Edithosts is /etc/hosts file editor for linux for automatic enhancing the security & privacy of users, increasing the speed of browsing. Edithosts is blocking adverts, tracking & malware Domains.
Shell
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
man/cs/man1
README
README.md
autoupdate.sh
cron_edithosts_update_blocklist
cron_edithosts_upgrade
edithosts-blocklist.txt
edithosts.sh
gethosts.sh
install.sh
licence
refreshblocking.sh
temporarilydisableblocking.sh
uninstall.sh
update.sh
version
whitelist.txt

README.md

edithosts logo

Buy me a coffeeBuy me a coffee

English

Czech

O projektu

Zde bych Vás rád seznámil s projektem Edithosts na blokování reklamy a malware webů na systému GNU/Linux.

Edithosts je editor souboru /etc/hosts, periodicky stahuje a aktualizuje černou listinu (její smysl je počítači zabránit stahovat nebezpečná data a reklamu ze škodlivých a reklamních webů. Program se umí sám aktualizovat. Ve výchozím nastavení nemusí uživatel nic měnit nebo nastavovat, stačí pouze jednoduše nainstalovat.

Program je ideální možností pro blokování otravných reklam, zabránění sledování a zvýšení bezpečnosti již na úrovni operačního systému. Na rozdíl od doplňků pro prohlížeče pracuje již na úrovni operačního systému (interně využívá přirozených vlastností souboru /etc/hosts a kromě občasných aktualizacích vůbec neběží, nezpomaluje tedy prohlížeč tak jako doplňky typu Adblock Plus. Velkou výhodou programu Edithosts je fungování nezávislé na používaném prohlížeči.

Program jednoduše nainstalujete a již se nemusíte o nic starat. Funguje bezúdržbově a automaticky, včetně aktualizací černé listiny nechtěných webů a samotného programu.

Program umí i dočasnou deaktivaci blokování, po nastavené době v konfiguračním souboru se blokování opět zapne.

Celý program je v složen z jednoduchých bashových scriptů, takže je pro uživatele jednoduše čitelný a konfigurovatelný. Jediné, co je potřeba před instalací udělat, tak mít nainstalovaný git a mít právo sudo (oprávnění instalovat programy).

Více na webu programu


Instalace:

cd /tmp
git clone https://github.com/jiri001meitner/edithosts.git
edithosts/install.sh

Odinstalace:

/opt/edithosts/uninstall.sh

Ruční úprava souboru /etc/hosts

/opt/edithosts/edithosts.sh

(Slouží pro editaci uživatelské části /etc/hosts (části bez černé listiny, ta je oddělená) ve vašem oblíbeném editoru). Přímá editace souboru /etc/hosts se nedoporučuje, protože při aktualizaci by došlo k vymazání změn.


Popis

Edithosts je jednoduchá a účinná cesta k blokování reklamy a malware webů v operačním systému GNU/Linux.

Program se sám aktualizuje a uživatel se nemusí o nic starat.

Příklad použití

/opt/edithosts/uninstall.sh

Slouží k odinstalaci programu a vrácení všech nastavení.

/opt/edithosts/autoupdate.sh

Slouží ke kontrole aktualizací programu a k následné aktualizaci.

/etc/cron.monthly/updateprogramuedithosts

Je shodné s výše uvedeným autoupdate.sh a slouží k periodické měsíční kontrole aktualizací programu a k následné aktualizaci.

/opt/edithosts/cron.weekly-edithosts

Slouží k aktualizaci černé listiny.

/etc/cron.weekly/edithosts

Je shodné s výše uvedeným cron.weekly-edithosts a slouží k týdenní automatické aktualizaci černé listiny.

/opt/edithosts/edithosts.sh

Slouží pro editaci uživatelské části /etc/hosts (části bez černé listiny, která je oddělená) ve vašem oblíbeném editoru.

/opt/edithosts/gethosts.sh

Slouží pro ruční aktualizaci černé listiny a sloučení s uživatelsky editovatelnou částí, tento script je spouštěn ostatními částmi prorgamu.

/opt/edithosts/temporarilydisableblocking.sh
temporarilydisableblocking

Slouží pro dočasnou deaktivaci blokování, ta je nastavena na 10 minut.

Zobrazení nápovědy

man edithosts

Slouží pro zobrazení nápovědy v terminálu.

Příspěvek na vývoj

Pokud jste spokojení, budu rád za jakýkoliv příspěvek.

PayPal účet či platební karta online

Fio banka: 2100068351/2010

mBank: 670100-2201542227/6210

Bitcoiny: 1L8dtEf1EZU1A6mjkaCf78q2mHE4JVuBLP