Permalink
Browse files

Update translations

  • Loading branch information...
1 parent 65128e6 commit 3a4327febcc58fe16074ea97b7e53b1e05b3a7c7 @kruton kruton committed Oct 20, 2011
View
@@ -18,7 +18,7 @@
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
package="org.connectbot"
android:versionName="1.7.1"
- android:versionCode="355"
+ android:versionCode="356"
android:installLocation="auto">
<uses-sdk android:targetSdkVersion="11" android:minSdkVersion="3" />
@@ -91,7 +91,7 @@
<string name="pref_keepalive_summary">Verhindern, dass beim Arbeiten an der Konsole der Bildschirm abgeschaltet wird</string>
<string name="pref_wifilock_title">WLAN aktiviert lassen</string>
<string name="pref_wifilock_summary">Verhindern, dass während einer aktiven Sitzung WLAN deaktiviert wird</string>
- <string name="pref_bumpyarrows_title">Holprige Pfeile</string>
+ <string name="pref_bumpyarrows_title">Vibrierende Pfeiltasten</string>
<string name="pref_bumpyarrows_summary">Vibirieren, wenn Pfeiltasten vom Trackball gesendet werden; nützlich bei laggenden Verbindungen</string>
<string name="pref_bell_category">Terminalglocke</string>
<string name="pref_bell_title">Hörbare Glocke</string>
Oops, something went wrong.
@@ -1,7 +1,7 @@
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resources>
<string name="app_desc">Yksinkertainen ja tehokas avoimen lähdekoodin SSH-asiakasohjelma.</string>
- <string name="service_desc">Ylläpitää SSH yhteydet ja ladatut julkiset avaimet</string>
+ <string name="service_desc">Ylläpitää SSH-yhteydet ja ladatut julkiset avaimet</string>
<string name="title_hosts_list">Palvelimet</string>
<string name="title_pubkey_list">Julkiset avaimet</string>
<string name="title_port_forwards_list">Porttiohjaukset</string>
@@ -55,6 +55,7 @@
<string name="host_verification_failure_warning">JOKU SAATTAA OLLA TEKEMÄSSÄ PAHOJAAN!\nOn mahdollista, että yhteyttäsi salakuunnellaan (niin kutsuttu man-in-the-middle -hyökkäys)!\nOn toki myös mahdollista, että palvelimen avainta vain on muutettu.</string>
<string name="prompt_host_disconnected">Palvelin katkaisi yhteyden.\nSuljetaanko istunto?</string>
<string name="prompt_continue_connecting">Haluatko varmasti\njatkaa yhdistämistä?</string>
+ <string name="host_authenticity_warning">Palvelimen \'%1$s\' aitoutta ei voida varmentaa</string>
<string name="host_fingerprint">Palvelimen %1$s avaimen sormenjälki: %2$s</string>
<string name="alert_passwords_do_not_match_msg">Salasanat eivät täsmää!</string>
<string name="alert_wrong_password_msg">Väärä salasana!</string>
@@ -145,6 +146,7 @@
<string name="portforward_dynamic">Dynaaminen (SOCKS)</string>
<string name="portforward_pos">Luo porttiohjaus</string>
<string name="portforward_done">Porttiohjaus luotu onnistuneesti</string>
+ <string name="portforward_problem">Ongelma luotaessa porttiohjausta. Ehkä käytät porttia joka on alle 1024 tai portti on jo käytössä?</string>
<string name="portforward_menu_add">Lisää porttiohjaus</string>
<string name="hint_userhost">tunnus\@palvelin</string>
<string name="list_format_error">Käytä muotoa %1$s</string>
@@ -179,13 +181,21 @@
<string name="wizard_back">Edellinen</string>
<string name="terminal_no_hosts_connected">Yhteenkään palvelimeen ei ole yhdistetty</string>
<string name="terminal_connecting">Muodostetaan %3$s-yhteys palvelimeen %1$s:%2$d</string>
+ <string name="terminal_sucess">Varmennettiin palvelin \'%1$s\' avain: %2$s</string>
<string name="terminal_failed">Palvelimen avaimen varmistaminen epäonnistui</string>
<string name="terminal_using_s2c_algorithm">Salausalgoritmi palvelimelta asiakkaalle: %1$s %2$s</string>
<string name="terminal_using_c2s_algorithm">Salausalgoritmi asiakkaalta palvelimelle: %1$s %2$s</string>
<string name="terminal_using_algorithm">Käytetään salausalgoritmia %1$s %2$s</string>
<string name="terminal_auth">Kirjaudutaan</string>
<string name="terminal_auth_pass">Yritetään \'salasana\' tunnistusta</string>
+ <string name="terminal_auth_pass_fail">Varmennusmenetelmä \'password\' epäonnistui</string>
+ <string name="terminal_auth_pubkey_any">Yritetään \'publickey\' varmennusta millä tahansa muistissa olevalla julkisella avaimella</string>
<string name="terminal_auth_pubkey_invalid">Valittu julkinen avain ei kelpaa, kokeile valita toinen avain palvelimen asetuksista</string>
+ <string name="terminal_auth_pubkey_specific">Yritetään \'publickey\' varmennusta tietyllä julkisella avaimella</string>
+ <string name="terminal_auth_pubkey_fail">Varmennusmenetelmä \'publickey\' avaimella \'%1$s\' epäonnistui</string>
+ <string name="terminal_auth_ki">Yritetään \'keyboard-interactive\' varmennusta</string>
+ <string name="terminal_auth_ki_fail">Varmennusmenetelmä \'keyboard-interactive\' epäonnistui</string>
+ <string name="terminal_auth_fail">[Palvelin ei tue \'password\' tai \'keyboard-interactive\' varmennusmenetelmiä.]</string>
<string name="terminal_no_session">Istuntoa ei aloiteta palvelimen asetuksista johtuen</string>
<string name="terminal_enable_portfoward">Ota käyttöön porttiohjaus %1$s</string>
<string name="local_shell_unavailable">Virhe! Paikallista komentoriviä ei ole käytettävissä</string>
@@ -0,0 +1,2 @@
+<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
+<resources/>
@@ -0,0 +1,84 @@
+<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
+<resources>
+ <string name="app_desc">Jednostavan, moćan, open.source SSH klijent.</string>
+ <string name="service_desc">Pamti SSH konekcije i učitane javne ključeve</string>
+ <string name="title_hosts_list">Računala</string>
+ <string name="title_pubkey_list">Javni ključevi</string>
+ <string name="title_port_forwards_list">Port forwards</string>
+ <string name="title_host_editor">Uredi Računalo</string>
+ <string name="title_help">Pomoć</string>
+ <string name="title_colors">Boje</string>
+ <string name="resolve_connect">Spoji se</string>
+ <string name="resolve_entropy">Očitaj Entropiju</string>
+ <string name="menu_insert">Dodaj računalo</string>
+ <string name="menu_delete">Obriši računalo</string>
+ <string name="menu_preferences">Postavke</string>
+ <string name="help_about">O ConnectBot-u</string>
+ <string name="help_keyboard">Tipkovnica</string>
+ <string name="pubkey_generate">Stvori</string>
+ <string name="pubkey_import">Uvoz</string>
+ <string name="pubkey_delete">Obriši ključ</string>
+ <string name="pubkey_touch_prompt">Dotakni ovaj prozor za prikupljanje slučajnosti: %1$d%% gotovo</string>
+ <string name="pubkey_touch_hint">Da bi osigurali slučajnost, pomičite prst u različitim smjerovima unutar prozora dolje.</string>
+ <string name="pubkey_generating">Izrada para ključeva</string>
+ <string name="pubkey_copy_private">Kopiraj privatni ključ</string>
+ <string name="pubkey_copy_public">Kopiraj javni ključ</string>
+ <string name="pubkey_list_empty">Dotakni \"Meni\" za izradu\nili uvoz parova ključeva</string>
+ <string name="pubkey_unknown_format">Nepoznati format</string>
+ <string name="pubkey_change_password">Promijeni zaporku</string>
+ <string name="pubkey_list_pick">Odaberi iz /sdcard</string>
+ <string name="pubkey_import_parse_problem">Problem prilikom tumačenja uvezenog privatnog ključa</string>
+ <string name="pubkey_unlock">Otključaj ključ</string>
+ <string name="pubkey_failed_add">Pogrešna zaporka za ključ \'%1$s\'. Neuspješna autentikacija.</string>
+ <string name="pubkey_memory_load">Učitaj u memoriju</string>
+ <string name="pubkey_memory_unload">Isprazni iz memorije</string>
+ <string name="pubkey_confirm_use">Potvrda prije upotrebe</string>
+ <string name="portforward_list_empty">Dotakni \"Meni\" za izradu\nport forward</string>
+ <string name="portforward_edit">Uredi port forward</string>
+ <string name="portforward_delete">Obriši port forward</string>
+ <string name="prompt_nickname">Nadimak:</string>
+ <string name="prompt_nickname_hint_pubkey">Moj poslovni ključ</string>
+ <string name="prompt_source_port">Source port:</string>
+ <string name="prompt_destination">Destination:</string>
+ <string name="prompt_old_password">Stara zaporka:</string>
+ <string name="prompt_password">Zaporka</string>
+ <string name="prompt_again">(ponovo)</string>
+ <string name="prompt_type">Type:</string>
+ <string name="prompt_bits">Bits:</string>
+ <string name="prompt_pubkey_password">Zaporka za ključ \'%1$s\'</string>
+ <string name="prompt_allow_agent_to_use_key">Dopusti udaljenom računalu da\nkoristi ključ \'%1$s\'?</string>
+ <string name="host_verification_failure_warning_header">UPOZORENJE: IDENTIFIKACIJA UDALJENOG RAČUNALA SE PROMIJENILA!</string>
+ <string name="host_verification_failure_warning">MOGUĆE JE DA NETKO RADI NEŠTO JAKO OPASNO!\nNetko vas možda prisluškuje upravo sada (man-in-the-middle attack!)\nTakođer je moguće da se ključ računala upravo promijenio.</string>
+ <string name="prompt_host_disconnected">Računalo se odspojilo.\nZatvori sesiju?</string>
+ <string name="prompt_continue_connecting">Jeste li sigurni da želite\nnastaviti sa spajanjem?</string>
+ <string name="host_authenticity_warning">Autentičnost računala \'%1$s\' se ne može provjeriti.</string>
+ <string name="host_fingerprint">%1$s ključ računala je %2$s</string>
+ <string name="alert_passwords_do_not_match_msg">Zaporke nisu iste!</string>
+ <string name="alert_wrong_password_msg">Kriva zaporka!</string>
+ <string name="alert_sdcard_absent">SD kartica nije umetnuta!</string>
+ <string name="button_add">Dodaj</string>
+ <string name="button_change">Promijeni</string>
+ <string name="button_generate">Izradi ključ</string>
+ <string name="button_resize">Promijeni veličinu</string>
+ <string name="alert_disconnect_msg">Veza prekinuta</string>
+ <string name="msg_copyright">Copyright © 2007-2008 Kenny Root http://the-b.org/, Jeffrey Sharkey http://jsharkey.org/</string>
+ <string name="pref_emulation_category">Emulacija Terminala</string>
+ <string name="pref_emulation_title">Način emulacije</string>
+ <string name="pref_scrollback_title">Veličina ScrollBack-a</string>
+ <string name="pref_scrollback_summary">Veličina ScrollBack-a koja se čuva u memoriji za svaku konzolu</string>
+ <string name="pref_ui_category">Korisničko sučelje</string>
+ <string name="pref_rotation_title">Način rotacije</string>
+ <string name="pref_fullscreen_title">Cijeli zaslon</string>
+ <string name="pref_memkeys_title">Zapamti ključeve u memoriji</string>
+ <string name="pref_memkeys_summary">Čuvaj otključane ključeve u memoriji dok se ne zatvori pozadinski servis</string>
+ <string name="pref_update_title">Provjera nadogradnji</string>
+ <string name="pref_update_summary">Odredi učestalost za provjeru ConnectBot nadogradnji</string>
+ <string name="pref_conn_persist_title">Održavaj konekcije</string>
+ <string name="pref_conn_persist_summary">Prisili konekcije da ostanu spojene u pozadini</string>
+ <string name="pref_keymode_title">Prečaci direktorija</string>
+ <string name="pref_keymode_summary">Izaberi kako koristiti Alt kao \'/\' i Shift kao Tab</string>
+ <string name="pref_camera_title">Prečac kamere</string>
+ <string name="pref_camera_summary">Izaberi koji prečac pokrenuti kada se stisne dugme kamere</string>
+ <string name="pref_keepalive_summary">Spriječi gašenje zaslona dok se koristi konzola</string>
+ <string name="pref_wifilock_title">Održi Wi-Fi aktivnim</string>
+</resources>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 3a4327f

Please sign in to comment.