Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
183 lines (162 sloc) 5.84 KB
(require 'quail)
(quail-define-package
"farsi-transliterate-johnw" "Farsi" "ج" t
"My intuitive transliteration keyboard layout for Persian/Farsi.
" nil t t t t nil nil nil nil nil t)
(quail-define-rules
;;;;;;;;;;; isiri-6219 Table 5 -- جدول ۵ - حروِفِ اصلیِ فارسی
("~" ) ;; hamzeh
("A" ) ;; U+0622 & ARABIC LETTER ALEF WITH MADDA ABOVE & الف با کلاه
("a" ) ;; U+0627 & ARABIC LETTER ALEF & الف
("\\a" )
("b" ) ;; U+0628 & ARABIC LETTER BEH &
("p" ) ;; U+067e & ARABIC LETTER PEH &
("t" )
("tt" )
("c" )
("cc" )
("j" )
("ch" )
("h" )
("kh" )
("d" )
("dh" )
("r" )
("z" )
("zz" )
("zh" )
("s" )
("ss" )
("sh" )
("-" )
("S" )
("D" )
("T" )
("TT" )
("Z" )
("`" )
("Q" )
("f" )
("q" )
("gh" )
("k" )
("kk" )
("g" )
("gg" )
("l" )
("m" )
("n" )
("v" )
("u" )
("V" )
("H" )
("y" )
("i" )
("I" )
;;;;;;;;;;; isiri-6219 Table 6 -- جدول ۶ - حروِفِ عربی
("F" )
("D" ?\u0671) ;; (ucs-insert #x0671)ٱ named: حرفِ الفِ وصل
("K" ) ;; Arabic kaf
("Th" ) ;; ta marbuteh
("Y" )
("YY" )
("Yh" )
;;;;;;;;;;; isiri-6219 Table 4 -- جدول ۴ - ارقام و علائم ریاضی
("0" )
("1" )
("2" )
("3" )
("4" )
("5" )
("6" )
("7" )
("8" )
("9" )
("\\/" ?\u066B) ;; (ucs-insert #x066B)٫ named: ممیزِ فارسی
("\\," ?\u066C) ;; (ucs-insert #x066C)٬ named: جداکننده‌ی هزارهای فارسی
("%" ?\u066A) ;; (ucs-insert #x066A)٪ named: درصدِ فارسی
("+" ?\u002B) ;; (ucs-insert #x002B)+ named: علامتِ به‌اضافه
("-" ?\u2212) ;; (ucs-insert #x2212)− named: علامتِ منها
("\\*" ?\u00D7) ;; (ucs-insert #x00D7)× named: علامتِ ضرب
("\\%" ?\u007F) ;; (ucs-insert #x00F7)÷ named: علامتِ تقسیم
("<" ?\u003C) ;; (ucs-insert #x003C)< named: علامتِ کوچکتر
("=" ?\u003D) ;; (ucs-insert #x003D)= named: علامتِ مساوی
(">" ?\u003E) ;; (ucs-insert #x003E)> named: علامتِ بزرگتر
;;;;;;;;;;; isiri-6219 Table 2 -- جدول ۲ - علائم نقطه گذاریِ مشترک
;;; Space
("." ?.) ;;
(":" ?\u003A) ;; (ucs-insert #x003A): named:
("!" ?\u0021) ;; (ucs-insert #x0021)! named:
("\\." ?\u2026) ;; (ucs-insert #x2026)… named:
("\\-" ?\u2010) ;; (ucs-insert #x2010)‐ named:
("-" ?\u002D) ;; (ucs-insert #x002D)- named:
("|" ?|)
;;("\\\\" ?\)
("//" ?/)
("*" ?\u002A) ;; (ucs-insert #x002A)* named:
("(" ?\u0028) ;; (ucs-insert #x0028)( named:
(")" ?\u0029) ;; (ucs-insert #x0029)) named:
("[" ?\u005B) ;; (ucs-insert #x005B)[ named:
("[" ?\u005D) ;; (ucs-insert #x005D)] named:
("{" ?\u007B) ;; (ucs-insert #x007B){ named:
("}" ?\u007D) ;; (ucs-insert #x007D)} named:
("\\<" ?\u00AB) ;; (ucs-insert #x00AB)« named:
("\\>" ?\u00BB) ;; (ucs-insert #x00BB)» named:
;;;;;;;;;;; isiri-6219 Table 3 -- جدول ۳ - علائم نقطه گذاریِ فارسی
("," ) ;; farsi
(";" ) ;;
("?" ) ;; alamat soal
("_" ) ;;
;;;;;;;;;;; isiri-6219 Table 1 -- جدول ۱ - نویسه‌های کنترلی
;; LF
;; CR
("&zwnj;" ?\u200C) ;; (ucs-insert #x200C)‌ named: فاصله‌ی مجازی
("/" ?\u200C) ;;
("&zwj;" ?\u200D) ;; (ucs-insert #x200D)‍ named: اتصالِ مجازی
("J" ?\u200D) ;;
("&lrm;" ?\u200E) ;; (ucs-insert #x200E)‎ named: نشانه‌ی چپ‌به‌راست
("&rlm;" ?\u200F) ;; (ucs-insert #x200F)‏ named: نشانه‌ی راست‌به‌چپ
("&ls;" ?\u2028) ;; (ucs-insert #x2028)
 named: جداکننده‌ی سطرها
("&ps;" ?\u2028) ;; (ucs-insert #x2029)
 named: جداکننده‌ی بندها
("&lre;" ?\u202A) ;; (ucs-insert #x202A)‪ named: زیرمتنِ چپ‌به‌راست
("&rle;" ?\u202B) ;; (ucs-insert #x202B) named: زیرمتنِ راست‌به‌چپ
("&pdf;" ?\u202C) ;; (ucs-insert #x202C) named: پایانِ زیرمتن
("&lro;" ?\u202D) ;; (ucs-insert #x202D) named: زیرمتنِ اکیداً چپ‌به‌راست
("&rlo;" ?\u202D) ;; (ucs-insert #x202E) named: زیرمتنِ اکیداً راست‌به‌چپ
("&bom;" ?\uFEFF) ;; (ucs-insert #xFEFF) named: نشانه‌ی ترتیبِ بایت‌ها
;;;;;;;;;;; isiri-6219 Table 7 -- جدول ۷ - نشانه‌هایِ فارسی
("'" ) ;; zbar ;; زبر فارسى
("e" ) ;; zir زير فارسى
("o" ) ;; peesh ;; پيش فارسى -- ضمه
("E" ) ;; eizan ;; دو زير فارسى -- تنوين جر
("#" ) ;; دو زبر
("O" ) ;; دو پيش فارسى -- تنوين رفع
("w" ) ;; tashdid ;; تشديد فارسى
("W" ) ;; ساکن فارسى
("U" ?\u0653) ;; (ucs-insert #x0653)ٓ named: مدِ فارسی
;;("`" ?ٔ) ;; همزه فارسى بالا
("C" ?\u0655) ;; (ucs-insert #x0655)ٕ named: همزه فارسى پایین
("$" ?\u0670) ;; (ucs-insert #x0670)ٰ named: الفِ مقصوره‌ی فارسی
;;;;;;;;;;; isiri-6219 Table 8 - Forbidden Characters -- جدول ۸ - نویسه‌هایِ ممنوع
;; ;; he ye (ucs-insert 1728) kills emacs-24.0.90
;; arabic digits 0-9
;;;;;;; Latin Extensions
("\\" ?\\) ;; خط اريب وارو
("\\\\" ?\\)
("\\~" ?~)
("\\@" ?@)
("\\#" ?#)
("\\$" ?\uFDFC) ;; (ucs-insert #xFDFC)﷼ named:
("\\^" ?^)
("\\1" ?1)
("\\2" ?2)
("\\3" ?3)
("\\4" ?4)
("\\5" ?5)
("\\6" ?6)
("\\7" ?7)
("\\8" ?8)
("\\9" ?9)
("\\0" ?0)
)
(provide 'persian-johnw)