Skip to content
Pro
Block or report user

Report or block johan-ekman

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
Block or report user

Report or block johan-ekman

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
 • Ett exempel på hur man kan använda pdftotext för att konvertera pdf-filer till textfiler och sedan hitta info genom regex

  Jupyter Notebook Updated Oct 21, 2019
 • Dagens Samhälles beräkningar och material till en artikel om långtidsarbetslöshet i kommunerna, februari 2019

  Jupyter Notebook Updated Oct 21, 2019
 • Beräkningarna bakom Dagens Samhälles artikel om de ökade kostnaderna i grundskolan, januari 2019

  Jupyter Notebook Updated May 20, 2019
 • Bearbetning av materialet bakom Dagens Samhälles artikel om skatteförändringar i Sveriges kommuner

  Jupyter Notebook Updated May 20, 2019
 • Beräkning och material bakom Dagens Samhälles granskning av vem som är partiernas värsta samarbetspartner, publicerat 24 januari 2019

  Jupyter Notebook Updated May 20, 2019
 • Det här är bakgrundsmaterialet till Dagens Samhälles artikel om hur ungas partisympatier har förändrats de senaste åren, publicerad 13 december 2018

  Jupyter Notebook Updated May 20, 2019
 • Redovisning av hur överbeläggningar på svenska sjukhus förändrats över tid, publicerat i Dagens Samhälle 15 november 2018

  Jupyter Notebook Updated May 20, 2019
 • Beräkningar och material bakom Dagens Samhälles granskning av MP:s partisamarbeten i kommunerna

  Python Updated May 20, 2019
 • Tidningen Dagens Samhälles databearbetning inför valnumret 2018

  Jupyter Notebook 3 1 Updated May 20, 2019
 • Beräkningar och material bakom Dagens Samhälles artikel om MP:s stora valförluster i kommunerna 2018

  Jupyter Notebook Updated May 20, 2019
 • Håri hittar man beräkningar och material bakom Dagens Samhälles artikel om kommunernas stora skara anställda nära pension. Publicerat 14 mars 2019

  Jupyter Notebook Updated May 20, 2019
 • Här finns materialet till Dagens Samhälles artikel om ökningen av småhuspriser i Sverige, publicerad 14 mars 2019

  Jupyter Notebook Updated May 20, 2019
 • Det här är bakgrundsmaterialet till Dagens Samhälles artikel om kommuners och regioners köp av verksamhet 2018

  Jupyter Notebook Updated May 20, 2019
 • Beräkningar och material bakom Dagens Samhälles artikel om livslängden i europeiska och svenska regioner.

  Jupyter Notebook Updated May 20, 2019
 • Beräkningar och material bakom Dagens Samhälles artikel om andelen som arbetar för kommun och region i kommunerna. Publicerat 28 februari 2019

  Jupyter Notebook Updated May 20, 2019
 • Materialet bakom Dagens Samhälles artikel om avhopp i kommunfullmäktige 2014-2018

  Jupyter Notebook Updated May 20, 2019
 • Här finns bakgrundsmaterialet till Dagens Samhälles jämförelse av svenska regioners utsläpp av växthusgaser, publicerat 7 mars 2019

  Jupyter Notebook Updated May 20, 2019
 • Bearbetning bakom materialet till Dagens Samhälles artikel om betygsskillnader i svenska skolan, januari 2019

  Jupyter Notebook Updated May 20, 2019
 • Beräkningarna och materialet bakom Dagens Samhälles artikel om skenande läkemedelskostnader i svenska regioner.

  Jupyter Notebook Updated May 20, 2019
 • Scrapes an instagram user's photos and videos

  Python 693 The Unlicense Updated Mar 22, 2019
 • Material och beräkningar till Dagens Samhälles temanummer "Ny i politiken", januari 2019

  Jupyter Notebook Updated Mar 9, 2019
 • fastai

  Forked from fastai/fastai

  The fast.ai deep learning library, lessons, and tutorials

  Jupyter Notebook 5,885 Apache License 2.0 Updated Feb 9, 2018
 • Visualisation of terror fatalities across the world 2007-2016

  Jupyter Notebook Updated Oct 30, 2017
You can’t perform that action at this time.