Skip to content
Permalink
Browse files

ajax tabs demo: renamed tabs to fit on the demo template

  • Loading branch information
jzaefferer committed Feb 24, 2010
1 parent 2f11730 commit 8b20f1ff9b0674690160c7fa118d2bbf174192f3
Showing with 5 additions and 5 deletions.
  1. +5 −5 demos/tabs/ajax.html
@@ -26,11 +26,11 @@

<div id="tabs">
<ul>
<li><a href="#tabs-1">Nunc tincidunt</a></li>
<li><a href="ajax/content1.html">Ajax Tab 1</a></li>
<li><a href="ajax/content2.html">Ajax Tab 2</a></li>
<li><a href="ajax/content3-slow.php">Ajax Tab 3 (slow)</a></li>
<li><a href="ajax/content4-broken.php">Ajax Tab 4 (broken)</a></li>
<li><a href="#tabs-1">Preloaded</a></li>
<li><a href="ajax/content1.html">Tab 1</a></li>
<li><a href="ajax/content2.html">Tab 2</a></li>
<li><a href="ajax/content3-slow.php">Tab 3 (slow)</a></li>
<li><a href="ajax/content4-broken.php">Tab 4 (broken)</a></li>
</ul>
<div id="tabs-1">
<p>Proin elit arcu, rutrum commodo, vehicula tempus, commodo a, risus. Curabitur nec arcu. Donec sollicitudin mi sit amet mauris. Nam elementum quam ullamcorper ante. Etiam aliquet massa et lorem. Mauris dapibus lacus auctor risus. Aenean tempor ullamcorper leo. Vivamus sed magna quis ligula eleifend adipiscing. Duis orci. Aliquam sodales tortor vitae ipsum. Aliquam nulla. Duis aliquam molestie erat. Ut et mauris vel pede varius sollicitudin. Sed ut dolor nec orci tincidunt interdum. Phasellus ipsum. Nunc tristique tempus lectus.</p>

0 comments on commit 8b20f1f

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.