Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import urllib2
import smtplib
from bs4 import BeautifulSoup
url = 'https://sonuc.osym.gov.tr/'
page = urllib2.urlopen(url)
sonuclar = BeautifulSoup(page.read())
#OSYM'nin sonuc sayfasindan tüm adresleri cekiyoruz, zaten sadece sinav linkleri var sayfada.
aciklananlar = sonuclar.findAll('a')
for aciklananadres in aciklananlar[0:1]:
#Adreslerin son 4 haneleri sinavlarin IDlerini iceriyor, son aciklanan sinavin IDsine bakip kodu ona gore yazdim; son sinav ID: 1959
sonsinavid = aciklananadres['href'][19:23]
#Beklenenin aksine aciklanan son sonuc OSYS sonucu olmazsa diye, isimizi garentiye alalım
if int(sonsinavid) > 1659 and aciklananadres.text == u'2014-ÖSYS Sonuçları':
print 'Açıklanan sınav ID: ' + str(sonsinavid)
kimden = 'kaanklky@gmail.com'
#Sonuclar aciklandiginda bana da e-posta at diyen arkadaşlariniz e-posta adreslerini ',' ile ayirarak yazabilirsiniz. Asagida 3 kisiye yolladik mesela
kime = ['kaanklky@gmail.com','kaanklky@gmail.com', 'kaanklky@gmail.com']
#E-posta iletimizin icerigi, burayi dogru doldurmak size kalmis.
ileti = '\r\n'.join([
'From: kaanklky@gmai.com',
'To: kaanklky@gmai.com, kaanklky@gmail.com, kaanklky@gmail.com',
'Subject: ÖSYM Habercisi',
'',
'ÖSYM sonuçları açıklandı la! Kalk bir bak hele.'
])
kullaniciadi = 'kaanklky@gmail.com'
parola = '********'
server = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com:587')
server.ehlo()
server.starttls()
server.login(kullaniciadi,parola)
server.sendmail(kimden, kime, ileti)
server.quit()
print 'E-posta Gönderildi!'
else:
print 'Açıklanan sınav yok.'