Skip to content

jhrdina/tables-editor

Repository files navigation

Editor tabulek

Autoři:

Štěpán Granát (xgrana02@stud.fit.vutbr.cz)
Jan Hrdina (xhrdin10@stud.fit.vutbr.cz)
Peter Gazdík (xgazdi03@stud.fit.vutbr.cz)

Vývojové nástroje a zprovoznění

Přehled

Při vývoji využíváme následující nástroje:

  • node.js - interpret a sada knihoven pro psaní desktopových aplikací v javascriptu
  • npm - správce balíčků pro node.js - umožňuje instalovat z internetu různé šikovné javascriptové aplikace, které je pak možné spouštět z příkazového řádku stejně jednoduše jako třeba vim.
  • Bower - node.js aplikace na správu závislostí - umožňuje jedním příkazem stáhnout všechny knihovny (jQuery, Polymer, ...) , které aplikace potřebuje a udržuje je aktuální
  • Yeoman - node.js aplikace na předgenerovávání zdrojáků. Usnadňuje počáteční vytvoření projektu a hlavně vytváření různých nových modulů, které člověk při vývoji potřebuje, např. yo polymer:el mto-layers-switch připraví soubory pro nový element.
  • Gulp - node.js task-runner, přes který, podobně jako make, spouští různé operace s projektem
  • tsc - kompilátor TypeScriptu, převádí soubory *.ts na *.js
  • tsd - správce definic pro TypeScript, umožní doinstalovat např. podporu typování (a tedy inteligentní našeptávání) pro jQuery a další knihovny.
  • jshint - nástroj pro statickou analýzu JavaScriptu
  • svgo - skvělá utilita na radikální zmenšení SVG souborů s obrázky

První zprovoznění

Instalace

Pro instalaci aktuálního npm by v Ubuntu by mělo stačit:

curl --silent --location https://deb.nodesource.com/setup_0.12 | sudo bash -
sudo apt-get install --yes nodejs

Aby se aplikace npm instalovaly do domovského adresáře spíš než globálně do souborového systému, je nutné doplnit do ~/.bashrc:

export npm_config_prefix=~/.node_modules
export NODE_PATH=$NODE_PATH:~/.node_modules/lib/node_modules
export PATH=$PATH:~/.node_modules/bin

Všechno ostatní jsou nástroje, které se instalují přes npm. Parametr -g znamená, že se balíček instaluje "globálně", tedy nejen pro aktuální projekt.

npm install -g yo gulp bower generator-polymer generator-polymerts yeoman-doctor tsc tsd jshint svgo

Stažení součástí projektu

V čisté složce s projektem není prakticky žádný cizí kód. Žádné knihovny nebo něco podobného...

Ve složce s projektem stáhneme potřebné moduly příkazem

npm install

Aktuální JS knihovny by mělo jít stáhnout příkazem

bower install

Zdrojové kódy v TypeScriptu zkompilujeme do JavaScriptu příkazem

tsc

To je všechno!

Spuštění serveru

Vývojový server je možné spustit příkazem

gulp serve

V terminálu se ukáže IP adresa a port, na kterém funguje a měl by se i otevřít v prohlížeči. Super je, že jakmile se uloží jakákoliv změna v projektu, stránka se automaticky obnoví.

Licence

Copyright © 2016 Štěpán Granát, Jan Hrdina, Peter Gazdík.

Program je zpřístupněn pod licencí MIT License, viz LICENSE.md.