Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Commits on Mar 24, 2013
 1. Merge pull request #2 from rembish/pypi

  Pypi
  committed Mar 24, 2013
Commits on Jan 28, 2013
 1. No year information fix

  rembish committed Jan 28, 2013
Commits on Jan 15, 2013
 1. Fix xpath queries

  rembish committed Jan 15, 2013
Commits on Jan 11, 2013
 1. Classes are new-style now. All special info moved to standard files a…

  …s LICENSE or setup.py.
  rembish committed Jan 11, 2013
 2. Prepare to pypi

  rembish committed Jan 11, 2013
 3. Readme updated (cause this project can be used on Python 2.7 too). Ad…

  …d myself to contributors list.
  rembish committed Jan 11, 2013
 4. Manifest file added

  rembish committed Jan 11, 2013
Commits on Feb 5, 2012
 1. Ošetřeno více názvů pro jednu zemi

  Existuje-li pro jednu zemi více názvů, tak použije pouze ten první, nikoli poslední.
  committed Feb 5, 2012
Commits on Jan 3, 2012
Commits on Dec 26, 2011
Commits on Dec 16, 2011
 1. Změna kódů jazyků na kódy zemí

  Názvy filmů se liší primárně podle země, nikoli jazyku, takže klíčování na jazyky nedávalo smysl. V jiném projektu často pracuju s multijazyčnými názvy, takže jsem automaticky uvažoval kódy jazyků a až teď mi došlo, že je to tady nesmyslné.
  committed Dec 16, 2011
 2. Oprava parsování stopáže a plakátů

  ! opraveno načítání URL plakátů (hlavní plakáte načítal dvakrát)
  ! opraveno parsování stopáže (nepočítalo s alternativní stopáží)
  + přidána vlastnost runtime_str obsahující celý řetězec stopáže jako text
  * doplnění/úprava dokumentace
  committed Dec 16, 2011
Commits on Dec 15, 2011
 1. tabs -> spaces

  committed Dec 15, 2011
 2. first release

  committed Dec 15, 2011