O sizin yerinize bekler sonuçların açıklanmasını.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src
README.md

README.md

ÖSYM Habercisi

ÖSYM Habercisi, Python ile yazılan ve urllib2, smtplib, BeautifulSoup kütüphanelerini kullanan bir scripttir.

Version

1.0

Kullanımı

Scripti kullanmanın en iyi yolu crontab ile kullanmak. Zamanlamasını yapıp scripti crontab'e koyduktan sonra keyfinize bakın, sonuçlar açıklandığında o sizi dürter.

License

GPLv3

Software is like sex, it's better when it's free!