Permalink
Browse files

$+ Adding Galician gl-ES installation files

  • Loading branch information...
1 parent 1099b7d commit ded94e598bb79fbea2edf4a0b2c69db46303cc06 @infograf768 infograf768 committed Nov 15, 2012
View
3 installation/CHANGELOG
@@ -26,6 +26,9 @@ $ -> Language fix or change
- -> Removed
! -> Note
+15-Nov-2012 Jean-Marie Simonet
+ $+ Adding Galician gl-ES installation files
+
14-Nov-2012 Jean-Marie Simonet
# [#29558] Incorrect current menu item highlighting in mod_menu if 'Base Item' is not current. Thanks Dennis
# [#29619] In the current version 3.0.2 (master branch, 03. Nov. 2012) some settings aren't working. Thanks Benjamin.
View
259 installation/language/gl-ES/gl-ES.ini
@@ -0,0 +1,259 @@
+; $Id: gl-ES.ini $ 20120615 16h58
+; Joomla! Project
+; Copyright (C) 2005 - 2011 Open Source Matters. All rights reserved.
+; Copyright (C) Translation 2010 - 2012 http://trasno.net
+; License GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
+; Note : All ini files need to be saved as UTF-8
+
+;Stepbar
+INSTL_STEPS_TITLE="Pasos"
+INSTL_STEP_LANGUAGE_LABEL="Idioma"
+INSTL_STEP_PREINSTALL_LABEL="Comprobación preinstalación"
+INSTL_STEP_LICENSE_LABEL="Licenza"
+INSTL_STEP_DATABASE_LABEL="Base de datos"
+INSTL_STEP_FTP_LABEL="Configuración FTP"
+INSTL_STEP_SITE_LABEL="Configuración"
+INSTL_STEP_COMPLETE_LABEL="Finalizado"
+INSTL_STEP_SUMMARY_LABEL="Vision xeral"
+
+;Language view
+INSTL_LANGUAGE_TITLE="Escolla o idioma"
+INSTL_SELECT_LANGUAGE_DESC="Escolla o idioma a usar durante os pasos da instalación do Joomla!"
+INSTL_SELECT_LANGUAGE_TITLE="Escolla o idioma"
+INSTL_WARNJAVASCRIPT="Atención! O JavaScript debe estar activado para a correcta instalación do Joomla!"
+INSTL_WARNJSON="Ten que activar o JSON na súa instalación PHP para poder instalar o Joomla!. Contacte co administrador do aloxamento."
+
+;Preinstall view
+INSTL_PRECHECK_TITLE="Comprobación preinstalación"
+INSTL_PRECHECK_FOR_VERSION="Comprobación da preinstalación de %s:"
+INSTL_PRECHECK_DESC="Se algún destes elementos non é soportado (marcado como <strong class="_QQ_"red"_QQ_">Non</strong>), tome accións para resolvelos. Non poderá instalar Joomla! mentres non cumpra cos segintes requerimentos."
+INSTL_PRECHECK_RECOMMENDED_SETTINGS_TITLE="Opcións recomendadas:"
+INSTL_PRECHECK_RECOMMENDED_SETTINGS_DESC="Estas opcións son recomendadas para o PHP, coa fin de garantir a total compatibilidade con Joomla!.<br />Aínda así, o Joomla! pode funcionar sen que a súa configuración non estea totalmente de acordo coa configuración recomendada."
+INSTL_PRECHECK_DIRECTIVE="Directiva"
+INSTL_PRECHECK_RECOMMENDED="Recomendado"
+INSTL_PRECHECK_ACTUAL="Actual"
+
+; Database view
+INSTL_DATABASE="Base de datos"
+INSTL_DATABASE_HOST_DESC="Xeralmente é &quot;localhost&quot;"
+INSTL_DATABASE_HOST_LABEL="Nome do servidor"
+INSTL_DATABASE_NAME_DESC="Algúns servidores web só permiten unha base de datos. De ser o caso e de precisar instalar máis dun sitio Joomla!, empregue un prefixo distinto para cada instalación."
+INSTL_DATABASE_NAME_LABEL="Nome da base de datos"
+INSTL_DATABASE_NO_SCHEMA="Non existe o esquema da base de datos para este tipo de base de datos."
+INSTL_DATABASE_OLD_PROCESS_DESC="Calquera copia de seguranza de táboas dunha instalación anterior do Joomla! será reemprazada."
+INSTL_DATABASE_OLD_PROCESS_LABEL="Antigo proceso de Base de Datos"
+INSTL_DATABASE_PASSWORD_DESC="Para a seguranza do sitio é obrigatorio o uso dunha clave para a conta da base de datos."
+INSTL_DATABASE_PASSWORD_LABEL="Clave"
+INSTL_DATABASE_PREFIX_DESC="Escolla un prefixo para a base de datos ou empregue <b>xerado ao chou</b>. Recoméndase, que teña tres ou catro caracteres de longo, só do tipo alfanumérico e DEBEN rematar en guión baixo. <b>Asegúrese de que o prefixo elixido non se está a empregar noutras táboas."
+INSTL_DATABASE_PREFIX_MSG="O prefixo da base de datos ten que comezar cunha letra e continuar, opcionalmente, por caracteres alfanuméricos e rematar en guión baixo"
+INSTL_DATABASE_PREFIX_LABEL="Prefixo da táboa"
+INSTL_DATABASE_TYPE_DESC="Probablemente &quot;mysqli&quot;"
+INSTL_DATABASE_TYPE_LABEL="Tipo de base de datos"
+INSTL_DATABASE_USER_DESC="Ou algo como "_QQ_"root"_QQ_" ou un nome de usuario dado polo servidor"
+INSTL_DATABASE_USER_LABEL="Nome de usuario"
+INSTL_DATABASE_TITLE="Configuración da conexión á base de datos"
+INSTL_DATABASE_DESC="<p>Un sitio Joomla! almacena todos os seus datos nunha base de datos. Esta pantalla presenta ao programa de instalación a información necesaria para crear esta base de datos.</p><p>Se está instalando o Joomla! nun servidor web remoto, ten que obter a información do seu provedor.</p><p>Algúns servizos de hospedaxe esixen crear a base de datos antes de instalar o Joomla!. Se recibe a mensaxe "_QQ_"Non se puido conectar á base de datos"_QQ_", comprobe que o seu nome de usuario e clave son correctos. Se aínda recibir esta mensaxe, comprobe o seu servidor para ver se ten que crear a base de datos antes de instalar o Joomla!.</p><p>Finalmente seleccione que facer no caso da existencia de táboas dunha instalación previa.</p>"
+
+;FTP view
+INSTL_AUTOFIND_FTP_PATH="Autoprocurar a ruta FTP"
+INSTL_FTP="Configuración FTP"
+INSTL_FTP_DESC="<p>Nalgúns servidores pode ter que proporcionar parámetros FTP para completar a instalación. Se ten dificultades para completar a instalación sen esas credenciais, comprobe o seu servidor para determinar se fose necesario.</p><p>Por razóns de seguranza, é mellor crear unha conta separada con acceso FTP ao cartafol da instalación do Joomla! e non ao servidor web enteiro. Seu provedor pode axudarlle con isto.</p><p><b>Nota:</b> Se está instalando nun sistema operativo Windows, a capa FTP non é necesaria.</p>"
+INSTL_FTP_ENABLE_LABEL="Activar capa FTP"
+INSTL_FTP_HOST_LABEL="Servidor FTP"
+INSTL_FTP_PASSWORD_LABEL="Clave FTP"
+INSTL_FTP_PORT_LABEL="Porto FTP"
+INSTL_FTP_ROOT_LABEL="Ruta da raíz FTP"
+INSTL_FTP_SAVE_LABEL="Gardar clave FTP"
+INSTL_FTP_TITLE="Configuración FTP (<strong class="_QQ_"red"_QQ_">Opcional - A maioría dos usuarios poden ignorar este paso - Prema Seguinte para ignorar</strong>)"
+INSTL_FTP_USER_LABEL="Usuario FTP"
+INSTL_SITE_NAME_LABEL="Nome do sitio"
+INSTL_VERIFY_FTP_SETTINGS="Comprobar a configuración FTP"
+INSTL_FTP_SETTINGS_CORRECT="Opcións correctas"
+INSTL_FTP_USER_DESC="Atención! Recoméndase deixar en branco e introducir o nome de usuario FTP cada vez que se carguen ficheiros."
+INSTL_FTP_PASSWORD_DESC="Atención! Recoméndase deixar en branco e introducir a clave FTP cada vez que se carguen ficheiros."
+
+;Site View
+INSTL_SITE="Configuración principal"
+INSTL_ADMIN_EMAIL_LABEL="O correo electrónico do administrador"
+INSTL_ADMIN_EMAIL_DESC="Insira o seu correo electrónico. Este será o enderezo de correo electrónico do super administrador do sitio web."
+INSTL_ADMIN_PASSWORD_LABEL="Clave do administrador"
+INSTL_ADMIN_PASSWORD_DESC="Estableza a clave da conta do súper administrador e confírmea no campo de embaixo."
+INSTL_ADMIN_PASSWORD2_LABEL="Confirme a clave do administrador"
+INSTL_ADMIN_USER_LABEL="Nome do usuario administrador"
+INSTL_ADMIN_USER_DESC="Pode mudar o nome de usuario predeterminado <strong>admin</strong>."
+INSTL_SITE_NAME_TITLE="Nome do sitio"
+INSTL_SITE_NAME_DESC="Insira o nome do seu sitio Joomla!."
+INSTL_SITE_METADESC_LABEL="Descrición"
+INSTL_SITE_METADESC_TITLE_LABEL="Introduza unha descrición xeral do sitio web a cal será utilizada polos buscadores. Xeralmente, un máximo de 20 palabras é o ideal."
+INSTL_SITE_OFFLINE_LABEL="Sitio fora de liña"
+INSTL_SITE_OFFLINE_TITLE_LABEL="Poñer fora de liña o acceso á portada do sitio cando se complete a instalación. Se agora non é preciso, lembre que sempre que queira poderá poñer o sitio fora de liña desde a configuración global."
+INSTL_SITE_INSTALL_SAMPLE_LABEL="Instalar datos de exemplo"
+INSTL_SITE_INSTALL_SAMPLE_DESC="Instalar os datos de exemplo é moi é moi recomendable para os novos usuarios do Joomla!.<br /> Isto instalará datos de exemplo incluídos no paquete de instalación."
+INSTL_SITE_INSTALL_SAMPLE_NONE="Ningún"
+INSTL_SAMPLE_BLOG_SET="Datos de exemplo tipo blogue en inglés (GB)"
+INSTL_SAMPLE_BROCHURE_SET="Datos de exemplo tipo folleto en inglés (GB)"
+INSTL_SAMPLE_DATA_SET="Datos de exemplo predeterminados en Ingles (GB)"
+INSTL_SAMPLE_LEARN_SET="Datos de exemplo: Learn Joomla English (GB)"
+INSTL_SAMPLE_TESTING_SET="Datos de exemplo: Test English (GB)"
+
+;Summary view
+INSTL_FINALISATION="Finalización"
+INSTL_SUMMARY_INSTALL="Instalar"
+INSTL_SUMMARY_EMAIL_LABEL="Configuración do correo electrónico"
+INSTL_SUMMARY_EMAIL_DESC="Enviar os datos de configuracion por correo electrónico a %s despois de rematar a isntalación."
+INSTL_SUMMARY_EMAIL_PASSWORDS_LABEL="Incluír as claves no correo electrónico"
+INSTL_SUMMARY_EMAIL_PASSWORDS_DESC="Aviso! Non é recomendable enviar e almacenar claves nos correos electrónicos."
+
+;Installing view
+INSTL_INSTALLING="Instalando..."
+INSTL_INSTALLING_DATABASE_BACKUP="Xerando copia de seguranza das táboas antigas da base de datos"
+INSTL_INSTALLING_DATABASE_REMOVE="Borrando as taboas antigas da base de datos"
+INSTL_INSTALLING_DATABASE="Creando as taboas da base de datos"
+INSTL_INSTALLING_SAMPLE="Instalando os datos de exemplo"
+INSTL_INSTALLING_CONFIG="Creando o ficheiro de configuración"
+INSTL_INSTALLING_EMAIL="Enviando o correo electrónico a %s"
+
+;Email
+INSTL_EMAIL_SUBJECT="Detalles da configuración: %s"
+INSTL_EMAIL_HEADING="Embaixo pode atopar os datos da configuración para o seu sitio web Joomla! acabado de crear:"
+INSTL_EMAIL_NOT_SENT="Non foi posíbel enviar o correo electrónico."
+
+;Complete view
+INSTL_COMPLETE="Finalizou"
+INSTL_COMPLETE_ADMINISTRATION_LOGIN_DETAILS="Detalles da sesión do administrador"
+INSTL_COMPLETE_DESC1="Prema o botón 'Portada' para ver a portada do sitio Joomla! ou o botón 'Administración' para ir ao panel de administración."
+INSTL_COMPLETE_DESC2="No sitio da comunidade Joomla!, hai unha listaxe de ligazóns a paquetes de idiomas dispoñíbeis, así como ligazóns a recursos lingüísticos relacionados coa familia de sitios joomla.org."
+INSTL_COMPLETE_DESC3="Prema na ligazón da dereita, para abrir o sitio de axuda da comunidade nunha nova xanela."
+INSTL_COMPLETE_ERROR_FOLDER_ALREADY_REMOVED="O cartafol 'installation' xa foi eliminado."
+INSTL_COMPLETE_ERROR_FOLDER_DELETE="O cartafol 'installation' non puido ser eliminado. Elimine o cartafol manualmente."
+INSTL_COMPLETE_FOLDER_REMOVED="O cartafol 'installation' eliminouse con éxito"
+INSTL_COMPLETE_LANGUAGE_1="Joomla! no seu propio idioma?"
+INSTL_COMPLETE_LANGUAGE_2="Visite o sitio da comunidade Joomla! para descargar paquetes de idioma."
+INSTL_COMPLETE_REMOVE_FOLDER="Elimine o cartafol 'installation'"
+INSTL_COMPLETE_REMOVE_INSTALLATION="LÉMBRESE DE ELIMINAR COMPLETAMENTE O CARTAFOL INSTALLATION.<br />Non se poderá continuar máis aló deste punto até que se elimine o cartafol 'installation'. Esta é unha medida de seguranza do Joomla!."
+INSTL_COMPLETE_TITLE="Parabéns! o Joomla! está instalado."
+
+;Database Model
+INSTL_DATABASE_COULD_NOT_CONNECT="Non foi posíbel conectar coa base de datos. A conexión retornou o erro: %s"
+INSTL_DATABASE_COULD_NOT_REFRESH_MANIFEST_CACHE="Non foi posíbel anovar a caché do manifesto para a extensión: %s"
+INSTL_DATABASE_EMPTY_NAME=""
+INSTL_DATABASE_ERROR_BACKINGUP="Ocorreron algúns erros ao efectuar a copia de seguranza da base de datos."
+INSTL_DATABASE_ERROR_CREATE="Ocorreu un erro ao crear a base de datos %s.<br />Poida que o usuario non teña suficientes privilexios como para crear unha base de datos. A base de datos requirida pode crearse antes de instalar o Joomla!."
+INSTL_DATABASE_ERROR_DELETE="Ocorreron algúns erros ao borrar a base de datos."
+INSTL_DATABASE_ERROR_INITIALISE_SCHEMA="Produciuse un erro ao iniciar o número de versión do esquema"
+INSTL_DATABASE_FIELD_VALUE_REMOVE="Eliminar"
+INSTL_DATABASE_FIELD_VALUE_BACKUP="Copia de seguranza"
+INSTL_DATABASE_FIX_TOO_LONG="O prefixo para as táboas MySQL poden ter un máximo de 15 caracteres."
+INSTL_DATABASE_INVALID_DB_DETAILS="A información fornecida sobre a base de datos é incorrecta ou incompleta."
+INSTL_DATABASE_INVALID_MYSQLI_VERSION="Para poder continuar coa instalación é preciso que use a versión 5.0.4 ou superior de MySQL. Súa versión é a: %s"
+INSTL_DATABASE_INVALID_SQLSRV_VERSION="Para poder continuar coa instalación é preciso que use SQL Server 2008 R2 (10.50.1600.1) ou superior. Súa versión é a: %s"
+INSTL_DATABASE_INVALID_SQLZURE_VERSION="Para poder continuar coa instalación é preciso que use SQL Server 2008 R2 (10.50.1600.1) ou superior. Súa versión é a: %s"
+INSTL_DATABASE_INVALID_MYSQL_VERSION="Precísase de MySQL 5.0.4 ou superior para continuar a instalación. A actual versión é: %s"
+INSTL_DATABASE_INVALID_TYPE="Seleccione o tipo de base de datos"
+INSTL_DATABASE_NAME_TOO_LONG="O nome da base de datos MySQL pode ter un máximo de 64 caracteres."
+INSTL_DATABASE_PREFIX_INVALID_CHARS="O prefixo da táboa MySQL ha de comezar por letra e continuar só con letras, números ou guión baixo."
+INSTL_DATABASE_INVALID_NAME="Versións de MySQL anteriores a 5.1.6 non poden conter puntos nin outros caracteres "QQ_"especiais"_QQ_" no nome. Súa versión é a: %s"
+INSTL_DATABASE_NAME_INVALID_SPACES="O nome da base de datos MySQL e o nome de táboa non poden comezar ou rematar con espazos."
+INSTL_DATABASE_NAME_INVALID_CHAR="O identificador MySQL non pode conter un NUL ASCII(0x00)."
+INSTL_DATABASE_FILE_DOES_NOT_EXIST="O ficheiro %s non existe"
+
+;controllers
+INSTL_COOKIES_NOT_ENABLED="Parece que as cookies non están activadas no seu navegador. Non será posíbel instalar con esta funcionalidade desactivada. Tamén podería haber un problema co <strong>camiño da sesión</strong> no servidor, neste caso consulte co seu provedor de aloxamento."
+INSTL_HEADER_ERROR="Erro"
+
+;Helpers
+INSTL_PAGE_TITLE="Instalador do Joomla!"
+
+;Configuration model
+INSTL_ERROR_CONNECT_DB="Non foi posíbel conectar coa base de datos. A conexión retornou o erro: %s"
+INSTL_STD_OFFLINE_MSG="Este sitio está desactivado por mantemento.<br />Por favor, retorne máis tarde."
+
+;FTP model
+INSTL_FTP_INVALIDROOT="O cartafol FTP especificado non é o cartafol da instalación deste Joomla!"
+INSTL_FTP_NOCONNECT="Non foi posíbel conectar co servidor FTP"
+INSTL_FTP_NODELE="A función "_QQ_"DELE"_QQ_" fallou."
+INSTL_FTP_NODIRECTORYLISTING="Non foi posíbel recuperar a listaxe de cartafoles do servidor FTP."
+INSTL_FTP_NOLIST="A función "_QQ_"LISTA"_QQ_" fallou."
+INSTL_FTP_NOLOGIN="Non foi posíbel iniciar sesión no servidor FTP."
+INSTL_FTP_NOMKD="A función "_QQ_"MKD"_QQ_" fallou."
+INSTL_FTP_NONLST="A función "_QQ_"NLST"_QQ_" fallou."
+INSTL_FTP_NOPWD="A función "_QQ_"PWD"_QQ_" fallou."
+INSTL_FTP_NORETR="A función "_QQ_"RETR"_QQ_" fallou."
+INSTL_FTP_NORMD="A función "_QQ_"RMD"_QQ_" fallou."
+INSTL_FTP_NOROOT="Non foi posíbel acceder ao cartafol FTP especificado."
+INSTL_FTP_NOSTOR="A función "_QQ_"STOR"_QQ_" fallou."
+INSTL_FTP_NOSYST="A función "_QQ_"SYST"_QQ_"fallou."
+INSTL_FTP_UNABLE_DETECT_ROOT_FOLDER="Non foi posíbel autodetectar o cartafol raíz do servidor FTP."
+
+;others
+INSTL_ADVANCED_SETTINGS="Configuración avanzada"
+INSTL_BASIC_SETTINGS="Configuración básica"
+INSTL_CONFPROBLEM="Seu ficheiro de configuración ou cartafol onde está non permite a escritura ou houbo un problema coa creación do ficheiro de configuración. Terá que enviar o seguinte código a man. Prema na caixa de texto para seleccionar todo o código e pégueo nun ficheiro de texto limpo. Chámelle ao ficheiro 'configuration.php' e póñao no cartafol raíz do seu sitio."
+INSTL_DATABASE_SUPPORT="Soporte para a base de datos:"
+INSTL_DISPLAY_ERRORS="Amosar erros"
+INSTL_ERROR_DB="Houbo algúns erros ao encher a base de datos: %s"
+INSTL_FILE_UPLOADS="Envíos de ficheiro"
+INSTL_GNU_GPL_LICENSE="Licenza GNU/GPL"
+INSTL_INSTALLATION="Instalación"
+INSTL_JSON_SUPPORT_AVAILABLE="Soporte JSON"
+INSTL_LICENSE="Licenza"
+INSTL_MAGIC_QUOTES_GPC="Vírgulas máxicas GPC desactivadas"
+INSTL_MAGIC_QUOTES_RUNTIME="Vírgulas máxicas en tempo de execución"
+INSTL_MB_LANGUAGE_IS_DEFAULT="O idioma por defecto é multibite"
+INSTL_MB_STRING_OVERLOAD_OFF="Variábel de sobrecarga para tarefas multibite desactivada"
+INSTL_NOTICEMBLANGNOTDEFAULT="O idioma para cadea multibite en PHP non está establecido como neutral. Isto pode ser activado localmente engadindo <strong>php_value mbstring.language neutral<strong> no seu ficheiro <code>.htaccess</code>."
+INSTL_NOTICEMBSTRINGOVERLOAD="A sobrecarga de funcións para cadeas multibite en PHP está activada. Pode ser desactivada localmente engadindo <strong>php_value mbstring.func_overload 0</strong> no seu ficheiro <code>.htaccess</code>."
+INSTL_NOTICEYOUCANSTILLINSTALL="<br />Aínda pode continuar a instalación, as opcións de configuración aparecerán ao final. Terá que cargar a man o código. Seleccionando o todo o texto no área de texto, copiándoo para logo pegalo a continuación, nun ficheiro de texto en branco. Nomee o ficheiro como 'configuration.php' e póñao no cartafol raíz do sitio."
+INSTL_OUTPUT_BUFFERING="Búfer de saída"
+INSTL_PARSE_INI_FILE_AVAILABLE="Soporte para análise INI"
+INSTL_PHP_VERSION="Versión do PHP"
+INSTL_REGISTER_GLOBALS="Rexistro de globais desactivado"
+INSTL_SAFE_MODE="Modo seguro"
+INSTL_SESSION_AUTO_START="Inicio automático de sesión"
+INSTL_WRITABLE="%s escribíbel"
+INSTL_XML_SUPPORT="Soporte XML"
+INSTL_ZIP_SUPPORT_AVAILABLE="Soporte nativo de compresión ZIP (Recomendado)"
+INSTL_ZLIB_COMPRESSION_SUPPORT="Soporte de compresión Zlib"
+INSTL_PROCESS_BUSY="O proceso está en progreso. Por favor, agarde..."
+
+;Global strings
+JADMINISTRATOR="Administración"
+JADVANCED="Avanzado"
+JCHECK_AGAIN="Verificar novamente"
+JERROR="Erro"
+JEMAIL="Correo electrónico"
+JGLOBAL_ISFREESOFTWARE="%s é un software libre liberado baixo a %s."
+JINVALID_TOKEN="A solicitude máis recente foi rexeitada porque contiña un cadea de seguridade non válida. Actualice a páxina e ténteo de novo."
+JNEXT="Seguinte"
+JNO="Non"
+JNOTICE="Nota"
+JOFF="Desactivado"
+JON="Activado"
+JPREVIOUS="Anterior"
+JSITE="Portada"
+JUSERNAME="Nome de usuario"
+JYES="Si"
+
+; Framework strings necessary when no lang pack is available
+JLIB_DATABASE_ERROR_DATABASE="Produciuse un erro coa base de datos."
+JLIB_DATABASE_ERROR_CONNECT_MYSQL="Non foi posíbel conentar co MySQL."
+JLIB_DATABASE_ERROR_LOAD_DATABASE_DRIVER="Non foi posíbel cargar o controlador da base de datos: %s"
+JLIB_ENVIRONMENT_SESSION_EXPIRED="A sesión caducou, recargue a páxina."
+JLIB_FORM_VALIDATE_FIELD_REQUIRED="Campo obrigatorio: %s"
+JLIB_FORM_VALIDATE_FIELD_INVALID="Campo non válido: %s"
+JLIB_UTIL_ERROR_CONNECT_DATABASE="JDatabase: :getInstance: Non foi posíbel conectar coa base de datos <br />joomla.library: %1$s - %2$s"
+
+;Necessary for errors
+ADMIN_EMAIL="O correo electrónico do administrador"
+ADMIN_PASSWORD="Clave do administrador"
+ADMIN_PASSWORD2="Confirme a clave do administrador"
+SITE_NAME="Nome do sitio"
+
+; Database types (allows for a more descriptive label than the internal name)
+MYSQL="MySQL"
+MYSQLI="MySQLi"
+ORACLE="Oracle"
+POSTGRESQL="PostgreSQL"
+SQLAZURE="Microsoft SQL Azure"
+SQLITE="SQLite"
+SQLSRV="Microsoft SQL Server"
View
21 installation/language/gl-ES/gl-ES.xml
@@ -0,0 +1,21 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<metafile
+ version="3.0"
+ client="installation">
+ <name>Galego (Galiza)</name>
+ <version>3.0</version>
+ <creationDate>November 2012</creationDate>
+ <author>Galician Translation Team</author>
+ <copyright>Copyright (C) 2005 - 2012 Open Source Matters. All rights reserved.</copyright>
+ <license>GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt</license>
+ <description>Galician (Galego) language installation for Joomla</description>
+ <files>
+ <filename>gl-ES.ini</filename>
+ </files>
+ <metadata>
+ <name>Galego (Galiza)</name>
+ <tag>gl-ES</tag>
+ <rtl>0</rtl>
+ </metadata>
+ <params />
+</metafile>
View
3 installation/language/gl-ES/index.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<html>
+<body></body>
+</html>

0 comments on commit ded94e5

Please sign in to comment.