Permalink
Commits on Dec 28, 2010
 1. check valid API token

  igrigorik committed Dec 28, 2010
 2. doh, www...

  igrigorik committed Dec 28, 2010
 3. check version and check key

  igrigorik committed Dec 28, 2010
 4. bump version - 0.1.0

  igrigorik committed Dec 28, 2010
 5. link header in readme

  igrigorik committed Dec 28, 2010
 6. add readme

  igrigorik committed Dec 28, 2010
 7. json config, upload logic

  igrigorik committed Dec 28, 2010
Commits on Dec 27, 2010
 1. download challenge

  igrigorik committed Dec 27, 2010
Commits on Dec 25, 2010
 1. save config on setup

  igrigorik committed Dec 25, 2010
Commits on Dec 24, 2010
 1. setup and put cli

  igrigorik committed Dec 24, 2010
 2. UI

  igrigorik committed Dec 24, 2010
 3. grrr, rspec + autotest is pain

  igrigorik committed Dec 24, 2010
 4. rescue cli

  igrigorik committed Dec 24, 2010
 5. thor for cli

  igrigorik committed Dec 24, 2010
 6. oh hai!

  igrigorik committed Dec 24, 2010