Skip to content
Direct een boodschap toevoegen aan je Albert Heijn boodschappen lijstje met één commando. "Hey Google: boodschap, kaas"
PHP
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LICENSE
README.md
appie.php

README.md

Appie voor je Google Home

Direct een boodschap toevoegen aan je Albert Heijn boodschappen lijstje met één commando. "Hey Google: boodschap, kaas"

Vereisten

 • Openbare webserver
 • PHP 5.6+
 • Schrijfrechten voor de webserver op de directory waar het bestand in staat.

Installatie

Zorg ervoor dat je appie.php op een bereikbare plaats op het internet zet. Pas ook in het bestand nog de gegevens aan van je account, dat doe je op de regels 13 en 14.

Roep het bestand na installatie éénmalig aan zelf aan, om de cookie te laten instellen. Bijvoorbeeld: https://voorbeeld.nl/appie.php?boodschap=eerste_run

Beschikbaar maken via IFTTT

 • Registreer je als ontwikkelaar op https://platform.ifttt.com/
 • Als je dit hebt gedaan, vul de Service pagina in
 • Maak een nieuwe Applet
  • Begin met Google Assistant als trigger
  • Kies dan voor "Say a phrase with a text ingredient"
  • Vul dan in wat je wilt zeggen, zelf gebruik ik "Appie $"
   • Je activeert dit dan door te zeggen: "Hey Google.. Appie, hagelslag"
  • Vul eventueel nog een alternatief woord in. "Boodschap" werkt vaak niet goed in verband met het ingebouwde boodschappenlijstje van Google Home
  • Vul een response in, bijvoorbeeld:
   • Ik heb $ op de boodschappenlijst gezet
  • Voeg dan een Action toe
  • Kies bij Action voor de Webhooks, en dan voor "Make a web request"
  • Vul bij de value dan het adres in waar je appie.php hebt staan, gevolgd door de opdracht voor het textingrient. Staat je bestand op 'jeroenpeters.dev', dan ziet dit er zo uit:
   • https://jeroenpeters.dev/appie.php?boodschap={{TextField}}
  • Kies voor de HTTP-Methode GET bij de volgende vraag
  • De request is er eentje van application/json
  • Geef de Applet nog een titel en je kunt deze connecten met je Google Home, net zoals je dat misschien al met andere services zoals je Hue of andere service gedaan hebt.
 • Roep "Hey Google, Appie water" en het zal op je Appie lijstje verschijnen.

Veel plezier en gemak van deze Appie helper!

Heb je nog vragen/opmerkingen, laat het weten via https://jeroenpeters.dev/contact/

Disclaimer

Deze oplossing is geen officieel onderdeel van Albert Heijn, maar gebruikt alleen de website functionaliteit van Albert Heijn om de acties uit te voeren.

Ik heb het gemaakt omdat Albert Heijn zelf een gelijke Applet weer heeft ingetrokken.

You can’t perform that action at this time.