Skip to content

juletx/BattleshipFeatureIDE

Repository files navigation

SPL: Itsasontzigudua jokoa (Battleship)

Ikasgaia: Softwarearen Garapen Industriala

Helburua: emandako software (programa) batetik abiatuz, software produktu-lerro bat eraiki.

Lanean hasteko erabiliko den aplikazioa Battleship da, oso hedatua den jokoa, hainbat sistema eragilerekin batera doana. Bi jokalariren artean jokatzen da eta helburua beste jokalariaren itsasontzi flota hondoratzea da, berak gurea urperatu baino lehen. Partida aurkariaren azken itsasontzia hondoratzean amaitzen da. Programa aldatu behar da hainbat produktu desberdin emango dituen SPL bat sortzeko. SPL honek jokoaren aldaki erraz batzuk sorrarazi behar ditu.

Lan-ataza: Battleship SPL-aren kodean, behar diren aldaketak burutu:

  1. FeatureIDE proiektu bat sortu, identifikatzeko zure abizena erabiliz.
  2. Proiektuan, aurrerago ematen den aldakortasun eredua (hots, ezaugarri diagrama) sortu.
  3. Emandako kodea banatu eta aurreko ezaugarrietan barreiatu, enuntziatuan adierazitakoa jarraituz. Zenbait ezaugarri ez dago inplementatuta, eta hortaz gehitu egin behako dira. Kasuren batean metodo gehigarriren bat sartzea beharrezkoa izatea gerta daiteke (edo kodea hainbat metodotan banatzea), SPL-ko kide desberdinen konposaketa egokia egin ahal izateko. Lana ezaugarriz ezaugarri egitea gomendatzen da, denek ez baitute zailtasun maila berdina.
  4. Proiektu osoa esportatu eta zip fitxategi batean trinkotu. eGela plataformara igo.

Honako URLetan hainbat Java programa daude, aplikazio horiek inplementatzen dituztenak. Praktikaren helburua ez da kodea hobetzea, analizatzea baizik, eta kodea kontuan hartu nahi ditugun ezaugarrietara lotzea, kodea behar ez denean errepika ez dadin. Helburua produktu-lerroko aplikazio desberdinak eraiki ahal izatea da. Lanean hasteko kode hauetako bat izan daiteke:

Aplikazioak About funtzionalitatea eduki behar du, eta honek ematen den kodearen egilearen inguruko informazioa erakutsi behar du. Jatorrizko egilearen informazioa zurearekin batera sartzea ez ahaztu. Atal honetan, aplikaziorako hautatua izan den ezaugarri bakoitzeko lerro bat adieraziko da. Adibideko irudiak adierazten du erabilitako aplikazioa Yuval Marcus-ena dela eta challenge ezaugarria izan ezik beste guztiak hautatuak dituela (modu grafikoan aurkeztea ez da beharrezkoa).

SPL-ak hiru zailtasun-maila aurreikusten ditu (Difficulty): Beginner (8x8 eta 3 itsasontzi mota); Intermediate (10x10 eta 4 itsasontzi mota); Advanced (20x20 eta 7 itsasontzi mota).**

Statistics ezaugarriak, tiro bakoitzaren ondoren, sistemak guztira bota diren tiroen laburpen estatistiko bat erakustea ahalbidetzen du. Horrela zehaztuko da unera arte jokalariak zenbat tiro bota dituen, zenbat itsasontzi ukitu diren (baina oraindik erabat urperatu gabe – hit), kopuru hori itsasontzi kopuru osoarekin alderatuz zein portzentaje den adieraziz, eta informazio bera urperatutako itsasontziekin (sunk) eta aurkitu ez diren itsasontziekin (locate).

Until this moment you have made 5 shots.  
You have hit 0 aircraft carriers (0%), 0 destroyers (0%), 1 submarines (33%), and 0 patrols (0%).  
You have sunk 0 aircraft carriers (0%), 0 destroyers (0%), 0 submarines (0%), and 1 patrols (25%). 
You have to locate 1 aircraft carriers (100%), 2 destroyers (100%), 2 submarinos (66%), and 3 patrols (75%).

Challenge ezaugarriak jokalarien artean lehiaketa bat zehazten du, jokalari bakoitzak egin dezakeen tiro kopuru mugatuarekin (25 beginner direnentzat, 60 intermediate eta 250 expert delakoentzat). Egindako tiro guztien ondoren, zein den irabazi duen jokalaria adierazten da. Itsasontzian bete-betean jotzen duen lehen tiroarekin 2 puntu kontatzen dira, itsasontziak posizio bat baino gehiago okupatzen badu, berriz ere itsasontzian asmatzen duten hurrengo tiroekin puntu 1 kontatzen da. Itsasontziaren gainean botatako azken tiroarengatik (hau hondoratzen duena) itsasontziak duen posizio adina puntu emango dira. Adibidez, bi itsasontzi desberdin honako posiziotan badaude: C5 (posizio bakarreko itsasontzia) eta B1-B2-B3-B4 (lau posizioko itsasontzia), orduan honako tiro hauek eginda C5, A1, B2, B3, A5, B4 eta B1, honako puntuak lortuko lirateke, hurrenez hurren: 3 puntu (lehen tiroarengatik 2 gehi 1, posizio bakarreko itsasontzia hondoratzeagatik), 2 puntu (bigarren itsasontziaren gaineko lehen tiroa izateagatik), puntu 1 (hurrengo posizioetakoa izateagatik), 0 puntu (kale egiteagatik, helburuan ez emateagatik), puntu 1 (asmatzen jarraitzeagatik, baina hondoratu gabe) eta 4 puntu (itsasontzia hondoratzen duen tiroa izateagatik). Horrela, baten batek 4 posizioko itsasontzian asmatzen badu, hondoratzen badu, 8 puntu lortzen ditu (2+1+1+4). Puntu gehien egin duena irabazlea da. Berdinketaren kasuan, punteria hoberena izan duena (bete-betean asmatu duten tiro gehien egin duena) izango da irabazlea, eta bestela parra egin dutela idatziko da. Jokalarietako batek itsasontzi guztiak urperatzen baditu, beste jokalariari beste horrenbeste tiro botatzen utziko zaio, eta orduan puntuen arabera irabazlea zein den adierazten da.

PlayerName ezaugarriak jokatuko duten jokalarien izenak erabiltzea onartzen du. Ezaugarri hau aukeratua badago, egikaritzapenarekin hasi baino lehen izenak eskatu egingo dira eta jokoan zehar mezuak pertsonalizatu egingo dira (esaterako, Irabazi egin duzu, Ane, edo Zure txanda da, Ane).

Computer ezaugarriak bigarren jokalaria ordenagailua bera izatea ahalbidetzen du. Bere itsasontziak taulan kokatzeko posizioak ausaz aukeratzen dira, itsasontzia taularen barnean osorik kokatu dadin eta itsasontziak elkar ukitzen jarri ez daitezen (itsasontzi bakoitzaren inguruan eta norantza guztietan, diagonalekoetan ere, gelaxka huts bat egon behar da gutxienez). Ezaugarri honetan, “jokalari bereziaren” helburu edo jomugak erabakitzeko aplikatuko den estrategia aukeratu behar da (hots, tiroak egiteko programak jarraituko duen algoritmoa). Lerroa aukeratzeko, aukera hauen artean hautatu behar da: (1) ausaz (RandomRow); (2) goitik behera (TopDown); edo behetik gora (BottomUp). Zutabea aukeratzeko, antzera: ausaz (RandomColumn); (2) ezkerretik eskuinera (Left2Right); edo eskuinetik ezkerrera (Right2Left).

Azkenik, eta aukera gehigarri bezala (ezaugarri diagraman agertzen ez dena, eta gainontzeko aldakortasuna inplementatuta dutenentzat), partida jokalari anitzekin egin ahal izatea kontuan hartzen da. SPL-a oro har bi jokalarirentzat egongo da prestatuta, eta aukera gehigarri honekin jokalari gehiago egon daitekeela hartzen da (konputagailua bera ere egon daiteke). Kontuan hartu PlayerName ezaugarria ere baldin badago, jokalari guztien izenak eskatu beharko direla. Aukera honekin jokatzeko bi modu desberdin daudela ulertzen da: Banakako tiraketa eta Tiraketa partekatua. Lehenengoan, jokalari batek (berak nahi duen) beste jokalari baten itsasontzien kontra tiro bat egiten du, eta jarraian honek gertatutakoarekin erantzungo dio; besteak jokaldiaren jakinaren gainean egongo dira eta egokitzen zaienean bere tiroa inguruko posizioren batera bota dezakete itsasontzia urperatzeko. Bigarren aukeran, tiro bakarra egiten da, baina beste jokalari guztien aurka banan-banan (denak posizio berarekin), eta denek beren egoeraren berri ematen dute.