Block or report user

Organizations

@constretto @tacet @arktekk

Popular repositories

 1. twphch

  Forked from chrissearle/twphch

  Twitter Photochallenge - Voting

  Java 1 1

 2. Hprof-Analyser

  Forked from thoraage/Hprof-Analyser

  Tries to analyse an hprof log in order to find problems (for example perm gen space)

  Scala 1 1

 3. spring-exercises

  Forked from arktekk/spring-exercises

  Øvelser til Programutviklings springkurs

  Java 1

 4. choir-attendance

  Applikasjon for å håndtere oppmøte for Oslo filharmoniske kor. (kan iofs brukes av alle andre kor også for den saks skyld)

  JavaScript 1

 5. scala-webrepl

  Scala REPL for use in web presentations in e.g. reveal.js

  Scala 1

 6. voksenlopper

  Registrering og administrasjon av henteoppdrag for Voksen skoles korps

  JavaScript

3 contributions in the last year

Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mon Wed Fri

Contribution activity First repository Joined GitHub

January - February 2017

kaarenilsen has no activity yet for this period.

Seeing something unexpected? Take a look at the GitHub profile guide.