Permalink
Browse files

$ Updating installation ini files fi-FI, bs-BA

  • Loading branch information...
1 parent 1964965 commit 9faebfdf8c551b889842de61f9118fea3513f98c @infograf768 infograf768 committed Mar 21, 2012
@@ -6,7 +6,7 @@
COM_WRAPPER="Wrapper"
COM_WRAPPER_FIELD_ADD_DESC="By default, http:// will be added unless it detects http:// or https:// in the URL you provide. This allows you to switch off this functionality."
COM_WRAPPER_FIELD_ADD_LABEL="Auto add"
-COM_WRAPPER_FIELD_FRAME_DESC="Show frame border which wrap the the iframe"
+COM_WRAPPER_FIELD_FRAME_DESC="Show frame border which wrap the iframe"
COM_WRAPPER_FIELD_FRAME_LABEL="Frame border"
COM_WRAPPER_FIELD_HEIGHT_DESC="Height of the IFrame window in pixels"
COM_WRAPPER_FIELD_HEIGHT_LABEL="Height"
View
@@ -28,6 +28,7 @@ $ -> Language fix or change
21-Mar-2012 Jean-Marie Simonet
$ Updating installation ini files af-ZA, ar-AA, az-AZ, bg-BG, hr-HR, ro-RO
+ $ Updating installation ini files fi-FI, bs-BA
19-Mar-2012 Mark Dexter
# [#28269] *Protected extensions can be disabled through the toolbar
@@ -1,5 +1,6 @@
+; $Id: bs-BA.ini
; author Joomla.ba Translation Team
-; Copyright (C) 2005 - 2012 Open Source Matters. All rights reserved.
+; Copyright (C) 2005 - 2011 Open Source Matters. All rights reserved.
; License GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
; Note : All ini files need to be saved as UTF-8
@@ -37,6 +38,7 @@ INSTL_DATABASE_HOST_DESC="Uobičajeno je ovdje "localhost""
INSTL_DATABASE_HOST_LABEL="Ime servera"
INSTL_DATABASE_NAME_DESC="Neki hostinzi dozvoljavaju samo određena imena baze podataka za svaki portal. Koristite drugačiji prefiks tablice za različite Joomla! portale."
INSTL_DATABASE_NAME_LABEL="Ime baze podataka"
+INSTL_DATABASE_NO_SCHEMA="Ne postoji šema baze za ovaj tip baze."
INSTL_DATABASE_OLD_PROCESS_DESC="Postojeće kopije tablica prethodnih Joomla! instalacija će biti zamijenjene"
INSTL_DATABASE_OLD_PROCESS_LABEL="Obrada stare baze"
INSTL_DATABASE_PASSWORD_DESC="Zbog sigurnosti vašeg portala obavezno je korištenje lozinke za mysql korisnički račun"
@@ -97,6 +99,8 @@ INSTL_SITE_INSTALL_SAMPLE_LABEL="Instalacija primjera"
INSTL_SITE_INSTALL_SAMPLE_DESC="Instalacija ovog je preporučljiva za početnike. Ovo će instalirati podrazumijevane primjere sadržaja koji se nalaze u instalacijskom paketu Joomla!."
INSTL_SITE_SAMPLE_LOADED="Primjeri podataka uspješno instalirani!"
INSTL_SAMPLE_DATA_SET="Podrazumijevani Engleski (GB) set primjera"
+INSTL_SAMPLE_BLOG_SET="Engleski (GB) blog primjeri"
+INSTL_SAMPLE_BROCHURE_SET="Engleski (GB) primjeri za brošure"
;Complete view
INSTL_COMPLETE="Kraj"
@@ -1,3 +1,4 @@
+; $Id: fi_FI.ini
; Joomla! Project
; Copyright (C) 2005 - 2012 Open Source Matters. All rights reserved.
; License GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
@@ -38,6 +39,7 @@ INSTL_DATABASE_HOST_DESC="Tämä on yleensä "localhost""
INSTL_DATABASE_HOST_LABEL="Palvelimen nimi"
INSTL_DATABASE_NAME_DESC="Osa palveluntarjoajista sallii vain tietyn tietokannan nimen sivustolle. Käytä tällöin taulun etuliitettä erottaaksesi eri Joomla! sivustojen käyttämät taulut toisistaan."
INSTL_DATABASE_NAME_LABEL="Tietokannan nimi"
+INSTL_DATABASE_NO_SCHEMA="Tietokantamallia tälle tietokantatyypille ei ole."
INSTL_DATABASE_OLD_PROCESS_DESC="Aikaisemman Joomla! -asennuksen luomat varmuuskopiot tauluista poistetaan"
INSTL_DATABASE_OLD_PROCESS_LABEL="Vanhan tietokannan käsittely"
INSTL_DATABASE_PASSWORD_DESC="Sivuston tietoturvan takia mysql-tilin salasana on pakollinen"
@@ -98,21 +100,23 @@ INSTL_SITE_INSTALL_SAMPLE_LABEL="Asenna esimerkkiartikkelit"
INSTL_SITE_INSTALL_SAMPLE_DESC="Esimerkkiartikkeleiden asentaminen on erittäin suositeltavaa uusille käyttäjille. Tämä valinta asentaa Joomla!n asennuspaketin mukana olevat esimerkkiartikkelit."
INSTL_SITE_SAMPLE_LOADED="Esimerkkiartikkelien asentaminen onnistui."
INSTL_SAMPLE_DATA_SET="Englanninkieliset (GB) esimerkkiartikkelit"
+INSTL_SAMPLE_BLOG_SET="Englanninkieliset (GB) blogi esimerkkiartikkelit"
+INSTL_SAMPLE_BROCHURE_SET="Englanninkieliset (GB) esite esimerkkiartikkelit"
;Complete view
INSTL_COMPLETE="Valmis"
-INSTL_COMPLETE_TITLE="Onnittelut, Joomla! on nyt asennettu."
+INSTL_COMPLETE_ADMINISTRATION_LOGIN_DETAILS="Ylläpitoliittymän kirjautumistiedot"
INSTL_COMPLETE_DESC1="Napsauta Sivusto-painiketta siirtyäksesi Joomla!-sivustolle tai Ylläpito-painiketta siirtyäksesi ylläpitoliittymän kirjautumisnäyttöön."
-INSTL_COMPLETE_DESC2="Joomla! yhteisösivustolta löydät listan asennettavista kielipaketeista sekä linkkejä käännösasioihin liittyviin resurssihin."
-INSTL_COMPLETE_DESC3="Napsauta oikealla olevaa painiketta avataksesi yhteisösivuston uudessa ikkunassa."
+INSTL_COMPLETE_DESC2="Joomla! yhteisösivustolta löydät listan asennettavista kielipaketeista sekä linkkejä käännösasioihin liittyviin resursseihin."
+INSTL_COMPLETE_DESC3="Napsauta oikealla olevaa painiketta avataksesi yhteisösivusto uudessa ikkunassa."
INSTL_COMPLETE_ERROR_FOLDER_ALREADY_REMOVED="Asennushakemisto on jo poistettu."
-INSTL_COMPLETE_ERROR_FOLDER_DELETE="Asennushakemisto ei voitu poistaa. Poista kansio käsin."
-INSTL_COMPLETE_REMOVE_INSTALLATION="MUISTA POISTAA<br />ASENNUSHAKEMISTO.<br />Et voi jatkaa ennen kuin asennushakemisto on poistettu. Tämä on Joomla!n tietoturvaan liittyvä ominaisuus."
-INSTL_COMPLETE_ADMINISTRATION_LOGIN_DETAILS="Ylläpitoliittymän kirjautumistiedot"
+INSTL_COMPLETE_ERROR_FOLDER_DELETE="Asennushakemistoa ei voitu poistaa. Poista kansio käsin."
INSTL_COMPLETE_FOLDER_REMOVED="Asennushakemisto poistettu"
INSTL_COMPLETE_LANGUAGE_1="Joomla! omalla kielellä?"
INSTL_COMPLETE_LANGUAGE_2="Joomla! yhteisösivustolta voit ladata kielipaketteja."
INSTL_COMPLETE_REMOVE_FOLDER="Poista asennushakemisto"
+INSTL_COMPLETE_REMOVE_INSTALLATION="MUISTA POISTAA<br />ASENNUSHAKEMISTO.<br />Et voi jatkaa ennen kuin asennushakemisto on poistettu. Tämä on Joomla!n tietoturvaan liittyvä ominaisuus."
+INSTL_COMPLETE_TITLE="Onnittelut, Joomla! on nyt asennettu."
;Database Model
INSTL_DATABASE_COULD_NOT_CONNECT="Tietokantaan ei saatu yhteyttä. Tietokantayhteys palautti numeron: %s"

0 comments on commit 9faebfd

Please sign in to comment.