Skip to content

joesec-fi/joesec-fi.github.io

main
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meetups / Tapaamiset - People / Ihmiset

Suomenkielinen teksti alla.

JoeSec

JoeSec is a CitySec local community for Joensuu and Northern Karelia. Infosec professionals, students, enthusiasts and otherwise interested parties are invited to join. A meetup - virtual or physical - will be arranged. Discussion in CitySec Mattermost and Telegram.

What's this all about?

CitySec is a voluntary community effort of learning and sharing information about infosec - "for the community, by the community". The goal is to improve the level of infosec knowledge all over.

Who are you?

"We" are all of those who are interested in infosec - professionally, as students, or out of curiosity. All people involved represent only themselves unless explicitly stated otherwise.

The people currently active in JoeSec can be reached in CitySec Mattermost and Telegram.

Introductions here.

What do you actually do?

The first thing is to reach people, that is, spread the word that JoeSec is a thing!

Next we would like to gather speakers and an audience to arrange a meetup - physical or virtual. These should become a regular thing - once a year, once a month, once a week, whatever works out.

In the future, whatever useful and constructive ideas people come up with.

What can I do?

 1. Let us know you exist! Reach out in CitySec Mattermost or Telegram.
 2. Tell us how you would like to contribute. You don't have to be an infosec expert. There are lots of things you can do.
 • Tell others about JoeSec (if they're interested in infosec)
 • Let us know you'd like to attend a future meetup
 • Sign up for a meetup once it's posted
 • Keep an eye out for suitable venues for physical meetups
 • Help organize physical or virtual meetups
 • Keep an eye on discussion on Mattermost or Telegram and moderate if necessary
 • Help maintain the Github repository
 • If you have decent knowledge about an infosec topic that might interest others, offer us a presentation
 • Or write an article about it in the JoeSec site (we'll translate if necessary)
 • If you have some knowledge that the JoeSec community seems to be lacking, maybe you could teach us?
 • Or if you come up with an idea, tell us about it!

What are the rules?

 • Respect privacy
 • Serve and protect the community
 • Share knowledge with the community
 • Act with integrity
 • Avoid conflicts of interest
 • Avoid FUD (Fear Uncertainty and Doubt)
 • Protect everyones data (encryption etc.)
 • Don't be an asshole
 • If you see someone being an asshole contact: security@citysec.fi

Why joesec-fi?

Because the repository name joesec was already taken. JoeSec comes from Joensuu and Security.

Why English?

Because there are a lot of international students and workers in Joensuu. See below for Finnish.

JoeSec

JoeSec on Joensuun ja Pohjois-Karjalan alueen paikallinen CitySec-yhteisö. Tietoturva-alan ammattilaiset, opiskelijat, harrastajat ja muuten alasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Tapaaminen - joko virtuaalinen tai fyysinen - järjestetään jossain vaiheessa. Keskustelua käydään CitySecin Mattermost-alustalla ja Telegramissa.

Mistä tässä on kysymys?

CitySec on vapaaehtoinen yhteisöllinen ponnistus tietoturvaa koskevan tiedon jakamiseksi - "yhteisön hyväksi yhteisön voimin". Tavoitteena on parantaa tietoturvan tuntemusta ja tasoa kaikin puolin.

Keitä te olette?

"Me" olemme kaikki ne, joita tietoturva-asiat kiinnostavat - ammatin, opintojen tai muuten vain kiinnostuksen kautta. Kaikki edustavat vain itseään, jollei erikseen toisin mainita.

Tällä hetkellä aktiiviset henkilöt tavoittaa CitySecin Mattermost-alustalla ja Telegramissa.

Esittelyt täällä

Mitä te käytännössä teette?

Ihan ensiksi koetetaan tavoittaa ne ihmiset, joita asia kiinnostaa - eli levittää sanaa, että JoeSec on olemassa!

Seuraavaksi pitäisi järjestää jonkinlainen tapaaminen - fyysinen tai virtuaalinen. Jatkossa tapaamisista pitäisi tulla säännöllisiä: kerran vuodessa, kuussa tai viikossa, mikä sitten osoittautuukaan toimivaksi.

Tulevaisuudessa tehdään mitä tahansa hyödyllistä ja rakentavaa porukka keksiikään.

Mitäs minä sitten voin tehdä?

 1. Anna kuulua itsestäsi! Ilmoittaudu CitySecin Mattermost-alustalla tai Telegramissa.
 2. Kerro miten itse haluaisit olla mukana. Asiantuntija ei tarvitse olla, muutenkin voi olla monella tavalla mukana.
 • Kerro muille tietoturvasta kiinnostuneille JoeSecistä
 • Kerro kiinnostuksestasi osallistua tulevaan tapaamiseen
 • Ilmoittaudu tapaamiseen kun sellaisesta ilmoitellaan
 • Pidä silmällä fyysiseen tapaamiseen sopivia tiloja
 • Auta tapaamisten järjestelyissä
 • Pidä silmällä Mattermostin tai Telegramin keskustelua ja moderoi tarvittaessa
 • Auta ylläpitämään Github-repositorya
 • Jos sinulla on jostain tietoturvaan liittyvästä asiantuntemusta, tarjoa esitystä pidettäväksi tapaamisessa
 • Tai kirjoita artikkeli JoeSecin sivuille (käännetään kyllä tarvittaessa)
 • Jos osaat tai tiedät jotakin, joka tuntuu olevan JoeSec-yhteisöltä hukassa, ehkä voisit opettaa?
 • Tai jos tulee muita ideoita mieleen, kerro ihmeessä!

Miksi tässä lukee joesec-fi?

Koska Githubissa nimi joesec oli jo varattu. JoeSec tulee sanoista Joensuu ja Security.

Mitkä ovat pelisäännöt?

 • Kunnioita yksityisyyttä ja tietosuojaa
 • Palvele ja suojele yhteisöä
 • Jaa tietoa yhteisön kanssa
 • Toimi rehellisesti
 • Vältä eturistiriitoja
 • Vältä pelon, epävarmuuden ja epäilyksen (FUD, Fear Uncertainty and Doubt) lietsomista
 • Pidä kaikkien tiedot suojattuna (käytä salausta yms. keinoja)
 • Älä käyttäydy typerästi.
 • Jos näet jonkun toimivan typerästi, ilmoita: security@citysec.fi

Miksi tämä oli englanniksi?

Koska alalla on paljon kansainvälisiä opiskelijoita ja työntekijöitä, joiden suomen taito ei välttämättä ole ehtinyt kovin hyväksi.

About

CitySec community for Joensuu and Northern Karelia.

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks