Disket is an Open Source MBS
JavaScript PHP CSS HTML
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
bootstrap
config
database
node_modules
public
resources
routes
storage
tests
vendor/kaankilic/waite
.env
.env.example
artisan
composer.json
composer.lock
gulpfile.js
index.html
index.php
package.json
phpspec.yml
phpunit.xml
readme.md
robots.txt
sftp-config.json

readme.md

Bindmine CMS v2.0

Bindmine, Wordpress ve bu gibi içerik yönetim sistemlerinin gereksiz sorgu ve ağır yapısından arındırılmış basit bir içerik yönetim sistemidir. Sade yapısı ve SEO altyapısı ile kurulan internet uygulamasına hız ve arama motorlarında performans kazandırma amaçlı tasarlanmıştır.

Kurulum

Klasör içerisindeki tüm dosyaları /public_html yada ana dizininize ftp yoluyla yüklen. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra /bindmine klasörü içerisindeki yani ana dizininizdeki /storage ve bu klasörün altındaki tüm dosya ve klasörlere yazma izni vermeniz gerekmektedir(CHMOD 777). Bu işlemi tamamladıktan sonra ana dizinde bulunan .env klasörünü düzenleyin. Örnek .env klasörü aşağıda belirtilmiş ve herbir parametre açıklanmıştır.

Bu işlemi tamamladıktan sonra komut satırı ekranından aşağıdaki komutları sırasıyla çalıştırmanız gerekmektedir.

$ php artisan migrate
$ php artisan db:seed
$ composer update

Komutları çalıştırdığınızda hata almıyorsanız kurulum işlemi başarı ile gerçekleştirilmiştir.Yönetim paneline erişmek için uygulamayı kurduğunuz alan adının sonuna /admin ekleyerek yönetim paneline erişim sağlayabilirsiniz. İlk açılışta kullanıcı adı ve şifre aşağıda belirtilmiştir;

Google Analytics Entegrasyonu

Yönetim Paneli üzerinden Analytics verilerine ulaşabilmeniz için Google Analytics hesabınız ile Yönetim Panelinizi birbirinize bağlamanız gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmek için Google Web Console'a erişim sağlamanız gerekmektedir. Google Web Console üzerinden Create Project butonu ile proje oluşturmanız gerekmektedir. Bu butona bastığınızda karşınıza sunulacak proje türleri arasından Service'i seçmeniz gerekmektedir. Oluşturduğunuz projelerden Analytics API'yi aktifleştirmeniz gerekmektedir.

Oluşturduğunuz API'ye Credential oluşturup. P12 seçeneği ile .p12 dosyası oluşturmanız gerekmektedir. Bu dosyası bilgisayarınıza indirim ftp aracılığı ile /public_html/storage/laravel-analytics klasörünün içine yüklemeniz gerekmektedir.

Credentials alanında size iletilen email adresine Google Analytics üzerinden yetkilendirme sağladıktan sonra; .env dosyasında ilgili alanlara Mail ve diğer tüm bilgileri girmeniz gerekmektedir.