Lista de coopes

Domingo Manubens Gil edited this page Sep 26, 2018 · 34 revisions

Para facilitar el intercambio de experiencias y hacer red, aquí una lista de las cooperativas que usan la herramienta.

Olidecoop
Zona: Girona Capital
Contacte: Manel Benito (manel_benito@yahoo.es)

Diferències, canvis introduits: S'han fet petites adaptacions del codi original de l'Aixada per poder adaptar-lo a la nostra cooperativa. La gestió de la caixa i la validació de les cistelles només la pot fer la Comissió d'Economia. No es pot comprar ja que no disposem d'estoc, de manera que s'ha desactivat l'opció de Compra. Només es poden fer comandes. S'han modificat els informes per enviar les comandes als nostres proveïdors en format pdf. Per més informació, no dubteu en contactar amb nosaltres. Salut i bons aliments!
Link al Fork: https://github.com/mbenito/Aixada
Fase: En ús desde fa 4 mesos.

Gira-sol de Sant Martí Zona: Barcelona capital
Contacte: Aitor Medrano (am@aitormedrano.com) e Ismael Bartolomé (ismael.bartolome@gmail.com)

Diferències, canvis introduïts: S'han fet petites adaptacions del codi original de l'Aixada per poder adaptar-lo a la nostra cooperativa:

 • Hem afegit la possibilitat de calcular el preu del transport per un proveïdor que ho te. És un preu fixe per lliurament que es distribueix entre les unitats familiars segons el numero de productes que s'hagin demanat d'aquest proveïdor o el seu cost.
 • S'han desactivat les opciones de compra directa.
 • Només hi ha un torn. Link al Fork: https://github.com/ismaelbartolome/Aixada/tree/master_costes
  Fase: En ús des de setembre de 2013.

Lo Fato
Zona: Lleida Capital
Contacto: Eloi erueloi@gmail.com
Fase: exploració

El Rusc
Zona: Barcelona, Gracia
Contacto: Borja (harremanetan@yahoo.es)
Fase: En ús des de gener 2014.

La Cistella i Travalera
Zona: Barcelona, Castelldefels Contecte: (cistellasostenible@gmal.com) Fase: En ús des de desembre 2014 (però basat en master de juliol 2015)

 • S'han desactivat les opcions de compra directa (per config.php)
 • Usem la validació directa de comandes als distribuir (per config.php)
 • Informes en paper per fer el repartiment ja que no tenim ordinador a la coope.
 • Informe del directori (telèfons i emails dels proveïdors + les UF)
 • Torns edició i informe (els torns data i UF es guarden és un nova taula)
 • Per fer el Backup MySql usem el mètode intern d'Aixada evitant l'ús de scripts, i així funciona sempre (per config.php)

Vincle a la bifurcació: github.com/jorix/Aixada/tree/laCistella-master (nosaltres i Travalera usem la mateixa branca)

Lo Cabàs

Zona: Amposta. Terres de l'Ebre. Tarragona.

Contacto: info@locabas.org

Fase: En ús des de febrer de 2015

 • S'ha desactivat l'opció de compra directa.
 • S'ha adaptat la imatge corportativa a la de Lo Cabàs

Vincle a la bifurcació: github.com/LoCabas/Aixada

La Granera Santpedor SCCL

Zona: Bages, Santpedor

Contacte: Mingu Manubens (mingu_mg@yahoo.es)

Fase: En ús des de setembre 2018

Utilitzem també la branca Cistella-master

Vincle a la bifurcació: github.com/jorix/Aixada/tree/laCistella-master

La Guixa

Zona: Bages, Manresa

Contacte: (laguixamanresa@gmail.com)

Fase: En ús des de setembre 2015

Utilitzem també la branca Cistella-master

Vincle a la bifurcació: github.com/jorix/Aixada/tree/laCistella-master

La Vianda

Zona: Roquetes. Terres de l'Ebre. Tarragona.

Contacto: cecilethvnt@gmail.com

Fase: En ús des de desembre de 2015

Vincle a la bifurcació: https://github.com/davidromani/Aixada

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.