Lijst van kerken in NL die actief zijn op social media met wat cijfertjes.
JavaScript HTML CSS PHP
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
assets
data
social-church
.eslintrc
.gitignore
.jshintignore
.jshintrc
README.md
add-church.php
embed.html
index.html
index.js
package.json
test-embed.html

README.md

Hoe sociaal zijn kerken in Nederland?

Zie data/nl-churches.json voor de lijst met kerknamen, twitter-screennames en facebook-pagina's. In data/nl-churches-with-metrics vind je diezelfde lijst, maar nu met onderandere het aantal volgers, tweets, likes.

Naar idee en vraag van @creatov: http://www.creatov.nl/kerken-op-sociale-media/

Kerken toevoegen

Je kunt zelf een record toevoegen in data/nl-churches.json, maar handiger is het formulier gebruiken op http://jieter.github.io/NL-social-churches/ onder het tabje 'over'.

Zelf metrics updaten.

Allereerst heb je Node.js nodig.

Vervolgens een twitter api-key, en eventueel een Facebook token (alleen nodig voor bepaalde pagina's die aan leeftijdsgroepen gebonden zijn). Zet die in social-churches/credentials.js als volgt:

module.exports = {
  twitter: {
    consumer_key:     '',
    consumer_secret:   '',
    access_token:     '',
    access_token_secret: ''
  },
  facebook: {
    token: ''
  }
};

Vervolgens installeer je alle dependencies:

npm install

en kan je de boel updaten met

$ node index.js
Load churches from [...]NL-social-church/data/nl-churches.json
Cleaned up [...]NL-social-church/data/nl-churches.json

Wrote 98 churches to [...]NL-social-church/data/nl-churches-with-metrics.json

Twitter limiteert het aantal aanvragen tot 180 per 15 minuten, maar aanvragen worden gecached in social-church/__twitter-cache.json, na twee uur wordt alles weer opnieuw geladen. Als het aantal kerken dus onder de 180 blijft zou het herhaaldelijk aanroepen van het script dus ook geen probleem moeten opleveren.