Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
app
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Örebro bibliotek är bra på många sätt men något fungerande påminnelsesystem har de inte. I det här projektet samlar du hela familjens boklån och får en epostpåminnelse och ev meddelande i Slackkanal när ni har lån som är på väg att gå ut.

Installera genom att klona repot och installera dependencies med composer install. Konfigurera app/config/parameters.yml och sätt upp cron att köra php app/console check en gång per dag.

About

No description, website, or topics provided.

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.