name/nm3330122/",
"killed":[
"Eddard Stark"
]
},
{
"characterName":"Irri",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BY2Y0ZmNiMjItNzVmNi00MGEyLWFhMTUtZDZkYTBmZjFiZDY1XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BY2Y0ZmNiMjItNzVmNi00MGEyLWFhMTUtZDZkYTBmZjFiZDY1XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0249444/",
"actorName":"Amrita Acharia",
"actorLink":"/name/nm3822505/",
"killedBy":[
"Doreah"
]
},
{
"characterName":"Izembaro",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BN2NkZmFkMmItNzhiMy00ZTJkLThjM2YtNzBhMzU0ZmJkZjI4XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BN2NkZmFkMmItNzhiMy00ZTJkLThjM2YtNzBhMzU0ZmJkZjI4XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0540561/",
"actorName":"Richard E. Grant",
"actorLink":"/name/nm0001290/"
},
{
"characterName":"Jacks",
"characterLink":"/character/ch0305034/",
"actorName":"Paul Caddell",
"actorLink":"/name/nm4781280/"
},
{
"characterName":"Jafer Flowers",
"killedBy":[
"White Walker"
]
},
{
"characterName":"Jaime Lannister",
"houseName":"Lannister",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjIzMzU1NjM1MF5BMl5BanBnXkFtZTcwMzIxODg4OQ@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjIzMzU1NjM1MF5BMl5BanBnXkFtZTcwMzIxODg4OQ@@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0158527/",
"actorName":"Nikolaj Coster-Waldau",
"actorLink":"/name/nm0182666/",
"nickname":"The Kingslayer",
"kingsguard":true,
"parents":[
"Tywin Lannister"
],
"parentOf":[
"Joffrey Baratheon",
"Myrcella Baratheon",
"Tommen Baratheon"
],
"guardianOf":[
"Aerys II Targaryen",
"Robert Baratheon",
"Joffrey Baratheon"
],
"killed":[
"Aerys II Targaryen",
"Jory Cassel",
"Alton Lannister",
"Torrhen Karstark",
"Olenna Tyrell",
"Euron Greyjoy"
],
"siblings":[
"Cersei Lannister",
"Tyrion Lannister"
],
"killedBy":[
"Roof collapse"
]
},
{
"characterName":"Janos Slynt",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNGUwMzllZGEtZjdkZi00NTgwLTgxY2UtODFhZjZlZDNmN2ZkXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_SY100_SX100_AL_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNGUwMzllZGEtZjdkZi00NTgwLTgxY2UtODFhZjZlZDNmN2ZkXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0300651/",
"actorName":"Dominic Carter",
"actorLink":"/name/nm0141582/",
"killed":[
"Barra"
],
"killedBy":[
"Jon Snow"
]
},
{
"characterName":"Jaqen H'ghar",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTA1MjI5MzYwNzNeQTJeQWpwZ15BbWU3MDkxNDcxOTk@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTA1MjI5MzYwNzNeQTJeQWpwZ15BbWU3MDkxNDcxOTk@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0259179/",
"actorName":"Tom Wlaschiha",
"actorLink":"/name/nm0937239/",
"killed":[
"The Tickler",
"Amory Lorch",
"Despondent Man"
]
},
{
"characterName":"Jaqen's Disguise",
"characterLink":"/character/ch0259179/",
"actorName":"Patrick O'Kane",
"actorLink":"/name/nm0641433/"
},
{
"characterName":"Jaremy Rykker",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjg4YjRmMDYtZjcyMS00YjM3LTg4OWQtZTg2MDFiZTJkZDIwXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjg4YjRmMDYtZjcyMS00YjM3LTg4OWQtZTg2MDFiZTJkZDIwXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0305324/",
"actorName":"Jeffrey O'Brien",
"actorLink":"/name/nm4475335/"
},
{
"characterName":"Jeor Mormont",
"houseName":"Mormont",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BODAwODYyNzk0NV5BMl5BanBnXkFtZTcwNDI2NDk4OQ@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BODAwODYyNzk0NV5BMl5BanBnXkFtZTcwNDI2NDk4OQ@@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0251492/",
"actorName":"James Cosmo",
"actorLink":"/name/nm0181920/",
"killedBy":[
"Rast"
],
"parentOf":[
"Jorah Mormont"
]
},
{
"characterName":"Jhiqui",
"characterLink":"/character/ch0305044/",
"actorName":"Sarita Piotrowski",
"actorLink":"/name/nm4424689/"
},
{
"characterName":"Joffrey Baratheon",
"houseName":"Baratheon",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTk1NDg5MTAwMl5BMl5BanBnXkFtZTcwOTIwODg4OQ@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTk1NDg5MTAwMl5BMl5BanBnXkFtZTcwOTIwODg4OQ@@._V1_SY1000_CR0,0,818,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0156278/",
"actorName":"Jack Gleeson",
"actorLink":"/name/nm0322416/",
"parents":[
"Robert Baratheon",
"Cersei Lannister",
"Jaime Lannister"
],
"siblings":[
"Myrcella Baratheon",
"Tommen Baratheon"
],
"marriedEngaged":[
"Sansa Stark",
"Margaery Tyrell"
],
"royal":true,
"killed":[
"Ros"
],
"killedBy":[
"Petyr Baelish",
"Olenna Tyrell"
]
},
{
"characterName":"Jojen Reed",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTg0OTU4MTk4M15BMl5BanBnXkFtZTcwMTE4MTE5OQ@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTg0OTU4MTk4M15BMl5BanBnXkFtZTcwMTE4MTE5OQ@@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0316921/",
"actorName":"Thomas Brodie-Sangster",
"actorLink":"/name/nm1032473/",
"killedBy":[
"Meera Reed"
],
"siblings":[
"Meera Reed"
],
"parents":[
"Howland Reed"
]
},
{
"characterName":"Jon Arryn",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BYmJiMzVjYzEtODA2ZC00NTkwLWI1ZDEtNDUxM2Y1NzcxZjU0XkEyXkFqcGdeQXVyNDUzOTQ5MjY@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BYmJiMzVjYzEtODA2ZC00NTkwLWI1ZDEtNDUxM2Y1NzcxZjU0XkEyXkFqcGdeQXVyNDUzOTQ5MjY@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0251737/",
"actorName":"John Standing",
"actorLink":"/name/nm0822062/",
"guardianOf":[
"Eddard Stark",
"Robert Baratheon"
],
"allies":[
"Robert Baratheon"
],
"killedBy":[
"Lysa Arryn"
]
},
{
"characterName":"Jon Snow",
"houseName":[
"Stark",
"Targaryen"
],
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTkwMjUxMDk2OV5BMl5BanBnXkFtZTcwMzg3MTg4OQ@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTkwMjUxMDk2OV5BMl5BanBnXkFtZTcwMzg3MTg4OQ@@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0155777/",
"actorName":"Kit Harington",
"actorLink":"/name/nm3229685/",
"royal":true,
"parents":[
"Rhaegar Targaryen",
"Lyanna Stark"
],
"guardedBy":[
"Eddard Stark",
"Ghost"
],
"killed":[
"Othor",
"Qhorin Halfhand",
"Orell",
"Karl Tanner",
"Styr",
"Mance Rayder",
"Janos Slynt",
"White Walker",
"Alliser Thorne",
"Othell Yarwyck",
"Bowen Marsh",
"Olly",
"Lyanna Stark",
"Daenerys Targaryen"
],
"killedBy":[
"Alliser Thorne",
"Othell Yarwyck",
"Bowen Marsh",
"Olly"
],
"marriedEngaged":[
"Ygritte"
]
},
{
"characterName":"Jonos Bracken",
"characterLink":"/character/ch0305332/",
"actorName":"Gerry O'Brien",
"actorLink":"/name/nm0639569/"
},
{
"characterName":"Jorah Mormont",
"houseName":"Mormont",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTkzNTcxMDI2NV5BMl5BanBnXkFtZTcwMzgxNzI4OQ@@._V1._CR225,437,407,405._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTkzNTcxMDI2NV5BMl5BanBnXkFtZTcwMzgxNzI4OQ@@._V1._CR225,437,407,405_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0158221/",
"actorName":"Iain Glen",
"actorLink":"/name/nm0322513/",
"killed":[
"Qotho",
"Norvoshi Pit Fighter",
"Meereenese Champion"
],
"serves":[
"Daenerys Targaryen"
],
"parents":[
"Jeor Mormont"
],
"killedBy":[
"Wights"
]
},
{
"characterName":"Jory Cassel",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BZTg3OGE5MDktNmYxOS00YmFiLWFjMDYtMTBkMjlhYWJhZjYzXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BZTg3OGE5MDktNmYxOS00YmFiLWFjMDYtMTBkMjlhYWJhZjYzXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0245400/",
"actorName":"Jamie Sives",
"actorLink":"/name/nm0803397/",
"killedBy":[
"Jaime Lannister"
],
"serves":[
"Eddard Stark"
]
},
{
"characterName":"Joyeuse Erenford",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjA4MTU5NDQzM15BMl5BanBnXkFtZTcwNjQxNDM2OQ@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjA4MTU5NDQzM15BMl5BanBnXkFtZTcwNjQxNDM2OQ@@._V1_SY1000_CR0,0,1503,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0304494/",
"actorName":"Kelly Long",
"actorLink":"/name/nm4958677/",
"killedBy":[
"Catelyn Stark"
],
"marriedEngaged":[
"Walder Frey"
]
},
{
"characterName":"Karl Tanner",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNDEwZGVlODEtM2VhNC00ZjJmLTlmMjAtNzBlNTdmOTcwZGY2XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNDEwZGVlODEtM2VhNC00ZjJmLTlmMjAtNzBlNTdmOTcwZGY2XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0396528/",
"actorName":"Burn Gorman",
"actorLink":"/name/nm1218607/",
"killed":[
"Craster"
],
"killedBy":[
"Jon Snow"
]
},
{
"characterName":"Karsi",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjcxZWVjZTMtZTBhOS00ZjM5LTkxOTctNzdkMmU2ZTIzYzU5XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjcxZWVjZTMtZTBhOS00ZjM5LTkxOTctNzdkMmU2ZTIzYzU5XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0512707/",
"actorName":"Birgitte Hjort Sørensen",
"actorLink":"/name/nm2171898/",
"killedBy":[
"Pack of Wights"
],
"parentOf":[
"Johnna",
"Willa"
]
},
{
"characterName":"Kayla",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BZmJhNmU5NGItMmUwNC00NDgxLThlYWMtMzc0NTQ4YmZiMDIxXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BZmJhNmU5NGItMmUwNC00NDgxLThlYWMtMzc0NTQ4YmZiMDIxXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_SY1000_CR0,0,1718,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0431526/",
"actorName":"Pixie Le Knot",
"actorLink":"/name/nm4768858/"
},
{
"characterName":"Kegs",
"characterLink":"/character/ch0305327/",
"actorName":"Tim Landers",
"actorLink":"/name/nm2461009/",
"killedBy":[
"Wildling"
]
},
{
"characterName":"Kevan Lannister",
"houseName":"Lannister",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjZkMzliOWYtODIwNS00ZTU2LWIxNTAtYjFlNTA1YjdhNzc4XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjZkMzliOWYtODIwNS00ZTU2LWIxNTAtYjFlNTA1YjdhNzc4XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0305013/",
"actorName":"Ian Gelder",
"actorLink":"/name/nm0312245/",
"killedBy":[
"Cersei Lannister"
],
"siblings":[
"Tywin Lannister"
],
"parentOf":[
"Lancel Lannister",
"Martyn Lannister",
"Willem Lannister"
]
},
{
"characterName":"Khal Drogo",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTQzMTE2MjczM15BMl5BanBnXkFtZTcwMDA5NDk4OQ@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTQzMTE2MjczM15BMl5BanBnXkFtZTcwMDA5NDk4OQ@@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0171388/",
"actorName":"Jason Momoa",
"actorLink":"/name/nm0597388/",
"killedBy":[
"Daenerys Targaryen"
],
"killed":[
"Viserys Targaryen",
"Mago"
],
"marriedEngaged":[
"Daenerys Targaryen"
],
"parentOf":[
"Rhaego"
]
},
{
"characterName":"Khal Moro",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BN2ZkODIwY2MtNzViYS00NDEwLWE2ZjItZDFiMzg1MWVjMzQwXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BN2ZkODIwY2MtNzViYS00NDEwLWE2ZjItZDFiMzg1MWVjMzQwXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0538748/",
"actorName":"Joseph Naufahu",
"actorLink":"/name/nm0622533/",
"killedBy":[
"Daenerys Targaryen"
]
},
{
"characterName":"Khal Rhalko",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BYTFkMWRiMDItN2Q2Ny00N2VlLWIxMzYtZDMwODkwNDE4ZTYyXkEyXkFqcGdeQXVyMTk0NzA0Njg@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BYTFkMWRiMDItN2Q2Ny00N2VlLWIxMzYtZDMwODkwNDE4ZTYyXkEyXkFqcGdeQXVyMTk0NzA0Njg@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0535371/",
"actorName":"Andrei Claude",
"actorLink":"/name/nm3040811/",
"killedBy":[
"Daenerys Targaryen"
]
},
{
"characterName":"King Joffrey Baratheon Dwarf",
"characterLink":"/character/ch0156278/",
"actorName":"Raymond Griffiths",
"actorLink":"/name/nm0341739/"
},
{
"characterName":"King Renly Baratheon Dwarf",
"characterLink":"/character/ch0246253/",
"actorName":"Dean Whatton",
"actorLink":"/name/nm2482781/"
},
{
"characterName":"King Robb Stark Dwarf",
"characterLink":"/character/ch0158596/",
"actorName":"George Appleby",
"actorLink":"/name/nm3338062/"
},
{
"characterName":"King Stannis Baratheon Dwarf",
"characterLink":"/character/ch0250897/",
"actorName":"Maxwell Laird",
"actorLink":"/name/nm3453345/"
},
{
"characterName":"King's Landing Rioter #1",
"characterLink":"/character/ch0348391/",
"actorName":"Reg Wayment",
"actorLink":"/name/nm1168404/",
"killedBy":[
"Sandor Clegane"
]
},
{
"characterName":"King's Landing Rioter #2",
"characterLink":"/character/ch0348391/",
"actorName":"Marko Juraga",
"actorLink":"/name/nm0432837/",
"killedBy":[
"Sandor Clegane"
]
},
{
"characterName":"King's Landing Rioter #3",
"characterLink":"/character/ch0348391/",
"actorName":"Rea Separovic",
"actorLink":"/name/nm5037688/",
"killedBy":[
"Sandor Clegane"
]
},
{
"characterName":"Kinvara",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BZGNkYWZlZmYtM2Y4Yi00YmJjLTk1OTktNDc0YmMxODY5ZTI2XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BZGNkYWZlZmYtM2Y4Yi00YmJjLTk1OTktNDc0YmMxODY5ZTI2XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0540065/",
"actorName":"Ania Bukstein",
"actorLink":"/name/nm0119804/"
},
{
"characterName":"Kitty Frey",
"houseName":"Frey",
"characterLink":"/character/ch0576869/",
"actorName":"Lucy Hayes",
"actorLink":"/name/nm8314450/",
"marriedEngaged":[
"Walder Frey"
]
},
{
"characterName":"Knight of House Frey",
"characterLink":"/character/ch0305317/",
"actorName":"Patrick Ryan",
"actorLink":"/name/nm3122423/"
},
{
"characterName":"Knight of House Lynderly",
"characterLink":"/character/ch0305322/",
"actorName":"Paddy Rocks",
"actorLink":"/name/nm0734304/"
},
{
"characterName":"Kovarro",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BZjRmMzgyY2QtMzNmYy00NmRhLWIxNzItOGEwOWU2MzA5YjUwXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BZjRmMzgyY2QtMzNmYy00NmRhLWIxNzItOGEwOWU2MzA5YjUwXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0304969/",
"actorName":"Steven Cole",
"actorLink":"/name/nm0170799/"
},
{
"characterName":"Kraznys mo Nakloz",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMWIzZGY0NWUtMmM1OC00NDYzLTkxMjYtM2I1MGM5MTkzODMwXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMWIzZGY0NWUtMmM1OC00NDYzLTkxMjYtM2I1MGM5MTkzODMwXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0339503/",
"actorName":"Dan Hildebrand",
"actorLink":"/name/nm0383835/",
"killedBy":[
"Drogon"
]
},
{
"characterName":"Kurleket",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMmY3NWI0YTItNWFkZi00MTVlLWIyNDQtN2MwYjY0ZjhhOTdlXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMmY3NWI0YTItNWFkZi00MTVlLWIyNDQtN2MwYjY0ZjhhOTdlXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0305315/",
"actorName":"Kevin Keenan",
"actorLink":"/name/nm4450657/",
"killedBy":[
"Mountain Clansman"
]
},
{
"characterName":"Lady",
"houseName":"Stark",
"killedBy":[
"Eddard Stark"
],
"siblings":[
"Grey Wind",
"Nymeria",
"Summer",
"Shaggydog",
"Ghost"
],
"guardianOf":[
"Sansa Stark"
]
},
{
"characterName":"Lady Crane",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BZTUyOTFlNjgtYzJjYS00MDY5LWJhMDQtYTJiZThjOTlmNTg3XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BZTUyOTFlNjgtYzJjYS00MDY5LWJhMDQtYTJiZThjOTlmNTg3XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0541190/",
"actorName":"Essie Davis",
"actorLink":"/name/nm0204583/",
"killedBy":[
"The Waif"
]
},
{
"characterName":"Lancel Lannister",
"houseName":"Lannister",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjI0MTQ5MzEzNV5BMl5BanBnXkFtZTgwNTQ4MDA2NTE@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjI0MTQ5MzEzNV5BMl5BanBnXkFtZTgwNTQ4MDA2NTE@._V1_SY1000_CR0,0,1503,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0376927/",
"actorName":"Eugene Simon",
"actorLink":"/name/nm1638294/",
"killedBy":[
"Cersei Lannister"
],
"parents":[
"Kevan Lannister"
],
"siblings":[
"Martyn Lannister",
"Willem Lannister"
]
},
{
"characterName":"Lannister Captain",
"characterLink":"/character/ch0305308/",
"actorName":"Aiden Condron",
"actorLink":"/name/nm0174449/"
},
{
"characterName":"Lannister Captain",
"characterLink":"/character/ch0305308/",
"actorName":"Richard Laing",
"actorLink":"/name/nm0481924/"
},
{
"characterName":"Lannister Guardsman",
"characterLink":"/character/ch0305047/",
"actorName":"Conor Delaney",
"actorLink":"/name/nm1406364/"
},
{
"characterName":"Lannister Messenger",
"characterLink":"/character/ch0379228/",
"actorName":"Simon Stewart",
"actorLink":"/name/nm4492930/"
},
{
"characterName":"Lannister Scout",
"characterLink":"/character/ch0379230/",
"actorName":"Chris Gallagher",
"actorLink":"/name/nm3292422/"
},
{
"characterName":"Lead Dornish Guard",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTYwMzM5ODM3OV5BMl5BanBnXkFtZTgwMjU1ODg2NTE@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTYwMzM5ODM3OV5BMl5BanBnXkFtZTgwMjU1ODg2NTE@._V1_SX865_CR0,0,865,999_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0539716/",
"actorName":"Christian Vit",
"actorLink":"/name/nm5908524/",
"killedBy":[
"Bronn"
]
},
{
"characterName":"Leaf",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BYTJjNGJhYmYtNGViMy00NTg3LWI0M2YtNmM3OGI3NzA3MGVjXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BYTJjNGJhYmYtNGViMy00NTg3LWI0M2YtNmM3OGI3NzA3MGVjXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0467999/",
"actors":[
{
"actorName":"Kae Alexander",
"actorLink":"/name/nm5221696/",
"seasonsActive":[
6
]
},
{
"actorName":"Octavia Selena Alexandru",
"actorLink":"/name/nm3238466/",
"seasonsActive":[
4
]
}
],
"killedBy":[
"Wights"
]
},
{
"characterName":"Lem Lemoncloak",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BZWYxOGUwODAtZmY0MS00OTFkLWI0YTUtZTkxNjI1ZjE1YmJhXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BZWYxOGUwODAtZmY0MS00OTFkLWI0YTUtZTkxNjI1ZjE1YmJhXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0542106/",
"actorName":"Jóhannes Haukur Jóhannesson",
"actorLink":"/name/nm1778512/",
"killed":[
"Brother Ray"
],
"killedBy":[
"Sandor Clegane"
]
},
{
"characterName":"Leo Lefford",
"characterLink":"/character/ch0305040/",
"actorName":"Vinnie McCabe",
"actorLink":"/name/nm0564516/"
},
{
"characterName":"Lhara",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTBjZDY4M2YtOWU1ZC00NTA2LWI4ODItYWZjYjlhMWY5NDhmL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTBjZDY4M2YtOWU1ZC00NTA2LWI4ODItYWZjYjlhMWY5NDhmL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0476558/",
"actorName":"Sarine Sofair",
"actorLink":"/name/nm3330066/"
},
{
"characterName":"Little Bird",
"characterLink":"/character/ch0305326/",
"actorName":"Samuel Paul Small",
"actorLink":"/name/nm6537691/"
},
{
"characterName":"Little Bird",
"characterLink":"/character/ch0305326/",
"actorName":"Tristan Mercieca",
"actorLink":"/name/nm4475204/"
},
{
"characterName":"Little Bird #3",
"characterLink":"/character/ch0305326/",
"actorName":"Michael Nevin",
"actorLink":"/name/nm8127150/"
},
{
"characterName":"Little Bird #4",
"characterLink":"/character/ch0305326/",
"actorName":"Jesse Magee",
"actorLink":"/name/nm8127151/"
},
{
"characterName":"Little Bird #5",
"characterLink":"/character/ch0305326/",
"actorName":"Iona Clarke",
"actorLink":"/name/nm8133415/"
},
{
"characterName":"Little Bird #6",
"characterLink":"/character/ch0305326/",
"actorName":"Lucy Gallagher",
"actorLink":"/name/nm8127152/"
},
{
"characterName":"Little Bird #7",
"characterLink":"/character/ch0305326/",
"actorName":"Fionn Kernan",
"actorLink":"/name/nm6462692/"
},
{
"characterName":"Loboda",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMDU5NzIxYzQtNDExMi00YTljLThiNjItMWIxNDEwZTJhNjZkXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMDU5NzIxYzQtNDExMi00YTljLThiNjItMWIxNDEwZTJhNjZkXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0511931/",
"actorName":"Zachary Baharov",
"actorLink":"/name/nm1707712/",
"killedBy":[
"White Walker"
]
},
{
"characterName":"Locke",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BOTg1MDM2ODE0MF5BMl5BanBnXkFtZTcwNzM4MzA0OQ@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BOTg1MDM2ODE0MF5BMl5BanBnXkFtZTcwNzM4MzA0OQ@@._V1_SY1000_CR0,0,665,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0045904/",
"actorName":"Noah Taylor",
"actorLink":"/name/nm0852965/",
"killedBy":[
"Hodor"
]
},
{
"characterName":"Lollys Stokeworth",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BODQ5MTY2MjAtZmM4NC00OGZmLWIyYjEtYTNlOGQxMzg2NzgxXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BODQ5MTY2MjAtZmM4NC00OGZmLWIyYjEtYTNlOGQxMzg2NzgxXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0511247/",
"actorName":"Elizabeth Cadwallader",
"actorLink":"/name/nm5502252/",
"marriedEngaged":[
"Bronn"
]
},
{
"characterName":"Lommy Greenhands",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTg2MWUxMzYtMTAxNy00M2MzLTk5N2QtOTY1ZTE1ZGE2OTU4XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTg2MWUxMzYtMTAxNy00M2MzLTk5N2QtOTY1ZTE1ZGE2OTU4XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0257030/",
"actorName":"Eros Vlahos",
"actorLink":"/name/nm2869309/",
"killedBy":[
"Polliver"
]
},
{
"characterName":"Loras Tyrell",
"houseName":"Tyrell",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNzcwNDAxZGMtODU1Mi00YzA2LWJhMzYtN2FjZjg2YWZlMTQ4XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNzcwNDAxZGMtODU1Mi00YzA2LWJhMzYtN2FjZjg2YWZlMTQ4XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0231428/",
"actorName":"Finn Jones",
"actorLink":"/name/nm3645691/",
"killedBy":[
"Cersei Lannister"
],
"siblings":[
"Margaery Tyrell"
],
"parents":[
"Mace Tyrell"
]
},
{
"characterName":"Lord Galbart Glover",
"characterLink":"/character/ch0305041/",
"actorName":"Mark Coney",
"actorLink":"/name/nm5651524/"
},
{
"characterName":"Lord Portan",
"characterLink":"/character/ch0305334/",
"actorName":"Gordon Fulton",
"actorLink":"/name/nm1101680/"
},
{
"characterName":"Lord Varys",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTkzNDk2MjczM15BMl5BanBnXkFtZTcwODk0ODg4OQ@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTkzNDk2MjczM15BMl5BanBnXkFtZTcwODk0ODg4OQ@@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0249636/",
"actorName":"Conleth Hill",
"actorLink":"/name/nm0384152/",
"killedBy":[
"Daenerys Targaryen"
]
},
{
"characterName":"Lordsport Dockhand",
"characterLink":"/character/ch0379224/",
"actorName":"Jer O'Leary",
"actorLink":"/name/nm0641596/"
},
{
"characterName":"Lothar Frey",
"houseName":"Frey",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMDc0NDA3YmYtZTNjYi00ZDExLWE2NTUtNzk5NjI3MGI3NzM0XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMDc0NDA3YmYtZTNjYi00ZDExLWE2NTUtNzk5NjI3MGI3NzM0XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0384471/",
"actors":[
{
"actorName":"Daniel Tuite",
"actorLink":"/name/nm1264590/",
"seasonsActive":[
6
]
},
{
"actorName":"Tom Brooke",
"actorLink":"/name/nm1623508/",
"seasonsActive":[
3
]
}
],
"killed":[
"Talisa Maegyr"
],
"killedBy":[
"Arya Stark"
],
"parents":[
"Walder Frey"
]
},
{
"characterName":"Loyal Night's Watchman #1",
"characterLink":"/character/ch0509452/",
"actorName":"Steve Cash",
"actorLink":"/name/nm3524836/"
},
{
"characterName":"Loyal Night's Watchman #2",
"characterLink":"/character/ch0509452/",
"actorName":"Robert Fawsitt",
"actorLink":"/name/nm6342915/"
},
{
"characterName":"Lyanna Mormont",
"houseName":"Mormont",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BOTY3MWNmYjAtZjZhYi00M2IzLWJjNDMtMjUzZmU3NTYyYWUxXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BOTY3MWNmYjAtZjZhYi00M2IzLWJjNDMtMjUzZmU3NTYyYWUxXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0541884/",
"actorName":"Bella Ramsey",
"actorLink":"/name/nm8165602/",
"killedBy":[
"Wun Wun"
],
"killed":[
"Wun Wun"
]
},
{
"characterName":"Lyanna Stark",
"houseName":"Stark",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTE5NTczY2QtNmQxYS00NTAwLWE2ZTAtYzc1MTkyZGU5MzRkL2ltYWdlL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTE5NTczY2QtNmQxYS00NTAwLWE2ZTAtYzc1MTkyZGU5MzRkL2ltYWdlL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0543804/",
"actorName":"Aisling Franciosi",
"actorLink":"/name/nm4957233/",
"parents":[
"Rickard Stark"
],
"siblings":[
"Brandon Stark",
"Benjen Stark",
"Eddard Stark"
],
"marriedEngaged":[
"Robert Baratheon",
"Rhaegar Targaryen"
],
"abductedBy":[
"Rhaegar Targaryen"
],
"parentOf":[
"Jon Snow"
],
"killedBy":[
"Jon Snow"
]
},
{
"characterName":"Lysa Arryn",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMmNlYTYzOTYtOTg1ZC00YzdlLTliNTgtZDhjMTY1MGViZTA5XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMmNlYTYzOTYtOTg1ZC00YzdlLTliNTgtZDhjMTY1MGViZTA5XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0251736/",
"actorName":"Kate Dickie",
"actorLink":"/name/nm0225483/",
"houseName":[
"Arryn",
"Tully"
],
"killed":[
"Jon Arryn"
],
"killedBy":[
"Petyr Baelish"
],
"marriedEngaged":[
"Petyr Baelish"
],
"parents":[
"Hoster Tully"
],
"siblings":[
"Catelyn Tully",
"Edmure Tully"
]
},
{
"characterName":"Mace Tyrell",
"houseName":"Tyrell",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNTcyZWFjZjItYmI4NS00ZDE2LTg4Y2YtYWJkYWI5MWJlNWFjXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNTcyZWFjZjItYmI4NS00ZDE2LTg4Y2YtYWJkYWI5MWJlNWFjXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0384328/",
"actorName":"Roger Ashton-Griffiths",
"actorLink":"/name/nm0004355/",
"killedBy":[
"Cersei Lannister"
],
"parentOf":[
"Margaery Tyrell",
"Loras Tyrell"
]
},
{
"characterName":"Maester Aemon",
"houseName":"Targaryen",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjI4NDY4MzI5NV5BMl5BanBnXkFtZTcwMTk0ODg5NA@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjI4NDY4MzI5NV5BMl5BanBnXkFtZTcwMTk0ODg5NA@@._V1_SX1500_CR0,0,1500,999_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0246936/",
"actorName":"Peter Vaughan",
"actorLink":"/name/nm0891092/",
"killedBy":[
"Old Age"
]
},
{
"characterName":"Maester Cressen",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BYjFmNDZjM2YtMGRkMy00NWM2LThjNWUtYzFkZGRjMjk0YWZlXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BYjFmNDZjM2YtMGRkMy00NWM2LThjNWUtYzFkZGRjMjk0YWZlXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0255280/",
"actorName":"Oliver Ford Davies",
"actorLink":"/name/nm0203882/",
"killedBy":[
"Maester Cressen"
],
"killed":[
"Maester Cressen"
]
},
{
"characterName":"Maester Luwin",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BYjk0MmZiNmUtMTljMy00MmY1LTg1ODgtY2FkMjczMjI4ZWQzXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BYjk0MmZiNmUtMTljMy00MmY1LTg1ODgtY2FkMjczMjI4ZWQzXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0171393/",
"actorName":"Donald Sumpter",
"actorLink":"/name/nm0838910/",
"killedBy":[
"Osha"
]
},
{
"characterName":"Maester Wolkan",
"characterLink":"/character/ch0550545/",
"actorName":"Richard Rycroft",
"actorLink":"/name/nm1483416/"
},
{
"characterName":"Mag the Mighty",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMDI5NjYzMDMtMmNkOC00MDA4LWI1OTctN2EzYzQ2ZmNiZWYwXkEyXkFqcGdeQXVyNDUzOTQ5MjY@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMDI5NjYzMDMtMmNkOC00MDA4LWI1OTctN2EzYzQ2ZmNiZWYwXkEyXkFqcGdeQXVyNDUzOTQ5MjY@._V1_SY1000_SX1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0510933/",
"actorName":"Neil Fingleton",
"actorLink":"/name/nm2807170/",
"killedBy":[
"Grenn",
"Donnel Hill",
"Cooper"
],
"killed":[
"Grenn",
"Donnel Hill",
"Cooper"
]
},
{
"characterName":"Maggy",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BZmQ4ZTIyNjYtZWZlZS00MTVjLTgxZTEtMWYyM2RhMzcwYzc4XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BZmQ4ZTIyNjYtZWZlZS00MTVjLTgxZTEtMWYyM2RhMzcwYzc4XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0334882/",
"actorName":"Jodhi May",
"actorLink":"/name/nm0562003/"
},
{
"characterName":"Mago",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNjdmM2ZlMTQtOGRlMy00NzAyLWE0MWYtM2JiMjNlNjA3MDU2XkEyXkFqcGdeQXVyMjg2MTMyNTM@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNjdmM2ZlMTQtOGRlMy00NzAyLWE0MWYtM2JiMjNlNjA3MDU2XkEyXkFqcGdeQXVyMjg2MTMyNTM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0379227/",
"actorName":"Ivailo Dimitrov",
"actorLink":"/name/nm2162079/",
"killedBy":[
"Khal Drogo"
]
},
{
"characterName":"Male Prostitute",
"characterLink":"/character/ch0441614/",
"actorName":"Dennis Stokes",
"actorLink":"/name/nm4982614/"
},
{
"characterName":"Malko",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BZmUwYTA2YjUtZWU5Zi00OTY1LTlhYjMtOGRhMDZlNTEyOTEzXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BZmUwYTA2YjUtZWU5Zi00OTY1LTlhYjMtOGRhMDZlNTEyOTEzXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0519184/",
"actorName":"Adewale Akinnuoye-Agbaje",
"actorLink":"/name/nm0015382/"
},
{
"characterName":"Mance Rayder",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTU3NzQyNjAwNF5BMl5BanBnXkFtZTcwODcyMTEwOQ@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTU3NzQyNjAwNF5BMl5BanBnXkFtZTcwODcyMTEwOQ@@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0335039/",
"actorName":"Ciarán Hinds",
"actorLink":"/name/nm0001354/",
"killedBy":[
"Melisandre",
"Jon Snow"
]
},
{
"characterName":"Mandon Moore",
"characterLink":"/character/ch0306220/",
"actorName":"James Doran",
"actorLink":"/name/nm0243696/",
"kingsguard":true,
"killedBy":[
"Podrick Payne"
]
},
{
"characterName":"Manservant",
"characterLink":"/character/ch0525536/",
"actorName":"Conor Watters",
"actorLink":"/name/nm6442298/"
},
{
"characterName":"Marei",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BYTZkM2M5OWItNjQ1NC00MDcyLWIwYjItODBhZmI5NWYxMDVlL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BYTZkM2M5OWItNjQ1NC00MDcyLWIwYjItODBhZmI5NWYxMDVlL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0431527/",
"actorName":"Josephine Gillan",
"actorLink":"/name/nm4982706/"
},
{
"characterName":"Margaery Tyrell",
"houseName":"Tyrell",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTkzODQ1MDg3NV5BMl5BanBnXkFtZTcwODA4NDk4OQ@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTkzODQ1MDg3NV5BMl5BanBnXkFtZTcwODA4NDk4OQ@@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0251974/",
"actorName":"Natalie Dormer",
"actorLink":"/name/nm1754059/",
"marriedEngaged":[
"Renly Baratheon",
"Joffrey Baratheon",
"Tommen Baratheon"
],
"killedBy":[
"Cersei Lannister"
],
"siblings":[
"Loras Tyrell"
],
"parents":[
"Mace Tyrell"
]
},
{
"characterName":"Margaery's Handmaiden",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTk4NjcwMzAzN15BMl5BanBnXkFtZTcwNzgxNTcyOQ@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTk4NjcwMzAzN15BMl5BanBnXkFtZTcwNzgxNTcyOQ@@._V1_SX1500_CR0,0,1500,999_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0270368/",
"actorName":"Aisling Jarrett-Gavin",
"actorLink":"/name/nm2983094/"
},
{
"characterName":"Marillion",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNDVlZmU0NmYtOGM1MS00N2E0LTgxYTYtNTBhZDk1ZTM4M2ViXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNDVlZmU0NmYtOGM1MS00N2E0LTgxYTYtNTBhZDk1ZTM4M2ViXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0305001/",
"actorName":"Emun Elliott",
"actorLink":"/name/nm2047170/"
},
{
"characterName":"Martyn Lannister",
"houseName":"Lannister",
"characterLink":"/character/ch0395355/",
"actorName":"Dean-Charles Chapman",
"actorLink":"/name/nm2835616/",
"killedBy":[
"Rickard Karstark"
],
"parents":[
"Kevan Lannister"
],
"siblings":[
"Lancel Lannister",
"Willem Lannister"
]
},
{
"characterName":"Masha Heddle",
"characterLink":"/character/ch0305314/",
"actorName":"Susie Kelly",
"actorLink":"/name/nm3126053/"
},
{
"characterName":"Matthos Seaworth",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTBlYmZlMGEtMzg5Yy00OGFjLWE3Y2MtNjc2NTViN2ExNzM3XkEyXkFqcGdeQXVyMjg2MTMyNTM@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTBlYmZlMGEtMzg5Yy00OGFjLWE3Y2MtNjc2NTViN2ExNzM3XkEyXkFqcGdeQXVyMjg2MTMyNTM@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0305029/",
"actorName":"Kerr Logan",
"actorLink":"/name/nm4523680/",
"killedBy":[
"Bronn"
],
"parents":[
"Davos Seaworth"
]
},
{
"characterName":"Meera Reed",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTQyOTQwNjI5OF5BMl5BanBnXkFtZTcwOTcyMTEwOQ@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTQyOTQwNjI5OF5BMl5BanBnXkFtZTcwOTcyMTEwOQ@@._V1_SY1000_CR0,0,665,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0316928/",
"actorName":"Ellie Kendrick",
"actorLink":"/name/nm1697771/",
"killed":[
"Jojen Reed",
"White Walker"
],
"parents":[
"Howland Reed"
]
},
{
"characterName":"Meereen Slave Master",
"characterLink":"/character/ch0525536/",
"actorName":"Laurence Doherty",
"actorLink":"/name/nm2911170/"
},
{
"characterName":"Melessa Tarly",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BN2U0YmU1Y2EtNTNkOS00MzIxLWI3OTgtNjUwNGY4YTNiNWJlXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BN2U0YmU1Y2EtNTNkOS00MzIxLWI3OTgtNjUwNGY4YTNiNWJlXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0541191/",
"actorName":"Samantha Spiro",
"actorLink":"/name/nm0819087/",
"marriedEngaged":[
"Randyll Tarly"
],
"parentOf":[
"Dickon Tarly",
"Samwell Tarly",
"Talla Tarly"
]
},
{
"characterName":"Melisandre",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTk0MjI5NjQ2OV5BMl5BanBnXkFtZTcwODI4NDk4OQ@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTk0MjI5NjQ2OV5BMl5BanBnXkFtZTcwODI4NDk4OQ@@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0287523/",
"actorName":"Carice van Houten",
"actorLink":"/name/nm0396924/",
"killed":[
"Renly Baratheon",
"Axell Florent",
"Mance Rayder",
"Shireen Baratheon"
],
"killedBy":[
"Old Age"
]
},
{
"characterName":"Merchant Captain",
"characterLink":"/character/ch0531846/",
"actorName":"Gary Pillai",
"actorLink":"/name/nm0997747/",
"killedBy":[
"Obara Sand"
]
},
{
"characterName":"Mero",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BZmUzODdkZTQtOTAxZC00MjI5LWFmZjctZDYyYTVlNzMxMjdiXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BZmUzODdkZTQtOTAxZC00MjI5LWFmZjctZDYyYTVlNzMxMjdiXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0123670/",
"actorName":"Mark Killeen",
"actorLink":"/name/nm2075330/",
"killedBy":[
"Daario Naharis"
]
},
{
"characterName":"Meryn Trant",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNTVjYTRhZWMtM2QwOC00MmYyLTk3ZjAtYmI1ZTlhNmQ3NzE0XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNTVjYTRhZWMtM2QwOC00MmYyLTk3ZjAtYmI1ZTlhNmQ3NzE0XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0246933/",
"actorName":"Ian Beattie",
"actorLink":"/name/nm0064155/",
"killed":[
"Syrio Forel"
],
"killedBy":[
"Arya Stark"
]
},
{
"characterName":"Mhaegen",
"characterLink":"/character/ch0305038/",
"actorName":"Antonia Christophers",
"actorLink":"/name/nm4460936/"
},
{
"characterName":"Mikken",
"characterLink":"/character/ch0348528/",
"actorName":"Boyd Rankin",
"actorLink":"/name/nm4595425/"
},
{
"characterName":"Mirelle",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMDFlYzUxNTktYjRiOC00NmM1LTg1OTYtOWMzZTlmOGI0MWE4XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMDFlYzUxNTktYjRiOC00NmM1LTg1OTYtOWMzZTlmOGI0MWE4XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0323607/",
"actorName":"Elisa Lasowski",
"actorLink":"/name/nm2489799/"
},
{
"characterName":"Mirri Maz Duur",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNDNiMzM4ZTAtZDhkMy00OTI3LTkxNzgtMTVjNmU5YTEyYTVjXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNDNiMzM4ZTAtZDhkMy00OTI3LTkxNzgtMTVjNmU5YTEyYTVjXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0305011/",
"actorName":"Mia Soteriou",
"actorLink":"/name/nm0815420/",
"killedBy":[
"Daenerys Targaryen"
],
"killed":[
"Rhaego"
]
},
{
"characterName":"Missandei",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNTE5OTI0OTA0OV5BMl5BanBnXkFtZTcwODczOTAzOQ@@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BNTE5OTI0OTA0OV5BMl5BanBnXkFtZTcwODczOTAzOQ@@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0316923/",
"actorName":"Nathalie Emmanuel",
"actorLink":"/name/nm2812026/",
"serves":[
"Daenerys Targaryen"
],
"killedBy":[
"Gregor Clegane"
]
},
{
"characterName":"Mord",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BOGIzMmRlOWEtMjUwYy00OGM1LTkwNDEtZTlmODNkMWY4MWU3XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BOGIzMmRlOWEtMjUwYy00OGM1LTkwNDEtZTlmODNkMWY4MWU3XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0229099/",
"actorName":"Ciaran Bermingham",
"actorLink":"/name/nm2197118/"
},
{
"characterName":"Mossador",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMGYxZjVkOGEtMWI0NS00ODc3LTlkMzUtMGFkNzJlMDc1MGY4XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMGYxZjVkOGEtMWI0NS00ODc3LTlkMzUtMGFkNzJlMDc1MGY4XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0508053/",
"actorName":"Reece Noi",
"actorLink":"/name/nm0634139/",
"killedBy":[
"Daario Naharis"
],
"killed":[
"Son of the Harpy"
]
},
{
"characterName":"Musician #1",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BODA5NjA3ODY1NF5BMl5BanBnXkFtZTgwNzA5ODY2MTE@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BODA5NjA3ODY1NF5BMl5BanBnXkFtZTgwNzA5ODY2MTE@._V1_SY1000_CR0,0,1502,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0542919/",
"actorName":"Nanna Bryndís Hilmarsdóttir",
"actorLink":"/name/nm5652293/"
},
{
"characterName":"Musician #1",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BODA5NjA3ODY1NF5BMl5BanBnXkFtZTgwNzA5ODY2MTE@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BODA5NjA3ODY1NF5BMl5BanBnXkFtZTgwNzA5ODY2MTE@._V1_SY1000_CR0,0,1502,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0542919/",
"actorName":"Jon Thor Birgisson",
"actorLink":"/name/nm1743706/"
},
{
"characterName":"Musician #2",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BODA5NjA3ODY1NF5BMl5BanBnXkFtZTgwNzA5ODY2MTE@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BODA5NjA3ODY1NF5BMl5BanBnXkFtZTgwNzA5ODY2MTE@._V1_SY1000_CR0,0,1502,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0542919/",
"actorName":"Ragnar Þórhallsson",
"actorLink":"/name/nm5652121/"
},
{
"characterName":"Musician #2",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BODA5NjA3ODY1NF5BMl5BanBnXkFtZTgwNzA5ODY2MTE@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BODA5NjA3ODY1NF5BMl5BanBnXkFtZTgwNzA5ODY2MTE@._V1_SY1000_CR0,0,1502,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0542919/",
"actorName":"Orri P. Dyrason",
"actorLink":"/name/nm1743714/"
},
{
"characterName":"Musician #3",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BODA5NjA3ODY1NF5BMl5BanBnXkFtZTgwNzA5ODY2MTE@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BODA5NjA3ODY1NF5BMl5BanBnXkFtZTgwNzA5ODY2MTE@._V1_SY1000_CR0,0,1502,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0542919/",
"actorName":"Georg Holm",
"actorLink":"/name/nm1743730/"
},
{
"characterName":"Musician #3",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BODA5NjA3ODY1NF5BMl5BanBnXkFtZTgwNzA5ODY2MTE@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BODA5NjA3ODY1NF5BMl5BanBnXkFtZTgwNzA5ODY2MTE@._V1_SY1000_CR0,0,1502,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0542919/",
"actorName":"Arnar Rosenkranz Hilmarsson",
"actorLink":"/name/nm8158202/"
},
{
"characterName":"Musician #4",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BODA5NjA3ODY1NF5BMl5BanBnXkFtZTgwNzA5ODY2MTE@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BODA5NjA3ODY1NF5BMl5BanBnXkFtZTgwNzA5ODY2MTE@._V1_SY1000_CR0,0,1502,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0542919/",
"actorName":"Brynjar Leifsson",
"actorLink":"/name/nm8158203/"
},
{
"characterName":"Musician #5",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BODA5NjA3ODY1NF5BMl5BanBnXkFtZTgwNzA5ODY2MTE@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BODA5NjA3ODY1NF5BMl5BanBnXkFtZTgwNzA5ODY2MTE@._V1_SY1000_CR0,0,1502,1000_AL_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0542919/",
"actorName":"Kristján Kristjánsson",
"actorLink":"/name/nm1944894/"
},
{
"characterName":"Mycah",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMmE5NjdjMzktZTYwNy00MzdhLWI2MjktNTUwNjA4OTA4MTAxXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMmE5NjdjMzktZTYwNy00MzdhLWI2MjktNTUwNjA4OTA4MTAxXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0305045/",
"actorName":"Rhodri Hosking",
"actorLink":"/name/nm4430905/",
"killedBy":[
"Sandor Clegane"
]
},
{
"characterName":"Myranda",
"characterImageThumb":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BYmJjYTdiNjgtM2JmMC00ZmUxLWE1MzMtZWRiMzcwODZmNDE2XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1._SX100_SY140_.jpg",
"characterImageFull":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BYmJjYTdiNjgtM2JmMC00ZmUxLWE1MzMtZWRiMzcwODZmNDE2XkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_.jpg",
"characterLink":"/character/ch0316926/",
"actorName":"Charlotte Hope",
"actorLink":"/name/nm3745