Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

czech localization

  • Loading branch information...
commit 92f5fbccd98fe5d80b7358fcea1d9567e81289a9 1 parent e9d21c5
Jan Dolecek authored
2  composer.json
@@ -28,7 +28,7 @@
28 28
 				"js": [ "date-picker.js" ]
29 29
 			},
30 30
 			"assets-optional": {
31  
-
  31
+				"js": [ "date-picker-cs.js" ]
32 32
 			},
33 33
 			"extension-methods": [
34 34
 				{
23  date-picker-cs.js
... ...
@@ -0,0 +1,23 @@
  1
+/* Czech initialisation for the jQuery UI date picker plugin. */
  2
+/* Written by Tomas Muller (tomas@tomas-muller.net). */
  3
+jQuery(function($) {
  4
+	$.datepicker.regional['cs'] = {
  5
+		closeText: 'Zavřít',
  6
+		prevText: '<Dříve',
  7
+		nextText: 'Později>',
  8
+		currentText: 'Nyní',
  9
+		monthNames: ['leden', 'únor', 'březen', 'duben', 'květen', 'červen', 'červenec', 'srpen',
  10
+			'září', 'říjen', 'listopad', 'prosinec'],
  11
+		monthNamesShort: ['led', 'úno', 'bře', 'dub', 'kvě', 'čer', 'čvc', 'srp', 'zář', 'říj', 'lis', 'pro'],
  12
+		dayNames: ['neděle', 'pondělí', 'úterý', 'středa', 'čtvrtek', 'pátek', 'sobota'],
  13
+		dayNamesShort: ['ne', 'po', 'út', 'st', 'čt', 'pá', 'so'],
  14
+		dayNamesMin: ['ne', 'po', 'út', 'st', 'čt', 'pá', 'so'],
  15
+		weekHeader: 'Týd',
  16
+		dateFormat: 'dd. mm. yy',
  17
+		firstDay: 1,
  18
+		isRTL: false,
  19
+		showMonthAfterYear: false,
  20
+		yearSuffix: ''
  21
+	};
  22
+	$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['cs']);
  23
+});

0 notes on commit 92f5fbc

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.