Skip to content
Projekt-2.1-MDU
CSS PHP JavaScript Batchfile
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
img
js
sass
.gitattributes
.gitignore
BROWSERSYNC-START.bat
README.md
index.php
klubben.php
site-footer.php
site-header.php

README.md

aarhuskajak

Projekt-2.1-MDU (studieprojekt)

Beskrivelse

Immersive & responsive webprojekt til en selvvalgt forening/klub. Her er der arbejdet med en kajakklub i Århus.

Live URL: http://showcase.jexpo.dk/aarhushavkajak

Opgaver jeg har løst på projektet

 • Kravspecifikation/design brief for website
 • Skitsering, moodboard & mockup til website
 • Webudvikling start til slut
 • Videooptagelse & redigering
 • Fotos & fotobehandling

(Det fine logo er lavet af et andet gruppemedlem)

Teknologi

 • HTML5
 • CSS3 & Sass
 • PHP
 • "Box-model" grid-system
 • jQuery

Værktøjer

 • Sublime Text 3
 • Photoshop, Premiere, Illustrator, Lightroom
 • Koala SCSS compiler
 • Node.js + browser-sync
 • GitHub
You can’t perform that action at this time.