Skip to content
Permalink
Browse files
Datepicker i17n hu: Corrected some spellings and abbreviations as wel…
…l as dateFormat. Fixes #7714 - Hungarian translation
  • Loading branch information
rdworth committed Sep 13, 2011
1 parent 000b173 commit eddf076b8c7d4e68a18823ffae884c113028801e
Showing 1 changed file with 6 additions and 6 deletions.
@@ -2,19 +2,19 @@
/* Written by Istvan Karaszi (jquery@spam.raszi.hu). */
jQuery(function($){
$.datepicker.regional['hu'] = {
closeText: 'bezárás',
prevText: '« vissza',
nextText: 'előre »',
closeText: 'bezár',
prevText: 'vissza',
nextText: 'előre',
currentText: 'ma',
monthNames: ['Január', 'Február', 'Március', 'Április', 'Május', 'Június',
'Július', 'Augusztus', 'Szeptember', 'Október', 'November', 'December'],
monthNamesShort: ['Jan', 'Feb', 'Már', 'Ápr', 'Máj', 'Jún',
'Júl', 'Aug', 'Szep', 'Okt', 'Nov', 'Dec'],
dayNames: ['Vasárnap', 'Hétfö', 'Kedd', 'Szerda', 'Csütörtök', 'Péntek', 'Szombat'],
dayNames: ['Vasárnap', 'Hétfő', 'Kedd', 'Szerda', 'Csütörtök', 'Péntek', 'Szombat'],
dayNamesShort: ['Vas', 'Hét', 'Ked', 'Sze', 'Csü', 'Pén', 'Szo'],
dayNamesMin: ['V', 'H', 'K', 'Sze', 'Cs', 'P', 'Szo'],
weekHeader: '',
dateFormat: 'yy-mm-dd',
weekHeader: 'Hét',
dateFormat: 'yyyy.mm.dd.',
firstDay: 1,
isRTL: false,
showMonthAfterYear: true,

0 comments on commit eddf076

Please sign in to comment.