Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
Acceptatie Test voorbeeld 1 (18G001904).zip
Acceptatie Test voorbeeld 2 (18G001905).zip
Acceptatie Test voorbeeld 3 (18G001906).zip
Levering_18C000154_1.zip
Levering_18C000206_1.zip
Levering_18C000583_3_(incl OVB).zip
Levering_18C000753_3.zip
Levering_18C000837_1.zip
Levering_18G002330_1.zip
Levering_18G004585_2_(incl OVB).zip
Levering_18G004586_2_(incl OVB).zip
Levering_18G004587_1_(incl OVB).zip
Levering_18G005924_1_(incl OVB).zip
Levering_18G007160_1_met EV.zip
Levering_18O000097_1.zip
Levering_18O000145_1.zip
Levering_18O000687_1.zip
Levering_18O001208_1_(incl OVB).zip
Levering_18O001209_2_(incl OVB).zip
Levering_18O001210_1_(incl OVB).zip
Levering_18O001211_3_(incl OVB).zip
Levering_18O001212_3_(incl OVB).zip
README.md
Toelichting voorbeelden 18G030795.pdf
VB1.NBs-klassiek.zip
VB2.NBs-klassiek LI_2.1 (compleet).zip
VB3.NBs-klassiek+Enexis.zip
VB4.NBs-1.2+klassiek (deel).zip
VB5.NBs-1.2+klassiek (deel).zip
VB6.NBs-1.2+klassiek (compleet).zip

README.md

Uitleveren gebiedsinformatie (voorbeelden)

In deze map zijn diverse voorbeelden van gebiedsinformatieleveringen uitgewerkt en beschikbaar gesteld. Als uitgangspunt is een bestaande levering gebruikt (18G030795), waarbij alle belanghebbenden nog op de klassieke manier (BMKL1.2) hebben aangeleverd. Vervolgens wordt deze gebiedsinformatie in de nieuwe structuur uitgeleverd. Stapsgewijs worden bronhouders omgeschakeld naar het leveren van beheerdersinformatie volgens IMKL1.2.

Bij elk van de voorbeelden is toelichtende informatie gevoegd over

 • de belanghebbenden
 • de meegeleverde bijlagen
 • contacten per bronhouder
  Van voorbeelden 2 t/m 6 is ook de LI_<>.json toegevoegd (volgens nieuwe structuur)

Deze map bevat onder andere:

 • algemene toelichting over de verschillende voorbeelden
 • technische uitwerking met voorbeelden o.b.v Klic-melding 18G030795:
  • Voorbeeld 1. bestaande levering; alle netbeheerders klassiek (BMKL1.2)
  • Voorbeeld 2. nieuwe uitleverstructuur; alle netbeheerders klassiek
  • Voorbeeld 3. nieuwe uitleverstructuur; meest netbeheerders klassiek, Enexis IMKL1.2
  • Voorbeeld 4. nieuwe uitleverstructuur / deellevering; mix van netbeheerders klassiek/IMKL1.2, Enexis IMKL1.2 geleverd
  • Voorbeeld 5. als voorbeeld 4; mix van netbeheerders klassiek/IMKL1.2, Enexis IMKL1.2 geleverd, diversen "niet betrokken"
  • Voorbeeld 6. als voorbeeld 5; mix van netbeheerders klassiek/IMKL1.2, Enexis + Brabant Water + GasUnie IMKL1.2 geleverd
 • Levering_18O000687_1 is een zeer gevarieerd voorbeeld
 • extra voorbeelden