Skip to content
Branch: master
Clone or download
Latest commit 06b66da Jun 19, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
API management update Jun 19, 2019
Aanvragen gebiedsinformatie Controle op soortWerkzaamheden Jan 24, 2019
Actualiseren De bestandsnamen binnen het zipbestand moeten uniek zijn. Apr 24, 2019
B2B-koppeling beheerdersinformatie (BMKL 2.0) verwijzing naar presentatie Jan 29, 2019
FAQ Aanvinken-diensten-gebruiker-Mijn-Kadaster geactualiseerd Mar 7, 2019
Kadaster KLIC-viewer Update tbv online KLIC-viewer May 17, 2019
Synchroniseren (Agentschap Telecom) Endpoints KLIC API's aangepast Dec 14, 2018
Toepassing IMKL De bestandsnamen binnen het zipbestand moeten uniek zijn. Apr 24, 2019
Uitleveren Update presentatie: nieuw uitleverformaat geldt ook voor beheerdersin… May 8, 2019
KLIC - Geplande werkzaamheden.md
KLIC - Release notes.md Update Jun 6, 2019
README.md update May 29, 2019

README.md

KLIC-WIN - technische documentatie

Op deze GitHub-pagina's wordt veel technische documentatie gepubliceerd over de functionaliteit die in het kader van KLIC-WIN is ontwikkeld. Voor netbeheerders en serviceproviders is er veel informatie te vinden om aan te kunnen sluiten op het nieuwe informatiemodel (IMKL 1.2) en berichtenprotocol (BMKL 2.0).

De informatie is ingedeeld naar onderstaande onderdelen:

Per onderdeel zijn er veel voorbeelden toegevoegd.
Ook is er informatie over geplande en opgeleverde software-releases.

Graag willen we u ook nog wijzen op andere informatie die wellicht interessant voor u zal zijn:

U kunt zich daarnaast aanmelden voor de KLIC Nieuwsbrief via https://www.kadaster.nl/nieuwsbrief over belangrijke onderwerpen en ontwikkelingen binnen het programma.

You can’t perform that action at this time.