Skip to content
joelle78 edited this page Sep 23, 2022 · 5 revisions
Clone this wiki locally

De opdracht van deze sprint was in het verlengde van de vorige opdracht: maak je eigen visitekaartje. Met alle visitekaartjes die gemaakt zijn binnen onze squad A, moesten wij een "squad page" maken. Dit project was dus in teamverband en niet individueel.

Homepage:

homepage

Squadpage:

squadpage