Skip to content

Program k provádění výpočtů s maticemi. (Application for matrix calculations - in czech language only)

License

Notifications You must be signed in to change notification settings

jindrapetrik/matice

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

5 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

Matice 2

CZ

Program k provádění výpočtů s maticemi. (Detailnější popis viz web)

Tyto zdrojové kódy lze zkompilovat pomocí programu Turbo Delphi.
Hlavní soubor projektu je MDIAPP.dpr, případně MDIAPP.bdsproj

Po zkompilování se vytvoří soubor MDIAPP.exe, toto je hlavní EXE aplikace.
Pro účely snadnějšího stažení EXE na webu byla aplikace komprimována programem UPX (není součástí)

Ve složce ikony jsou použité obrázky pro toolbar apod.

EN

Application for matrix calculations. (Detailed czech description on the web)
The application is in czech language only, sorry.
The source code can be compiled with Turbo Delphi.
Main file of the project is MDIAPP.dpr, or MDIAPP.bdsproj

After compilation, MDIAPP.exe is created - that is main EXE application.
For purposes of easier downloading, the EXE was packed using UPX program (not included)

In the folder named ikony, you can find used pictures for toolbar, etc.

JPEXS 13.8.2013

About

Program k provádění výpočtů s maticemi. (Application for matrix calculations - in czech language only)

Resources

License

Stars

Watchers

Forks