Skip to content

k-monitor/onkormanyzati-koltsegvetes-v2

master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Önkormányzati költségvetés vizualizáció 2.0+

KÖKÖ: Közérthető Költségvetés

Az oldal alapja a StartBootstrap / Creative sablon, illetve az önkormányzati költségvetés vizualizáció v1.x.

Copyright © 2020 DeepData Ltd.


Beüzemelés

A weboldal a Gridsome keretrendszeren alapul, ami a forrásfájlokból egy optimalizált weboldalt generál.

A beüzemelés lépései:

 1. Telepíts Node.js-t és Yarn-t, ezek adják az alapvető környezetet a projekthez.
 2. Telepítsd a Gridsome-ot parancssorból: yarn global add @gridsome/cli, ez fogja legenerálni a kész weboldalt.
 3. A projekt mappájában futtasd le a yarn install parancsot, ez letölti a szükséges csomagokat a node_modules mappába.
 4. Másold be az önkormányzattól kapott XLSX fájlt az input mappába, budget.xlsx néven.
 5. Futtasd le a yarn new-config parancsot, ez legenerálja az input/config.xlsx fájlt, melynek tartalma részben függ a budget.xlsx-től.
 6. Töltsd ki a config.xlsx fájlt, ez tartalmazza a weboldal beállításait és szövegeit.
 7. Ellenőrizd, hogy az alábbiakban bemutatott XLSX fájlok mind jelen vannak-e az input mappában, és mindegyiknek megfelelő-e a formátuma.
 8. A projekt mappájában futtasd le a yarn prepare parancsot, ez az input mappában levő fájlokban rejlő adatokat átalakítja a vizualizációnak megfelelő formátumra. A generált adatfájlok az src/data mappába kerülnek, a weboldal fejlesztésekor és generálásakor innen lesznek kiolvasva.
 9. A projekt mappájában indítsd el a gridsome develop parancsot, mely egy lokális webszervert nyit. Ezután a http://localhost:8080/ címen meg tudod tekinteni a weboldal előnézetét. Ahogy módosítod a fájlokat, az előnézet is frissülni fog. A programot a Ctrl+C kombinációval lehet leállítani.
 10. A weboldal legenerálásához használd a gridsome build parancsot. (Ez lefuttatja a prepare szkriptet is.) A kész weboldal a dist mappába kerül, ennek tartalmát kell a webszervereddel hosztolnod.
 11. A kereső naplózás funkciójához szükség van telepített PHP interpreterre is, valamint a következő parancs lefuttatására a hosztolt mappában: touch search.log && sudo chown www-data:www-data search.log. A search.log fájlt érdemes publikusan elérhetetlenné tenni (ld. static/.htaccess). Ha erre a naplózó funkcióra nincs szükség, a track-search.php fájlt ajánlott törölni a webszerverről.

Mappastruktúra

 • dist/ (generált) - Ebbe a mappába generálja a Gridsome a kész weboldalt.
 • input/ - Ebbe a mappába kell helyezni az input adatokat.
 • scripts/ - Ebben a mappában segédszkriptek vannak.
 • src/ - A weboldal forrásfájljai.
 • static/ - A weboldal statikus fájljai, amik a build folyamat során érintetlenül át lesznek másolva a kimeneti mappába. Ezen belül lehet elhelyezni a képeket és videókat.

Adatok

A vizualizáció az alábbi adatfájlokból dolgozik:

 • input/budget.xlsx - A vizualizáció adatainak forrása.
 • input/config.xlsx - A weboldal beállításai és szövegei.
 • input/tags.xlsx - A kereső által használt címkehalmazok.
 • src/data/config.js - A weboldal beállításai, szövegei.
 • src/data/data.json (generált) - A vizualizáció adatai, előkészítve.
 • src/data/functions.tsv (generált) - A funkcionális kategóriák fa struktúrája.
 • src/data/milestones.json (generált) - A fejlesztések leírásai, előkészítve.
 • src/data/tags.json (generált) - A kereső által használt címkehalmazok, előkészítve.
 • src/data/tooltips.json (generált) - Az egyes kategóriákhoz tartozó tooltip-ek szövegei, előkészítve.

Markdown formátum

Az alábbiakban bemutatott input fájlokban helyenként támogatott a Markdown formátum használata. Ez azt jelenti, hogy az egyszerű szöveghez hozzáadhatók a Markdown nyelv speciális karakterei és szerkezetei, annak érdekében, hogy a szöveg végül a honlapon formázottan jelenjen meg. A KÖKÖ által támogatott Markdown jelölések és formázások az alábbiak:

Input (Markdown szöveg) Output (honlapon megjelenő formázott szöveg)
A **második** szó félkövér lesz. A második szó félkövér lesz.
A _második_ szó dőlt lesz. A második szó dőlt lesz.
Itt egy [linket](https://www.markdowntutorial.com/) helyeztünk el. Itt egy linket helyeztünk el.
- Ez
- egy
- lista
 • Ez
 • egy
 • lista
1. Ez pedig
1. egy számozott
1. lista
 1. Ez pedig
 2. egy számozott
 3. lista

A listák esetében fontos, hogy az első listaelem előtt és az utolsó listaelem után legyen 1-1 üres sor.

input/budget.xlsx

Az általános KGR rendszer importja. A munkafüzet több munkalapból állhat, melyek elnevezése a következő alakú lehet: ÉVSZÁM <TÍPUS> vagy ÉVSZÁM_<TÍPUS>, ahol a <TÍPUS> helyén BEVÉTEL, BEVETEL, KIADÁS vagy KIADAS állhat (a kis- és nagybetűk nincsenek megkülönböztetve). Az ÉVSZÁM tetszőleges szöveg lehet, nem csak számjegyek.

A munkalapoknak 2 formátumát ismeri a program. Az egyik az elmúlt évekre vonatkozik, a másik a prognózisokra. A bevételi és kiadási oldal adott éven belül azonos formátumú. Prognózisok esetében a funkcionális bontást nem tartalmazza az input.

Elmúlt évekre vonatkozó formátum

Az ilyen munkalapokon megtalálható a mátrix, vagyis nem csak közgazdasági bontásban vannak az adatok, hanem funkcionális bontásban is. Elvárt formátum:

 • 1. sor: lényegtelen
 • 2. sor: a 4. (D) oszloptól kezdve funkcionális kategóriák <AZONOSÍTÓSZÁM> <ELNEVEZÉS> formában. Az elnevezés lényegtelen. A programnak csak az azonosítószám kell, amit szóközzel kell elválasztani a többi adattól, pl.: "042120 Mezőgazdasági támogatások".
 • 3. sortól kezdve:
  • 1. oszlop: egy legalább kétjegyű számot kell tartalmaznia ahhoz, hogy a program az adott sort adatsornak vegye és feldolgozza, noha e cella értéke nem lesz másra használva (így kézileg hozzáadott soroknál megadható akár 99 is).
  • 2. oszlop: közgazdasági kategória elnevezése és kiegészítő információi.
   • A cellákban szerepelnie kell a kategória azonosítójának, (B123) vagy (K123) formában. Ezek az azonosítók egymással hierarchiában vannak: egy Bx azonosító gyermekei a Bx prefixű, eggyel több számjegyű azonosítók, ÉS a Bx azonosítójú, "ebből:" kezdetű kategóriák. Előfordul, hogy a szintek között nem egy, hanem két számjegy különbség van.
   • Az azonosítóknál az FH és FT prefix is engedélyezett, melyek 1 számjegyes szintje a Mérleg ábrán fog megjelenni, középen, zöld színnel.
   • A cellában opcionálisan szerepelhet egy összegképlet, de ezt a program nem használja, és ki is fogja vágni.
   • Példa: "Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)"
  • 3. oszlop: az adott közgazdasági kategóriához tartozó összeg
  • 4. oszloptól kezdve: az adott közgazdasági (sor) és funkcionális (oszlop) kategóriához tartozó számérték.
  • A számértékből beolvasáskor a , és szóköz karakterek eltávolításra kerülnek.

Prognózisra vonatkozó formátum

Az ilyen munkalapokról hiányzik a funkcionális bontás. A formátum hasonló az előbbiekben leírtakhoz, az alábbi módosításokkal:

 • 1.-3. sor: lényegtelen
 • a közgazdasági kategóriák bontása a 4. sortól kezdődik

input/config.xlsx

Ez a fájl írja le a weboldal beállításait és szövegeit. A szerkeszthető oszlopokat sárgás szín jelöli.

Ez a fájl a budget.xlsx alapján van generálva, a "tooltips <ÉVSZÁM>" munkalapok az aktuális költségvetésben szereplő kategóriákat tartalmazzák.

A "config" munkalap formátuma:

 • az 1. sor a fejléc, melynek első 2 eleme kötelezően "key" és "value"
 • a 2. sortól kezdve kulcs-érték párok, magyarázattal:
  • 1. oszlop: kulcs, mely azonosítja a beállítást/szöveget a program számára
  • 2. oszlop: testreszabható érték, bizonyos esetekben a Markdown formátum támogatott (ez a magyarázatban jelezve van)
  • 3. oszlop: magyarázat

A "tooltips <ÉVSZÁM>" munkalapok formátuma:

 • az 1. sor a fejléc, a cellák értéke nincs megkötve
 • a 2. sortól kezdve kulcs-érték párok, magyarázattal:
  • 1. oszlop: funkcionális/közgazdasági kategória azonosító (funkcionális bontásnál egy természetes szám, közgazdasági bontásnál a B123 vagy a K123 alakú azonosító)
  • 2. oszlop: funkcionális/közgazdasági kategória megnevezése
  • 3. oszlop: testreszabható súgószöveg az adott kategóriához

A "milestones" munkalap formátuma:

 • az 1. sor a fejléc, melynek oszlopai kötelezően (a sorrend mindegy):
  • "nodeId"
  • "year"
  • "imageFile"
  • "videoFile"
  • "title"
  • "descriptionInMarkdown"
  • "tags"
 • a 2. sortól kezdve a fejlesztések adatai:
  • "nodeId" oszlop: azon kategória azonosítója, amelyhez ez a fejlesztés tartozik (funkcionális bontásnál egy természetes szám, közgazdasági bontásnál a B123 vagy a K123 alakú azonosító). Több azonosító is megadható, vesszővel elválasztva. Opcionális.
  • "year" oszlop: azon év, amelyhez a fejlesztés tartozik
  • "imageFile" oszlop: a fejlesztéshez tartozó képfájl elérési útvonala vagy URL-je (linkje)
  • "videoFile" oszlop: a fejlesztséhez tartozó videó (opcionális), ami egy MP4 fájlra kell mutasson
  • "title" oszlop: a fejlesztés megnevezése, minél rövidebb, annál jobb
  • "descriptionInMarkdown" oszlop: a fejlesztés rövid leírása, Markdown formátum támogatott
  • "tags" oszlop: a fejlesztés címkéi, vesszővel elválasztva

A "functions munkalap formátuma:

A funkcionális kategóriák fa struktúráját írja le.

 • az 1. sor a fejléc, melynek oszlopai kötelezően (a sorrend mindegy):
  • "id"
  • "name"
  • "parent"
 • a 2. sortól kezdve a funkcionális kategóriák definíciói
  • "id" oszlop: a kategória azonosítója, egész szám
  • "name" oszlop: a kategória megnevezése
  • "parent" oszlop: a szülő kategória azonosítója, egész szám. Ha nem létező definiált kategóriára mutat, akkor az aktuális kategória a gyökérbe kerül.

input/tags.xlsx

A kereső funkciónak 4 címkehalmazra van szüksége:

 • bevételi oldal, közgazdasági bontás
 • bevételi oldal, funkcionális bontás
 • kiadási oldal, közgazdasági bontás
 • kiadási oldal, funkcionális bontás

Ezeket az adatokat a tags.xlsx-ben, egyetlen munkalapon (az elsőn!) kell megadni, az alábbi szerkezetben:

 • az 1. sor opcionálisan lehet fejléc
 • további sorok:
  • 1. oszlop az oldalt jelöli: expense (kiadás) vagy income (bevétel)
  • 2. oszlop a bontást jelöli: econ (közgazdasági) vagy func (funkcionális)
  • 3. oszlop a kategória azonosítót tartalmazza: funkcionális bontásnál egy természetes szám, közgazdasági bontásnál a B123 vagy a K123 alakú azonosítókat használni. A cellában az azonosító után opcionálisan szerepelhet egy szóköz után a kategória elnevezése is a szerkesztést segítendő, de ezt a program nem fogja olvasni.
  • 4. oszlop tartalmazza a címkéket: vesszővel, és opcionálisan még szóközzel is elválasztott kifejezések

src/data/functions.tsv (generált)

Tartalma a config.xlsx "functions" munkalappal ekvivalens, fejléc sor nélkül.

src/data/data.json (generált)

Ezt a fájlt a budget.xlsx tartalmából generálja a prepare-data.js szkript. Ez a fájl tartalmazza a több éves költségvetési adatokat az alábbi struktúrában:

{
	"<évszám>": {
		"expense": {
			"econ": { ... },
			"func": { ... }
		},
		"income": {
			"econ": { ... },
			"func": { ... }
		}
	},
	...
}

Az expense mező a kiadások, az income a bevételek adatait tartalmazza. Az econ a közgazdasági, míg a func a funkcionális bontásban írja le az adatokat. Mindkét bontás 1-1 gyökér node-ot tartalmaz. A node-ok struktúrája:

{
	"id": 123,
	"name": "...",
	"value": 12345678,
	"children": [ ... ]
}
 • id - A kategória azonosítója, funkcionális kategória esetén természetes szám, közgazdasági kategóriáknál B123 vagy K123 alakú azonosító.
 • name - A kategória elnevezése.
 • value - Az adott node-hoz tartozó összeg.
 • children - Gyerek node-ok tömbje.

src/data/milestones.json (generált)

Ezt a fájlt a milestones.xlsx tartalmából generálja a prepare-milestones.js szkript. Ez a fájl tartalmazza a Fejlesztések szakasz tartalmát.

Formátuma JSON, struktúra:

{
	"milestones": {
		"fejl-1": {
			"year": 2018,
			"picture": "...",
			"title": "...",
			"description": "...",
			"vid": "..."
		},
		...
	},
	"rels": {
		"2018": {
			"K123": "fejl-1",
			...
		},
		...
	}
}

A milestones objektumban a kulcsok a fejlesztés azonosítók, az érték pedig egy objektum az alábbi mezőkkel:

 • year: évszám (amelyikhez a fejlesztés tartozik)
 • picture: a képfájl elérési útvonala
 • title: fejléc
 • description: leírás

A rels objektum évekre bontva tartalmazza a kategóriákhoz tartozó fejlesztéseket. A bontásokhoz tartozó objektumban a kulcsok a kategória azonosítók, az értékek a fejlesztés azonosítók.

src/data/tags.json (generált)

Ezt a fájlt a tags.xlsx tartalmából generálja a prepare-tags.js szkript. Ez a fájl tartalmazza a 4 címkehalmazt a 2 költségvetési oldalhoz és 2 bontáshoz.

Formátuma hasonló struktúrát követ, mint a data.json, csak itt nincsenek évszámok, és node-ok helyett címkehalmazokat ír le.

{
	"expense": {
		"econ": [ "címke1", "címke2", ... ],
		"func": [ ... ]
	},
	"income": {
		"econ": [ ... ],
		"func": [ ... ]
	}
}

src/data/tooltips.json (generált)

Ezt a fájlt a config.xlsx-ben levő tooltips <ÉVSZÁM> munkalapokból generálja a prepare-tooltips.js szkript. Ez a fájl tartalmazza a kategóriákhoz tartozó tooltip-ek szövegeit, évekre bontva.

Formátuma JSON: egyetlen objektum, benne év, ill. kategória azonosító (B1, B2, K1, K2, stb.) kulcsokhoz rendelve a tooltip szövegek.

Ha egy kategóriához nem szerepel tooltip szöveg ebben a fájlban, ott nem fog megjelenni a tooltip.

{
	"2020": {
		"B1": "Lorem ipsum for B1",
		"B2": "Lorem ipsum for B2",
		...
	},
	"2020 MÓDOSÍTOTT": {
		...
	},
	...
}

Szövegek és beállítások

Az oldalon megjelenő szövegeket és a SEO beállításokat (amik nem a data.json-ból jönnek) az input/config.xlsx fájlban lehet szerkeszteni, mely tartalmazza az egyes mezők magyarázatait is.

A képeket (favicon, logók, fejlesztések képei, stb.) az admin felület segítségével lehet egyszerűen cserélni. Az admin felületet az npm run admin paranccsal lehet indítani és alapértelmezésként a http://localhost:8081/ címen lesz elérhető, "admin" felhasználónévvel és "admin" jelszóval.

Keresési napló

Az oldalon található kereső naplózza a beírt keresőkifejezéseket és a találatok számát. Mindezt a search.log fájlba menti ki, melynek formátuma TSV, oszlopai:

 • előfordulások száma (hányszor szerepelt az alábbi keresőkifejezés az alábbi találatszámmal)
 • keresőkifejezés
 • találatok száma

Admin felület beüzemelése

Magának a költségvetés site-nak a beüzemelése ezekből a fázisokból áll (ez van fentebb részletesebben):

 1. A forráskódban cserélni/módosítani kell az Excel és képfájlokat.
 2. Le kell generálni a site-ot a forráskódból (npm run build).
 3. Ezután a dist mappában egy statikus weboldal fájljai lesznek, ezt lehet egy webszerverrel (pl. Apache, Nginx) hosztolni.

Az admin modul eme 3 lépés megkönnyítésére szolgál. Ez egy webalkalmazás, ami a forráskód mappájában fut, így le tudja cserélni a fájlokat, és meg tudja hívni az npm run build parancsot. Mindezen műveletekhez pedig egy webes felületet biztosít.

Admin beüzemelés lépései részletesen:

 1. Telepíts Node.js-t és Yarn-t, ezek adják az alapvető környezetet a projekthez.
 2. A projekt mappájában futtasd le a yarn install parancsot, ez letölti a szükséges csomagokat a node_modules mappába.
 3. Készíts másolatot az .env.example fájlról .env néven.
 4. Szerkeszd az .env fájlt, hogy beállítsd az admin felületet:
  • ADMIN_PORT=8081 - a port száma, amin a webes felület elérhető lesz
  • ADMIN_USER=admin - ezzel a felhasználónévvel lehet majd elérni az admin felületet
  • ADMIN_PASS=admin - ezzel a jelszóval lehet majd elérni az admin felületet
  • PUBLIC_URL=https://pelda.koltsegvetes.hu/ - az admin felület jobb felső sarkában levő zöld gomb ide fog linkelni
  • DEPLOY_CMD= - itt lehet megadni azt a parancsot, ami a dist mappát (vagyis a legenerált költségvetés site-ot) a webszerverre kiteszi (pl. ez lehet akár másolás, feltöltés, de akár lehet üresen is hagyni, ha a költségvetést ugyanazon a gépen levő webszerverrel hosztolod és erre a mappára állítottad be a root-ot)
 5. Az admin felület az npm run admin paranccsal indítható el, és böngészőben pl. a http://localhost:8081/ címen lesz elérhető.

Ahhoz, hogy az admin felület publikusan is elérhető legyen, az alábbiakra van szükség:

 1. Állíts be egy domain nevet (pl. admin.pelda.koltsegvetes.hu) úgy, hogy arra a szerverre mutasson, ahol az admin fut.
 2. Telepíts és indíts el egy webszervert (pl. Apache vagy Nginx) ugyanazon a gépen.
 3. Állítsd be a webszervert úgy, hogy kiszolgálja az 1. pontban beállított domain nevet, és proxy-zza a kéréseket az admin felület portjára.

Apache példa konfig:

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin elek@teszt.hu
    ServerName admin.pelda.koltsegvetes.hu
    ProxyPass / http://localhost:8081/
    ProxyPassReverse / http://localhost:8081/
</VirtualHost>

Nginx példa konfig:

server {
  listen     80;
  server_name   admin.pelda.koltsegvetes.hu;
  location / {
    proxy_redirect           off;
    proxy_set_header Host        $host;
    proxy_set_header X-Real-IP     $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For  $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    proxy_read_timeout     1m;
    proxy_connect_timeout    1m;
    proxy_pass             http://127.0.0.1:8081;
  }
}

About

Önkormányzati költségvetés vizualizáció v2.x, Mintaváros

Resources

License

Stars

Watchers

Forks