Browse files

Merge branch 'feature/i18n/nl' into develop

  • Loading branch information...
2 parents a646286 + 8e53c19 commit 52dea629bb9f2bbbfb55534e25d1e8fccb0b0e6e @johanb johanb committed Mar 19, 2012
Showing with 197 additions and 0 deletions.
  1. +197 −0 config/locales/nl.yml
View
197 config/locales/nl.yml
@@ -0,0 +1,197 @@
+nl:
+ forem:
+ general:
+ forum: Forum
+ topics: Discussies
+ topic: Discussie
+ posts: Reacties
+ posts_count:
+ zero: Geen reacties
+ one: 1 reactie
+ other: "%{count} reacties"
+ flagged_for_spam: Je account is gemarkeerd als spam.
+ cannot_create_topic: Je kunt op dit moment geen nieuwe discussie starten.
+ cannot_create_post: Je kunt op dit moment geen nieuwe reactie plaatsen.
+
+ access_denied: "Je hebt geen rechten om dat te doen."
+ admin:
+ area: Beheerders gedeelte
+ welcome: "Welkom bij forem's beheerders gedeelte."
+ forum:
+ index: Beheer Forums
+ new: Maak een nieuw forum
+ new_link: Nieuw Forum
+ deleted: Het geselecteerde forum is verwijderd.
+ created: Het forum is aangemaakt.
+ not_created: Het forum kon niet worden aangemaakt.
+ updated: Het forum is gewijzigd.
+ not_updated: Het forum kon niet worden gewijzigd.
+ forums:
+ edit: Bewerk
+ delete: Verwijder
+ category: Categorie
+ delete_confirm: Weet je zeker dat je dit forum wilt verwijderen?
+ index:
+ last_post: Laatste reactie
+ none: Geen
+ group:
+ index: Beheer Groepen
+ created: De groep is succesvol aangemakt.
+ not_created: Groep kon niet worden aangemaakt.
+ deleted: De geselecteerde groep is verwijderd.
+ groups:
+ show:
+ add_member: Toevoegen
+ category:
+ index: Beheer Forum Categorieën
+ new: Nieuwe Forum Categorie aanmaken
+ new_link: Nieuwe Forum Categorie
+ deleted: De geselecteerde forum categorie is verwijderd.
+ created: De forum categorie is aangemaakt.
+ not_created: De forum categorie kon niet worden aangemaakt.
+ updated: De forum categorie is bijgewerkt.
+ not_updated: De forum categorie kon niet worden bijgewerkt.
+ categories:
+ edit: Bewerk
+ delete: Verwijder
+ category: Categorie
+ delete_confirm: Weet je zeker dat je deze forum categorie wilt verwijderen?
+ common:
+ pages: Pagina's
+ errors:
+ not_signed_in: Je moet eerst inloggen.
+ access_denied: Toegang geweigerd.
+ forum:
+ header: "%{title} wordt getoond"
+ forums: Forums
+ new: Nieuw forum aanmaken
+ edit: "Bewerk het %{title} forum"
+ topics_count:
+ zero: 0 discussies
+ one: 1 discussie
+ other: "%{count} discussies"
+ posts_count:
+ zero: 0 reacties
+ one: 1 reactie
+ other: "%{count} reacties"
+ moderator_tools: "Moderatie hulpmiddelen"
+ forums:
+ index:
+ title: Forums
+ forum: Forum
+ views: maal bekeken
+ last_post: 'Laatste Reactie:'
+ none: Geen
+ topic:
+ headings:
+ topic: Discussie
+ latest: Laatste
+ posts: Reactie
+ views: Views
+ moderation:
+ success: De geselecteerde discussie is gemodereerd.
+ reply: Reactie
+ quote: Quote
+ delete: Verwijderen
+ created: Deze discussie is aangemaakt.
+ new: Nieuwe discussie aanmaken
+ edit: Discussie bewerken
+ not_created: Deze discussie kon niet worden aangemaakt.
+ deleted: Je discussie is verwijderd.
+ cannot_delete: Je kunt een discussie waar je geen eigenaar van bent niet verwijderen.
+ updated: Deze discussie is bijgewerkt.
+ not_updated: Deze discussie kon niet worden bijgewerkt.
+ subscribed: Je bent geabonneerd op deze discussie.
+ unsubscribed: Je bent niet langer geabonneerd op deze discussie.
+ none: Er zijn momenteel geen discussies in deze forum categorie.
+ links:
+ new: Nieuwe discussie
+ back_to_topics: Terug naar discussies
+ edit: Bewerk discussie
+ not_found: De discussie kon niet worden gevonden.
+ hidden:
+ 'true': Deze discussie is nu verborgen.
+ 'false': Deze discussie is nu zichtbaar.
+ locked:
+ 'true': Deze discussie is nu op vergrendeld.
+ 'false': Deze discussie is nu ontgrendeld.
+ pinned:
+ 'true': Deze discussie is nu vastgepind.
+ 'false': Deze discussie is nu niet meer vastgepind.
+ topics:
+ show:
+ reply: Reactie
+ delete: Verwijderen
+ subscribe: Abonneren
+ unsubscribe: Abonnement opzeggen
+ reply_to_topic: Reageer op deze Discussie
+ pending_review: Deze discussie is momenteel in afwachting van beoordeling. Alleen de auteur en beheerders kunnen deze bekijken.
+ hide:
+ 'true': Toon deze discussie
+ 'false': Verberg deze discussie
+ lock:
+ 'true': Vergrendel deze discussie
+ 'false': Ontgrendel deze discussie
+ pin:
+ 'true': Verwijder pin van deze discussie
+ 'false': Pin deze discussie vast
+ post:
+ buttons:
+ reply: Plaats reactie
+ edit: Bewerk
+ created: Je reactie is geplaatst.
+ new: Plaats reactie
+ edit: Bewerk
+ not_created: Je reactie kon niet worden geplaatst.
+ not_created_topic_locked: Je kunt geen reactie plaatsen op een vergrendelde discussie.
+ edited: Je reactie is bijgewerkt.
+ not_edited: Je reactie kon niet worden bijgewerkt.
+ deleted: Je reactie is verwijderd.
+ deleted_with_topic: Enige bericht in discussie verwijderd. Discussie ook verwijderd.
+ cannot_delete: Je kunt een reactie niet verwijderen als je niet de auteur bent.
+ in_reply_to: Als reactie op
+ posts:
+ moderation:
+ moderate: Modereer
+ approve: Goedkeuren
+ success: De geselecteerde reactie is gemodereerd.
+ post:
+ pending_review: Deze reactie is momenteel in afwachting van beoordeling. Alleen de auteur en beheerders kunnen deze bekijken.
+ moderation:
+ title: "Moderatie hulpmiddelen voor %{forum}"
+ helpers:
+ submit:
+ forum:
+ create: Creëer Forum
+ update: Bewerk Forum
+ topic:
+ create: Creëer Discussie
+ update: Bewerk Discussie
+ simple_form:
+ labels:
+ forum:
+ title: Titel
+ description: Beschrijving
+ topic:
+ subject: Onderwerp
+ locked: Vergrendeled
+ pinned: Vastgepind
+ hidden: Verborgen
+ posts:
+ text: Tekst
+ post:
+ text: Tekst
+ refinery:
+ plugins:
+ refinery_forem:
+ title: Forums
+ description: Beheer forums
+
+ # General stuff
+ time_ago_in_words: "%{time} geleden"
+ ago: " geleden"
+ ago_by: " geleden door"
+ by: door
+ started_by: "Gestart door "
+ are_you_sure: Weet je het zeker?
+

0 comments on commit 52dea62

Please sign in to comment.