My first nette app...
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
libs
log
temp
www
.gitignore
.htaccess
copying.txt
license.txt
readme.txt
robots.txt
web.config

readme.txt

AccMan
======

AccMan ("Account Manager") je program pro zpřehlednění Vašich elektronických plateb.
Jistě se Vám někdy stalo, že jeden bankovní účet využíváte k více účelům (např.: osobním,
rodinným, pracovním) a bojíte se, že se vám peníze pro jednotlivé účely pomíchají do sebe?
S AccManem se již bát nemusíte! Stačí zadat platbu a přiřadit k ní štítek (účel), program Vám
poté již sám bude zobrazovat, kolik peněz z celkového zůstatku je vyhrazeno danému účelu (štítku).

AccMan online DEMO <http://demo.czekuj.net/AccMan/>

verze 1.0.1


Minimální požadavky:
---------------------

AccMan vyžaduje
- Webový server s mod_rewrite (nebo podobnou funkcionalitou)
- PHP 5.3.0 nebo novější
- MySQL databázi

- pro kontrolu minimálních požadavků stáhněte <http://code.czekuj.net/app/checker.zip>,
 rozbalte ho na Váš server a spusťte ho <http://www.VasServer.cz/checker/index.php>
 (checher je součástí Nette Framework <http://nette.org/>)


Instalace:
-----------

1) Prosím přečtěte si licenční ujednání <license.txt>, používáním programu AccMan vyjadřujete
  svůj souhlas s licencí GNU AGPL.

2) Přečtěte si prosím soubor <readme.txt> (tento soubor).

3) Nastavte práva pro zápis i čtení do adrasářů "log" a "temp".
  (V linuxu např. příkazy "chmod 777 -R log" a "chmod 777 -R temp".)

4) Nastavte e-mail na Vás jako webmastera aplikace
  v konfiguračním souboru /app/config/config.neon

	parameters:
		adminEmail: vas@email.cz

5) Nastavte přístup do databáze - soubor /app/config/production.neon
  (nebo development.neon pro použití na localhostu, při použití na localhostu
  smažte z .htaccess v rootu aplikace řádek - RewriteCond %{HTTP_HOST} !^localhost$)

	parameters:
		database:
			driver: mysql
			host: <SERVER>
			dbname: <NÁZEV DATABÁZE>
			user: <UŽIVATELSKÉ JMÉNO>
			password: <HESLO>

  ponz.: při stažení přes git aplikace neobsahuje soubory production.neon a development.neon
     z důvodu bezpečnosti hesel, šablony souborů můžete stáhnout z <http://gist.github.com/3964744>

6) Po prvním spuštění aplikace můžete (pro zrychlení aplikace a vyšší bezpečnost) nastavit
  v konfiguračním souboru /app/config/config.neon

	parameters:
		dataStructure: true

  pozn.: při stažení přes git je hodnota přednastavena na true, před prvním spuštěním
     aplikace ji změňte na false

7) V případě potřeby zakázání přihlašování nových uživatelů můžete nastavit
  v konfiguračním souboru /app/config/config.neon
  
	parameters:
		registration: false


Začínáme:
----------

Aplikaci spustíte zadáním URL Vašeho serveru a cesty k AccManovi do internetového prohlížeče.

Například: http://www.VasServer.cz/AccMan/

Výchozí přihlašovací údaje:
uživatelské jméno: admin
heslo: admin

Po prvním spuštění je doporučeno změnit výchozí heslo pro admina.

pozn: Aplikace neobsahuje možnost obnovy hesla pro admina, v případě potřeby pište na níže uvedený email.	

Have fun! :)


///////////////////////////////////////////////////////

copyright (c) 2012 Jaroslav "Jerry" Kálal (czekuj.net)

homepage: http://www.czekuj.net/
e-mail: tech@czekuj.net
zdrojový kód: http://code.czekuj.net/

//////////////////// release notes ////////////////////

verze 1.0 27.10.2012
- registrace nových uživatelů
- přihlášení/odhlášení uživatelů
- admin má možnost resetování hesla uživatelům a smazání uživatelských účtů
- vytváření/editace/smazání transakcí
- vytváření/editace/smazání štítků
- součty transakcí podle štítků
- filtrování transakcí podle štítků a částky
- řazení transakcí podle data, názvu trasakce, názvu štítku a částky