Narzędzie pomagające w wyborze metody ogrzewania domu i oszacowaniu zapotrzebowania na ciepło.
PHP JavaScript HTML CSS Cucumber ApacheConf Ruby

README.md

HeatCalculator

Build Status

Experimental tool for estimating building's energy consumption for heating purposes.