Skip to content
Önkormányzati költségvetés vizualizáció v2.x, Mintaváros
Vue JavaScript CSS HTML PHP
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
input
scripts
src
static
.gitignore
LICENSE
README.md
TODO.md
gridsome.config.js
gridsome.server.js
package.json
yarn.lock

README.md

Önkormányzati költségvetés vizualizáció 2.0+

KÖKÖ: Közérthető Költségvetés

Az oldal alapja a StartBootstrap / Creative sablon, illetve az önkormányzati költségvetés vizualizáció v1.x.

Copyright © 2020 DeepData Ltd.


Beüzemelés

A weboldal a Gridsome keretrendszeren alapul, ami a forrásfájlokból egy optimalizált weboldalt generál.

A beüzemelés lépései:

 1. Telepíts Node.js-t és Yarn-t, ezek adják az alapvető környezetet a projekthez.
 2. Telepítsd a Gridsome-ot parancssorból: yarn global add @gridsome/cli, ez fogja legenerálni a kész weboldalt.
 3. A projekt mappájában futtasd le a yarn install parancsot, ez letölti a szükséges csomagokat a node_modules mappába.
 4. Másold be az önkormányzattól kapott XLSX fájlt az input mappába, budget.xlsx néven.
 5. Futtasd le a yarn new-config parancsot, ez legenerálja az input/config.xlsx fájlt, melynek tartalma részben függ a budget.xlsx-től.
 6. Töltsd ki a config.xlsx fájlt, ez tartalmazza a weboldal beállításait és szövegeit.
 7. Ellenőrizd, hogy az alábbiakban bemutatott XLSX fájlok mind jelen vannak-e az input mappában, és mindegyiknek megfelelő-e a formátuma.
 8. A projekt mappájában futtasd le a yarn prepare parancsot, ez az input mappában levő fájlokban rejlő adatokat átalakítja a vizualizációnak megfelelő formátumra. A generált adatfájlok az src/data mappába kerülnek, a weboldal fejlesztésekor és generálásakor innen lesznek kiolvasva.
 9. A projekt mappájában indítsd el a gridsome develop parancsot, mely egy lokális webszervert nyit. Ezután a http://localhost:8080/ címen meg tudod tekinteni a weboldal előnézetét. Ahogy módosítod a fájlokat, az előnézet is frissülni fog. A programot a Ctrl+C kombinációval lehet leállítani.
 10. A weboldal legenerálásához használd a gridsome build parancsot. (Ez lefuttatja a prepare szkriptet is.) A kész weboldal a dist mappába kerül, ennek tartalmát kell a webszervereddel hosztolnod.
 11. A kereső naplózás funkciójához szükség van telepített PHP interpreterre is, valamint a következő parancs lefuttatására a hosztolt mappában: touch search.log && sudo chown www-data:www-data search.log. A search.log fájlt érdemes publikusan elérhetetlenné tenni (ld. static/.htaccess). Ha erre a naplózó funkcióra nincs szükség, a track-search.php fájlt ajánlott törölni a webszerverről.

Mappastruktúra

 • dist/ (generált) - Ebbe a mappába generálja a Gridsome a kész weboldalt.
 • input/ - Ebbe a mappába kell helyezni az input adatokat.
 • scripts/ - Ebben a mappában segédszkriptek vannak.
 • src/ - A weboldal forrásfájljai.
 • static/ - A weboldal statikus fájljai, amik a build folyamat során érintetlenül át lesznek másolva a kimeneti mappába. Ezen belül lehet elhelyezni a képeket és videókat.

Adatok

A vizualizáció az alábbi adatfájlokból dolgozik:

 • input/budget.xlsx - A vizualizáció adatainak forrása.
 • input/config.xlsx - A weboldal beállításai és szövegei.
 • input/tags.xlsx - A kereső által használt címkehalmazok.
 • src/data/config.js - A weboldal beállításai, szövegei.
 • src/data/data.json (generált) - A vizualizáció adatai, előkészítve.
 • src/data/functions.tsv - A funkcionális kategóriák fa struktúrája.
 • src/data/milestones.json (generált) - A fejlesztések leírásai, előkészítve.
 • src/data/tags.json (generált) - A kereső által használt címkehalmazok, előkészítve.
 • src/data/tooltips.json (generált) - Az egyes kategóriákhoz tartozó tooltip-ek szövegei, előkészítve.

Markdown formátum

Az alábbiakban bemutatott input fájlokban helyenként támogatott a Markdown formátum használata. Ez azt jelenti, hogy az egyszerű szöveghez hozzáadhatók a Markdown nyelv speciális karakterei és szerkezetei, annak érdekében, hogy a szöveg végül a honlapon formázottan jelenjen meg. A KÖKÖ által támogatott Markdown jelölések és formázások az alábbiak:

Input (Markdown szöveg) Output (honlapon megjelenő formázott szöveg)
A **második** szó félkövér lesz. A második szó félkövér lesz.
A _második_ szó dőlt lesz. A második szó dőlt lesz.
Itt egy [linket](https://www.markdowntutorial.com/) helyeztünk el. Itt egy linket helyeztünk el.
- Ez
- egy
- lista
 • Ez
 • egy
 • lista
1. Ez pedig
1. egy számozott
1. lista
 1. Ez pedig
 2. egy számozott
 3. lista

A listák esetében fontos, hogy az első listaelem előtt és az utolsó listaelem után legyen 1-1 üres sor.

input/budget.xlsx

Az általános KGR rendszer importja. A munkafüzet több munkalapból állhat, melyek elnevezése a következő alakú lehet: ÉVSZÁM <TÍPUS> vagy ÉVSZÁM_<TÍPUS>, ahol a <TÍPUS> helyén BEVÉTEL, BEVETEL, KIADÁS vagy KIADAS állhat (a kis- és nagybetűk nincsenek megkülönböztetve).

A munkalapoknak 2 formátumát ismeri a program. Az egyik az elmúlt évekre vonatkozik, a másik a prognózisokra. A bevételi és kiadási oldal adott éven belül azonos formátumú. Prognózisok esetében a funkcionális bontást nem tartalmazza az input.

Elmúlt évekre vonatkozó formátum

Az ilyen munkalapokon megtalálható a mátrix, vagyis nem csak közgazdasági bontásban vannak az adatok, hanem funkcionális bontásban is. Elvárt formátum:

  1. sor: lényegtelen
  1. sor: a 4. (D) oszloptól kezdve funkcionális kategóriák <AZONOSÍTÓSZÁM> <ELNEVEZÉS> formában. Az elnevezés lényegtelen. A programnak csak az azonosítószám kell, amit szóközzel kell elválasztani a többi adattól, pl.: "042120 Mezőgazdasági támogatások".
  1. sortól kezdve:
   1. oszlop: lényegtelen
   1. oszlop: közgazdasági kategória elnevezése és kiegészítő információi.
   • A cellákban szerepelnie kell a kategória azonosítójának, (B123) vagy (K123) formában. Ezek az azonosítók egymással hierarchiában vannak: egy Bx azonosító gyermekei a Bx prefixű, eggyel több számjegyű azonosítók, ÉS a Bx azonosítójú, "ebből:" kezdetű kategóriák. Előfordul, hogy a szintek között nem egy, hanem két számjegy különbség van.
   • A cellában opcionálisan szerepelhet egy összegképlet, de ezt a program nem használja, és ki is fogja vágni.
   • Példa: "Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)"
   1. oszlop: az adott közgazdasági kategóriához tartozó összeg
   1. oszloptól kezdve: az adott közgazdasági (sor) és funkcionális (oszlop) kategóriához tartozó számérték.
  • A számértékből beolvasáskor a , és szóköz karakterek eltávolításra kerülnek.

Prognózisra vonatkozó formátum

Az ilyen munkalapokról hiányzik a funkcionális bontás. A formátum hasonló az előbbiekben leírtakhoz, az alábbi módosításokkal:

 • 1.-3. sor: lényegtelen
 • a közgazdasági kategóriák bontása a 4. sortól kezdődik

input/config.xlsx

Ez a fájl írja le a weboldal beállításait és szövegeit. A szerkeszthető oszlopokat sárgás szín jelöli.

Ez a fájl a budget.xlsx alapján van generálva, a "tooltips" munkalap csak az aktuális költségvetésben szereplő kategóriákat tartalmazza.

A "config" munkalap formátuma:

 • az 1. sor a fejléc, melynek első 2 eleme kötelezően "key" és "value"
 • a 2. sortól kezdve kulcs-érték párok, magyarázattal:
   1. oszlop: kulcs, mely azonosítja a beállítást/szöveget a program számára
   1. oszlop: testreszabható érték, bizonyos esetekben a Markdown formátum támogatott (ez a magyarázatban jelezve van)
   1. oszlop: magyarázat

A "tooltips" munkalap formátuma:

 • az 1. sor a fejléc, a cellák értéke nincs megkötve
 • a 2. sortól kezdve kulcs-érték párok, magyarázattal:
   1. oszlop: funkcionális/közgazdasági kategória azonosító (funkcionális bontásnál egy természetes szám, közgazdasági bontásnál a B123 vagy a K123 alakú azonosító)
   1. oszlop: funkcionális/közgazdasági kategória megnevezése
   1. oszlop: testreszabható súgószöveg az adott kategóriához

A "milestones" munkalap formátuma:

 • az 1. sor a fejléc, melynek oszlopai kötelezően:
  • "nodeId"
  • "year"
  • "imageFile"
  • "videoFile"
  • "title"
  • "descriptionInMarkdown"
 • a 2. sortól kezdve a fejlesztések adatai:
   1. oszlop: azon kategória azonosítója, amelyhez ez a fejlesztés tartozik (funkcionális bontásnál egy természetes szám, közgazdasági bontásnál a B123 vagy a K123 alakú azonosító)
   1. oszlop: azon év, amelyhez a fejlesztés tartozik
   1. oszlop: a fejlesztéshez tartozó képfájl elérési útvonala vagy URL-je (linkje)
   1. oszlop: a fejlesztséhez tartozó videó (opcionális), ami egy MP4 fájlra kell mutasson
   1. oszlop: a fejlesztés megnevezése, minél rövidebb, annál jobb
   1. oszlop: a fejlesztés rövid leírása, Markdown formátum támogatott

input/tags.xlsx

A kereső funkciónak 4 címkehalmazra van szüksége:

 • bevételi oldal, közgazdasági bontás
 • bevételi oldal, funkcionális bontás
 • kiadási oldal, közgazdasági bontás
 • kiadási oldal, funkcionális bontás

Ezeket az adatokat a tags.xlsx-ben, egyetlen munkalapon (az elsőn!) kell megadni, az alábbi szerkezetben:

 • az 1. sor opcionálisan lehet fejléc
 • további sorok:
   1. oszlop az oldalt jelöli: expense (kiadás) vagy income (bevétel)
   1. oszlop a bontást jelöli: econ (közgazdasági) vagy func (funkcionális)
   1. oszlop a kategória azonosítót tartalmazza: funkcionális bontásnál egy természetes szám, közgazdasági bontásnál a B123 vagy a K123 alakú azonosítókat használni. A cellában az azonosító után opcionálisan szerepelhet egy szóköz után a kategória elnevezése is a szerkesztést segítendő, de ezt a program nem fogja olvasni.
   1. oszlop tartalmazza a címkéket: vesszővel, és opcionálisan még szóközzel is elválasztott kifejezések

src/data/functions.tsv

A funkcionális kategóriák fa struktúráját írja le.

Formátuma TSV, oszlopai: kategória azonosító, címke, szülő kategória azonosító.

Ha az utóbbi oszlopba olyan érték kerül, amihez nem tartozik sor, akkor az adott kategória a gyökérben lesz látható.

107054	Családsegítés	1070
107014	Támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére	1070
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	9000
...

src/data/data.json (generált)

Ezt a fájlt a budget.xlsx tartalmából generálja a prepare-data.js szkript. Ez a fájl tartalmazza a több éves költségvetési adatokat az alábbi struktúrában:

{
	"<évszám>": {
		"expense": {
			"econ": { ... },
			"func": { ... }
		},
		"income": {
			"econ": { ... },
			"func": { ... }
		}
	},
	...
}

Az expense mező a kiadások, az income a bevételek adatait tartalmazza. Az econ a közgazdasági, míg a func a funkcionális bontásban írja le az adatokat. Mindkét bontás 1-1 gyökér node-ot tartalmaz. A node-ok struktúrája:

{
	"id": 123,
	"name": "...",
	"value": 12345678,
	"children": [ ... ]
}
 • id - A kategória azonosítója, funkcionális kategória esetén természetes szám, közgazdasági kategóriáknál B123 vagy K123 alakú azonosító.
 • name - A kategória elnevezése.
 • value - Az adott node-hoz tartozó összeg.
 • children - Gyerek node-ok tömbje.

src/data/milestones.json (generált)

Ezt a fájlt a milestones.xlsx tartalmából generálja a prepare-milestones.js szkript. Ez a fájl tartalmazza a Fejlesztések szakasz tartalmát.

Formátuma JSON, struktúra:

{
	"milestones": {
		"fejl-1": {
			"year": 2018,
			"picture": "...",
			"title": "...",
			"description": "...",
			"vid": "..."
		},
		...
	},
	"rels": {
		"2018": {
			"K123": "fejl-1",
			...
		},
		...
	}
}

A milestones objektumban a kulcsok a fejlesztés azonosítók, az érték pedig egy objektum az alábbi mezőkkel:

 • year: évszám (amelyikhez a fejlesztés tartozik)
 • picture: a képfájl elérési útvonala
 • title: fejléc
 • description: leírás

A rels objektum évekre bontva tartalmazza a kategóriákhoz tartozó fejlesztéseket. A bontásokhoz tartozó objektumban a kulcsok a kategória azonosítók, az értékek a fejlesztés azonosítók.

src/data/tags.json (generált)

Ezt a fájlt a tags.xlsx tartalmából generálja a prepare-tags.js szkript. Ez a fájl tartalmazza a 4 címkehalmazt a 2 költségvetési oldalhoz és 2 bontáshoz.

Formátuma hasonló struktúrát követ, mint a data.json, csak itt nincsenek évszámok, és node-ok helyett címkehalmazokat ír le.

{
	"expense": {
		"econ": [ "címke1", "címke2", ... ],
		"func": [ ... ]
	},
	"income": {
		"econ": [ ... ],
		"func": [ ... ]
	}
}

src/data/tooltips.json (generált)

Ezt a fájlt a tooltips.xlsx tartalmából generálja a prepare-tooltips.js szkript. Ez a fájl tartalmazza a kategóriákhoz tartozó tooltip-ek szövegeit.

Formátuma JSON: egyetlen objektum, benne kulcs érték párok, ahol a kulcs a kategória alternatív azonosítója (B1, B2, K1, K2, stb.), az érték pedig a tooltip szövege.

Ha egy kategóriához nem szerepel tooltip szöveg ebben a fájlban, ott nem fog megjelenni a tooltip.

{
	"B1": "Lorem ipsum for B1",
	"B2": "Lorem ipsum for B2",
	...
}

Szövegek és beállítások

Az oldalon megjelenő szövegeket és a SEO beállításokat (amik nem a data.json-ból jönnek) az input/config.xlsx fájlban lehet szerkeszteni, mely tartalmazza az egyes mezők magyarázatait is.

A fejléc képet az src/scss/_variables.scss fájlban lehet módosítani (ajánlott a config.js-ben az ogImage-et is erre a képre állítani). A képfájlt az src/-n belül kell elhelyezni, NEM a static/ mappában. Itt lehet módosítani a színeket is.

A lábléc logói, valamint a fejlesztések képei és videói a static/assets/ mappában találhatóak.

Keresési napló

Az oldalon található kereső naplózza a beírt keresőkifejezéseket és a találatok számát. Mindezt a search.log fájlba menti ki, melynek formátuma TSV, oszlopai:

 • előfordulások száma (hányszor szerepelt az alábbi keresőkifejezés az alábbi találatszámmal)
 • keresőkifejezés
 • találatok száma
You can’t perform that action at this time.