Block or report user

Organizations

@constretto @tacet @arktekk

Popular repositories

 1. twphch

  Forked from chrissearle/twphch

  Twitter Photochallenge - Voting

  Java 1 1

 2. Hprof-Analyser

  Forked from thoraage/Hprof-Analyser

  Tries to analyse an hprof log in order to find problems (for example perm gen space)

  Scala 1 1

 3. spring-exercises

  Forked from arktekk/spring-exercises

  Øvelser til Programutviklings springkurs

  Java 1

 4. choir-attendance

  Applikasjon for å håndtere oppmøte for Oslo filharmoniske kor. (kan iofs brukes av alle andre kor også for den saks skyld)

  JavaScript 1

 5. scala-webrepl

  Scala REPL for use in web presentations in e.g. reveal.js

  Scala 1

 6. voksenlopper

  Registrering og administrasjon av henteoppdrag for Voksen skoles korps

  JavaScript

6 contributions in the last year

Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Mon Wed Fri

Contribution activity First repository Joined GitHub

March 2017

Seeing something unexpected? Take a look at the GitHub profile guide.