qgis plugin pro načtení aktuálních dopravních informací
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
screenshots
.gitignore
LICENCE
Makefile
README.md
__init__.py
doprInfo.py
doprInfo_dialog.py
doprInfo_dialog_base.ui
doprInfo_fce.py
icon.png
metadata.txt
pb_tool.cfg
plugin_upload.py
pylintrc
resources.pyc
resources.qrc

README.md

doprInfo

Plugin do Qgis, který slouží k načtení a zobrazení aktuálních informací o dopravě

Začátek a konec dopravního omezení je vyznačen pomocí multipointu.

Kromě geometrie jsou načteny popisné informace (textový popis, popis lokality), kódy TMC událostí.

Pluginem je možné načítat uložené soubory, případně načíst data přímo přes sít. Taktéž je možné aktualizovat existující vrstvu.

Instalace

Plugin stáhněte přímo do adresáře s pluginy QGIS.

Linux:

cd ~/.qgis2/python/plugins
git clone https://github.com/jeleniste/doprInfo.git

Windows:

cd C:\Documents and Settings\(user)\.qgis2\python\plugins\
git clone https://github.com/jeleniste/doprInfo.git

Pokud nemáte git a nic vám to neříkám, prostě stáhněte ZIP archiv projektu a rozbalte do zmíněných adresářů.

Zásuvný modul musíte ještě povolit ve správci pluginů v QGISu v menu Zásuvné moduly -> Spravovat a instalovat zásuvné moduly a v dialogu najít Dopravni info a povolit, viz obrázek:

povolit plugin

Závislosti

K fungování je třeba mít v pythonu2 nainstalovaný modul lxml. Na windows je třeba lxml doinstalovat. Postup je stejný jako jako u projektu islh_parser Instalace lxml na windows

Screenshoty

plugin

Hlavní podoba dat v QGISu

nahrané body na podlkladové mapě google roads

Nahrané body na podkladové mapě Google Roads

načtené atributy

Tabulka atributů

popisky

Popisky v mapě

dialog načtení

Dialog načtení dat ze souboru/ze sítě

dialog načtení

OpenStreetMaps jako podkladová mapa