Permalink
Browse files

czech localization

  • Loading branch information...
juzna committed Aug 2, 2012
1 parent e9d21c5 commit 92f5fbccd98fe5d80b7358fcea1d9567e81289a9
Showing with 24 additions and 1 deletion.
  1. +1 −1 composer.json
  2. +23 −0 date-picker-cs.js
View
@@ -28,7 +28,7 @@
"js": [ "date-picker.js" ]
},
"assets-optional": {
-
+ "js": [ "date-picker-cs.js" ]
},
"extension-methods": [
{
View
@@ -0,0 +1,23 @@
+/* Czech initialisation for the jQuery UI date picker plugin. */
+/* Written by Tomas Muller (tomas@tomas-muller.net). */
+jQuery(function($) {
+ $.datepicker.regional['cs'] = {
+ closeText: 'Zavřít',
+ prevText: '<Dříve',
+ nextText: 'Později>',
+ currentText: 'Nyní',
+ monthNames: ['leden', 'únor', 'březen', 'duben', 'květen', 'červen', 'červenec', 'srpen',
+ 'září', 'říjen', 'listopad', 'prosinec'],
+ monthNamesShort: ['led', 'úno', 'bře', 'dub', 'kvě', 'čer', 'čvc', 'srp', 'zář', 'říj', 'lis', 'pro'],
+ dayNames: ['neděle', 'pondělí', 'úterý', 'středa', 'čtvrtek', 'pátek', 'sobota'],
+ dayNamesShort: ['ne', 'po', 'út', 'st', 'čt', '', 'so'],
+ dayNamesMin: ['ne', 'po', 'út', 'st', 'čt', '', 'so'],
+ weekHeader: 'Týd',
+ dateFormat: 'dd. mm. yy',
+ firstDay: 1,
+ isRTL: false,
+ showMonthAfterYear: false,
+ yearSuffix: ''
+ };
+ $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['cs']);
+});

0 comments on commit 92f5fbc

Please sign in to comment.