T.C. Kimlik numarası doğrulama ve sorgulama
PHP
Switch branches/tags
Nothing to show
Permalink
Failed to load latest commit information.
src Change PSR-0 to PSR-4 Aug 18, 2014
LICENSE.txt e-posta adresi değiştirildi Jun 6, 2016
README.md Update readme file Jan 29, 2016
composer.json

README.md

T.C. Kimlik numarası doğrulama ve sorgulama

License

"Algoritmik kontrol" ve "API üzerinden veri doğruluk kontrolü" olarak iki kısımdan oluşan "T.C. Kimlik numarası doğrulama ve sorgulama" sınıfı.


Özellikler

  • PSR-0
  • T.C. Kimlik numarası algoritmik kontrol
  • API üzerinden T.C. Kimlik numarası veri doğruluk kontrolü

Kullanım

Algoritmik doğrulama

$check = TcCheck::verify($bilgi['tckimlikno']);
var_dump($check);

Veri doğruluk kontrolü

$data = array(
	'tcno'			=> 'xxxxxxxxxxx',	// T.C. kimlik Numarası (11 haneli ve rakamlardan oluşmaladır)
	'isim'			=> 'XXXXX', 		// Doğrulanacak kişinin adı, tümü büyük harf (iki isme sahip kişilerin iki ismide yazılmalı)
	'soyisim'		=> 'XXXXX', 		// Doğrulanacak kişinin soyadı, tümü büyük harf
	'dogumyili'		=> '19xx', 			// Doğum yılı (4 haneli ve rakamlardan oluşmalıdır)
);
$check = TcCheck::check($data);
var_dump($check);

Lisans

Açık kaynaklı olan bu proje MIT lisansı ile lisanslanmıştır.